ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
News >> Today News >> สมาึคมเบาหวานเชิญชวนประกวด VDO clipวันเบาหวานโลกชิงรางวัล
(Message started by: tanaborne on 09/25/12 เวลา 20:58:27)

Title: สมาึคมเบาหวานเชิญชวนประกวด VDO clipวันเบาหวานโลกชิงรางวัล
ส่งโดย tanaborne on 09/25/12 เวลา 20:58:27
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สร้างสรรค์สื่อเพื่อสื่อสารถึง การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเบาหวาน เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลกวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ภายใต้โครงการ ประกวด VDO clip ความยาว 60-120 วินาที ชิงรางวัลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ โดย VDO clip สื่อถึงข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้
1.      พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน
2.      รู้เท่าทัน ป้องกันเบาหวาน
3.      เปลี่ยนวิถีชีวิต พิชิตเบาหวาน
4.      เบาหวานไม่แปลก ไม่แบ่งแยกจากสังคม

เงื่อนไขการสมัคร        คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แบ่งการประกวดเป็น 3 กลุ่ม
1.      นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
2.      นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา / ปวส.
3.      ประชาชนทั่วไป
สมัครเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน 5 คน (ต่างระดับชั้นได้แต่ต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน) สามารถ ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน

ลักษณะของชิ้นงานต้นฉบับ
1.      เป็น DVD Data
2.      ไฟล์ Format เป็น .mp4
3.      Codec H.264
4.      ความละเอียดอย่างน้อย 720 x 576 Pixel
5.      ความยาว 60-120 วินาที
6.      มีโลโก้วันเบาหวานโลกและสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

เงื่อนไขการสมัคร
1.      ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มา อย่างชัดเจน
2.      ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงาน ที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูก ตัดสิทธิ์จากรางวัลทันทีหรือเรียกคืน
3.      ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
4.      ผู้เข้าประกวดสามารถแก้ไขข้อมูลในผลงานได้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น. หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวการลงทะเบียนจะถือเป็นโมฆะ

ขั้นตอนการสมัคร
1.      กรอกใบสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์  www.diabassocthai.org/
2.      Upload ไฟล์ต้นฉบับลงใน youtube ระบุชื่อดังนี้ DMThailand 2012 (เว้นวรรค) ตอน (ตั้งชื่อเรื่อง)
3.      ส่งลิงค์ url โดย log in กรอกในใบสมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้ทางหน้าเว็ปไซต์

เกณฑ์การตัดสิน
1.      ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
2.      การสื่อความหมาย ตรงกับหัวข้อที่เลือก เข้าใจง่าย
3.      ความคิดสร้างสรรค์
4.      ผลตอบรับ จำนวนผู้เข้าชม จำนวนผู้แสดงความพึงพอใจ

รางวัล
     แต่ละกลุ่มมีรางวัลดังนี้
1.      ชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท
2.      รองชนะเลิศ ๖,๐๐๐ บาท
3.      ชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
                       

Title: Re: รŠรร’ร–ยครร ยบร’ร‹ร‡ร’ยนร ยชร”ยญยชร‡ยนยปรƒรยกร‡ยด VDO clipร‡ร‘ย
ส่งโดย crorkservice on 07/18/14 เวลา 19:11:16
8neYUp Thanks a lot for the blog.Thanks Again. Much obliged.

Title: Re: รŠรร’ร–ยครร ยบร’ร‹ร‡ร’ยนร ยชร”ยญยชร‡ยนยปรƒรยกร‡ยด VDO clipร‡ร‘ย
ส่งโดย matzcrorkz on 08/06/14 เวลา 02:26:29
LE8QtX Thanks so much for the blog post.Much thanks again. Keep writing.ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.