Thaiclinic.com

Thaiclinic Logo bannermedbiblewelcomeclr.gif (19991 bytes)
Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

การสวนล้างลำไส้เพื่อล้างพิษ
Detoxification ,colonic irrigation ,colon , alternative medicine ,enema , Coffee ,detoxify

 

                  การสวนล้างสำไส้ (Colonic Irrigation, CI) คือการใช้ของเหลวปริมาณมาก ใส่เข้าไปใน  ลำไส้ใหญ่ ผ่านทางท่อ เพื่อที่จะล้างสิ่งที่อยู่ภายในลำไส้ใหญ่ออกมา CI ต่างจากการสวนทวารธรรมดา ตรงที่การสวนทวารนั้นใช้ของเหลวปริมาณน้อยสวนเข้าไปในไส้ตรง ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ ต่อกับทวารหนักเท่านั้น ในขณะที่การสวนล้างลำไส้ทำโดยใช้ของเหลว ปริมาณมาก เป็นลิตรๆ ตั้งใจจะให้ขึ้นไปถึงลำไส้ใหญ่ ของเหลวที่ใช้มีทั้ง กาแฟสมุนไพรและหญ้า ชนิดต่างๆ ฯลฯ 

ผู้สนับสนุนการสวน แบบนี้มักจะโฆษณาว่าโรคต่างๆและความตายเกิดจากลำไส้ใหญ่ และการสวนล้าง จะทำการล้างพิษ (Detoxify) ออกจากร่างกาย และการล้างไส้ (Cleansing) มีความจำเป็น ต่อสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีความจริงอยู่เลย 

ความคิดว่าโรคต่างๆเกิดจากลำไส้นี้เป็นความเชื่อผิดๆที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกอย่างหนึ่ง 
ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าอุจจาระทำให้เกิดความผุพัง และความผุพังทำให้เกิดความตาย ความเชื่อนี้ทำให้ชาวอียิปต์เขียนลงในตำราว่าความผุพังนั้นเกิดขึ้นจากทวารหนักและลำไส้ ดังนั้น ชาวอียิปต์จึงตัดเอาลำไส้ออกเวลาทำมัมมี่ 

ในคริสตศตวรรษที่ 19 (ร้อยปีก่อน) ทฤษฏีเรื่องสารพิษในลำไส้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง มีความเชื่อที่ว่าสารพิษอันเกิดจากบัคเตรีในลำไส้ถูกดูดซึมกลับเข้าไปก่อปัญหาต่างๆในร่างกาย ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เสนอกรรมวิธีต่างๆเช่นการกินนมเปรี้ยวเพื่อสร้างบัคเตรีชนิดใหม่ การกินไฟเบอร์  สมัยนั้นเรียกว่า roughage การดื่มน้ำมากๆ แม้กระทั่งการผ่าตัดเพื่อให้ลำไส้สั้นลง อุตสาหกรรมยาถ่ายตอนนั้นเจริญขึ้นมากเพราะเหตุนี้ 

ในปัจจุบันเรามีความเข้าใจดีขึ้นเกียวกับความสำคัญของกากอาหาร ไฟเบอร์ การดื่มน้ำ และอื่นๆ แต่เราก็เข้าใจด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสารพิษในลำไส้แต่อย่างใด มีการศึกษาตั้งแต่ในทศวรรษที่ 1920 (ประมาณพศ. 2463) พบว่าการสวนล้างลำไส้ไม่- 
มีประโยชน์อันใดและการสวนก็ไม่ได้เข้าไปได้ลึกอย่างที่โฆษณากัน
แม้ว่าจะทำโดยใช้สายสวนที่มีความยาวมาก (Snyder, Americal Journal Roentgenol & Radiation Therapy, 1927; 17:27-43) มีการศึกษาต่อมาที่พบว่าการใช้สายสวนทำให้เชื้อโรคเข้าไป ในร่างกายได้โดยผ่านผนังลำไส้ด้วย 

ในปี พศ. 2528 มลรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศตักเตือนทั้งแพทย์และไคโรแพรคเตอร์ ถึงการทำการสวนล้างสำไส้ คำประกาศกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวไม่พบว่ามีประโยชน์แต่อย่างใด แต่พบว่ากลับมีโทษซึ่งรวมถึงอาการเจ็บป่วยซึ่งและการตายจากการติดเชื้อหรือ ความผิดปกติ ของเกลือแร่ใน ร่างกายและลำไส้ทะลุซึ่งนำไปสู่การติดเชื้ออย่างรุนแรง (Kizer 1985,  Istre 1982, Eisele 1980, Ballentine 1981) ดูรายละเอียดในอ้างอิง 

การสวนล้างลำไส้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้งมงายทางสาธารณสุข (Health Fetish ใครรู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรมั่ง) การทำการล้างลำไส้ cleansing และดีท็อกซ์ detoxification ไม่มีผลดีใดๆทางสรีระวิทยา แต่มีผลทางจิตใจในผู้ที่รู้สึกว่า ตนเองนั้นมีความสกปรกหรือไม่บริสุทธิ์ผู้ที่งมงายอาจจะได้ความสุขทางใจ เล็กๆน้อยๆและคลายความวิตก กังวลทางจิตใจลงไปบ้างด้วย การกระทำดังกล่าว 

สภาเพื่อความรู้ความเข้าใจทางสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ของประชาชนและนักวิชาการสาขาต่างๆ เห็นด้วยกับคำเตือนและคำประกาศของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ว่าการสวนล้างลำไส้นั้นไม่มีประโยชน์ทางสุขภาพใดๆ แต่มีอันตรายร้ายแรง อยู่หลายประการ ฯลฯ 

เอกสารอ้างอิง 

 • Kizer, "The Case Against Colonic Irrigation," California Morbidity #38, September 27, 1985. 
 • Martin, "Fatal Poisoning from Sodium Phosphate Enema." JAMA, 1987; 257:2190-2. 
 • Deutsch, "Life Along the Alimentary Canal," New Nuts Among the Berries (Bull, 1977) 83-6 
  (Describes the popularity of the intestinal toxicity theory during the 19th Century) 
 • Ballentine, "The Doctor is In - - Jail", FDA Consumer, October 1981, 30-1. 
 • Eisele, "Deaths Related to Coffee Enemas," JAMA, 1980; 244: 1608-9 
  "An Outbreak of Amebiasis Spread by Colonic Irrigation at a Chiropractic Clinic," 
 • New England Journal of Medicine, 1982; 307:339-42. 
 • Franklin, "Questions and Answers: Colonic Irrigation," JAMA 1981; 246:2869 (References 
  three major gastroenterology textbooks which "reveal no mention of colon irrigation as a 
  therapeutic technique in colon disease." 
 • DeHoff, "Colonic Irrigation and Practice of medicine," Wisconsin Board of Physician 
  Quality Assurance, 1991. 

โดย   นพ.ปิยะพงศ์ วงษ์โกวิท  อายุรแพทย์
แปลจาก NCAHF Position Paper on Colonic Irrigation
The National Council For Reliable Health Information (USA)

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

This web is created and designed by หมออู๋
20 October 2000

Copyright (c) 1998-2000, ThaiClinic.com. All Right Reserved.