แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38369: แบบประเมินภาวะทุกข์ NCCN Distress Thermometer ซึ่งสนับสนุนการพูดคุยและ  (จำนวนคนอ่าน 182 ครั้ง)
« เมื่อ: 07/14/20 เวลา 14:35:16 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

NCCN เปิดตัวแบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งฉบับแปลหลายภาษา เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยทั่วโลก
 
แบบประเมินภาวะทุกข์ NCCN Distress Thermometer ซึ่งสนับสนุนการพูดคุยและการจัดการความทุกข์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นประจำสม ่ำเสมอ ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 46 ภาษา และสามารถนำไปใช้งานได้ฟรีทั่วโลก
 
National Comprehensive Cancer Network(R) (NCCN(R)) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์มะเร็งชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า แบบประเมินภาวะทุกข์ NCCN Distress Thermometer ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากถึง 46 ภาษา เพื่อช่วยให้แพทย์ทั่วโลกตรวจพบและจัดการกับความทุกข์หลายแง่มุมที่ผู้ป่วยโ รคมะเร็งต้องเผชิญ
 
NCCN ให้นิยาม “ความทุกข์” ว่าเป็นประสบการณ์ไม่น่าพึงพอใจทั้งทางจิตใจ ทางกาย ทางสังคม หรือทางอารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก หรือการกระทำของบุคคล ความทุกข์อาจทำให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคมะเร็ง อาการของโรค หรือการรักษาได้ยากขึ้น การใช้แบบประเมิน NCCN Distress Thermometer ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยโดยไม่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกแย่กับตัวเอง ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่อยากพูดถึงปัญหาทางจิตใจหรือปัญหาส่วนตัว
 
“เราตระหนักดีว่าการรักษาโรคมะเร็งสร้างความทุกข์ให้กับทุกคน แบบประเมิน NCCN Distress Thermometer ที่เรียบง่ายจะช่วยให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยรับมือกับโรคได้ดีแค่ไหน” นายแพทย์ โรเบิร์ต ดับเบิลยู คาร์ลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NCCN กล่าว “ผู้ป่วยที่ได้คะแนน 4 ขึ้นไปควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมและอาจต้องการความช่วยเหลือ ในแบบทดสอบจะมีรายชื่อปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยเลือก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ทราบว่าความทุกข์ของผู้ป่วยเกิดจากปัญหาด้านการรักษา ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทางกาย ความกังวลเรื่องศาสนาหรือความเชื่อ หรือหลายปัญหาคละเคล้ากันไป”
 
NCCN Distress Thermometer พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2540 โดยแพทย์หญิง จิมมี่ ซี ฮอลแลนด์ ผู้ล่วงลับ เธอเป็นผู้บุกเบิกด้านจิตวิทยา-มะเร็งวิทยา รวมถึงประธานผู้ก่อตั้ง NCCN Guidelines(R) Panel for Distress Management และประธานผู้ก่อตั้ง American Psychosocial Oncology Society เป้าหมายของเธอคือการสนับสนุนให้แพทย์พูดคุยเรื่องความทุกข์ของผู้ป่วยเป็นป ระจำสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับสุขภาวะทางกายและทางจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
“การจัดการความทุกข์ใจของผู้ป่วยควบคู่กับความเจ็บปวดทางกาย ถือเป็นส่วนสำคัญของการรักษาทางการแพทย์” ดร.โซนาลี จอห์นสัน หัวหน้าฝ่าย Knowledge, Advocacy and Policy ของ Union for International Cancer Control องค์กรต่อสู้โรคมะเร็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และผู้จัดงานวันมะเร็งโลกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี กล่าว “ผู้ป่วยโรคมะเร็งมักมีความวิตกกังวลและความทุกข์ รวมถึงความกดดันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แบบประเมินภาวะทุกข์ NCCN Distress Thermometer เป็นเครื่องมือที่มีค่าซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถจัดการกับผลกระทบ ทางจิตใจอันเกิดจากการเจ็บป่วย”
 
การแปลแบบประเมินภาวะทุกข์เป็นภาษาต่าง ๆ เป็นความพยายามส่วนหนึ่งของ NCCN Global Team ในการเผยแพร่คู่มือ NCCN Guidelines และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สู่ผู้อ่านที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เฉพาะปีนี้ปีเดียวมีการเผยแพร่คู่มือฉบับแปลมากกว่า 100 ฉบับ ครอบคลุมถึงคู่มือทางคลินิกและคู่มือสำหรับผู้ป่วย นอกจากนี้ NCCN ยังเผยแพร่คู่มือ NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (NCCN Framework(TM)) และ NCCN Harmonized Guidelines(TM) ซึ่งให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเป็นจริง มากที่สุด เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาในที่ที่มีทรัพยากรจำกัด เช่น ในประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลาง  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nccn.org/global และร่วมพูดคุยผ่านแฮชแท็ก #NCCNGlobal
 
สามารถดาวน์โหลด NCCN Distress Thermometer ฉบับแปลได้ที่ nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress รวมทั้งอ่านคู่มือ NCCN Guidelines for Patients(R): Distress ฉบับอัปเดตได้ที่ nccn.org/patients
 
เกี่ยวกับ National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network(R) (NCCN(R)) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำท ี่อุทิศตนเพื่อการดูแลผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ NCCN ได้เผยแพร่คู่มือ NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines(R)) เพื่อให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยความโปร่งใสและอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ ์ ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งดูแลรักษาแบบประคับประคอง โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและทิศทางการรักษาโรคมะเร ็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดต บ่อยที่สุดในวงการแพทย์ ขณะเดียวกัน คู่มือ NCCN Guidelines for Patients(R) ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแล ผ่านการสนับสนุนของ NCCN Foundation(R) นอกจากนี้ NCCN ยังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โครงการระดับโลก นโยบาย ความร่วมมือด้านการวิจัย และเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NCCN.org หรือติดตามเฟซบุ๊ก @NCCNorg อินสตาแกรม @NCCNorg และทวิตเตอร์ @NCCN
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ราเชล ดาร์วิน
โทร: 267-622-6624
อีเมล: darwin@nccn.org
 
รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1201669/NCCN_DistressThermometer.jpg
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1027  
   
124.122.122.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.