แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 58: การหลั่งเร็วได้บั่นทอนความพึงพอใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ของคู่รักแล้วหลายต  (จำนวนคนอ่าน 8892 ครั้ง)
« เมื่อ: 03/27/13 เวลา 07:55:37 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

    สิงคโปร์--25 มี.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
 
     ในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะของยุโรป (European Association of Urology, EAU) ครั้งที่ 28 ที่เมืองมิลาน ซึ่งเป็นงานประชุมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีผู้ร่วมงานกว่า 14,000 คน จากมากกว่า 100 ประเทศ ได้มีการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตระหนักและพิจารณาถึงผลกร ะทบของอาการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) ที่มีต่อสุภาพบุรุษและคู่รักของพวกเขา การประชุมสัมมนาในหัวข้อ การรักษาอาการหลั่งเร็ว: มุมมองใหม่สำหรับคู่รัก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Menarini Group นี้ มีการหารือในหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้ การหลั่งเร็วที่เป็นมากกว่าความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย การวินิจฉัยและการรักษาอาการหลั่งเร็วในการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป รวมถึงการรักษาอาการหลั่งเร็ว ด้วยยาใหม่ โดยรักษาแบบตามความต้องการ (on-demand) เพื่อชะลอการหลั่งเร็ว
 
     การหลั่งเร็วเป็นความผิดปกติด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบบ่อยในผู้ชายที่ไม่สามา รถควบคุมการหลั่งได้1 โดยส่วนใหญ่เรามักคิดว่าผู้ชายคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหลั่งเร็วเพียงฝ ่ายเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการหลั่งเร็วมีผลต่อคู่รักของเขาด้วยเช่นกัน เนื่องจากอาการดังกล่าวทำให้ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์ของคู่รักลดลง1,2  หนึ่งในสามของผู้ชาย2ที่มีอาการหลั่งเร็วบางรูปแบบตามการบ่งชี้ของเครื่องมื อวินิจฉัยการหลั่งเร็ว (Premature Ejaculation Diagnostic Tool, PEDT) 3จำเป็นต้องหยิบยกผลกระทบของการหลั่งเร็วที่มีต่อความสัมพันธ์ของตนมาไว้เป็ นลำดับต้นๆ
 
     ดร. มาสซิโม โนตาริ (Dr. Massimo Notari) หัวหน้าฝ่ายบริหารการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของกลุ่มบริษัท Menarini International กล่าวว่า "ผลกระทบของการหลั่งเร็วไม่ได้มีต่อผู้ชายเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของคู่รักด้วย เมื่อฝ่ายชายไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้ จะเกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจทางเพศโดยตรงต่อคู่รัก ส่งผลให้สูญเสียความรู้สึกใกล้ชิด อีกทั้งรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของพวกเขามีสิ่งสำคัญบางอย่างที่ขาดหายไป เมื่อทราบดีแล้วว่าการหลั่งเร็วเป็นปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศที่พบได้ทั่วไปใ นผู้ชาย เราจึงควรหันมาสนใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่ผู้ชายและคู่รักจะรู้สึกสบาย ใจที่จะเข้ารับการรักษาจากแพทย์”
 
     ผลกระทบของการหลั่งเร็วต่อความสัมพันธ์
     เนื่องจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีชีวิตคู่ ที่ประสบความสำเร็จ การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Sexual Medicine2 ในปี 2555 พบว่าผู้ตอบคำถามเกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอาการหลั่งเร็วต่างไม่พอใจกับความสั มพันธ์ทางเพศของตัวเอง ซึ่งผลเป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาวิจัยอีกงานหนึ่งที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Journal of Sexual Medicine4 เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เปิดเผยว่าคู่รักของผู้ชายที่มีปัญหาการหลั่งเร็ว มีเพียง 38.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่รายงานว่าตน “พอใจ” กับความสัมพันธ์ทางเพศ ในขณะที่คู่รักของผู้ชายที่ไม่มีปัญหาการหลั่งเร็วมีสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าพวกเขารู้สึก “พอใจ” กับความสัมพันธ์ทางเพศ
 
     ในประเทศเกาหลีมีรายงานว่ามีผู้ชาย 27 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับผลกระทบจากการหลั่งเร็วนั้น ได้มีการศึกษาในลักษณะเดียวกัน 5 โดยพบว่าผู้ชายที่เผชิญกับภาวะหลั่งเร็วมีความต้องการทางเพศลดลง มีความพึงพอใจทางเพศของตนและคู่รักลดลง และความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์น้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ไม่มีภาวะหลั่งเ ร็ว ศาสตราจารย์ซุง วอน ลี แผนกศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุงกยุนกวน แห่งศูนย์การแพทย์ซัมซุง กรุงโซล ประเทศเกาหลี และประธานสมาคมแพทย์ทางเพศศึกษาและบุรุษเวชศาสตร์แห่งเกาหลี ได้แสดงความเห็นว่า “ที่เกาหลี หรือในนามของประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยรวม ผู้ชายทั้งหลายที่มีการหลั่งเร็วจะต้องได้รับการปรึกษาเรื่องทางเพศเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจในความสัมพันธ์ทางเพศของตนและคู่รักให้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรตระหนักเสมอว่าอาการหลั่งเร็วนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะผู้ชาย เท่านั้น แต่ยังผลไปถึงคู่รักของเขาด้วย หากสามารถรักษาอาการหลั่งเร็วได้สำเร็จ จะทำให้ตัวผู้ชายเองสามารถควบคุมการหลั่งได้ เขาและคู่รักของเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย”
 
     ศาสตราจารย์กาเนช อาไดกัน ผู้ร่วมวิจัยในงานศึกษาเรื่องการหลั่งเร็วในเอเชีย ประจำปี 25552 และนักเพศศาสตร์ทางคลินิกที่ศูนย์สตรี ที่โรงพยาบาล National University Hospital ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “การหลั่งเร็วอาจเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของคู่รัก เมื่อผู้ชายเกิดอาการหลั่งเร็ว ก็ยากที่พวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนั่นหมายรวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศที่น่าพึงพอใจด้วย แต่พวกเขาสามารถได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้สามารถควบคุมการ หลั่งได้ดีขึ้น เราจำเป็นต้องทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการหลั่งเร็ว เพื่อผู้ชายและคู่นอนของเขาจะได้ไม่รู้สึกเขินอายอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกว่าอยากเข้ารับการรักษา”
 
     ในงานประชุมสัมมนาในงานประชุมประจำปีของสมาคมศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะของยุ โรป ครั้งที่ 28 นี้ สะท้อนให้เห็นชัดแล้วว่า Menarini มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการตระหนักในปัญหาการหลั่งเร็ว ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างเหมาะสม1,6 การรักษาอาการหลั่งเร็วที่มีประสิทธิภาพจะช่วยฟื้นฟูความสามารถในการควบคุมก ารหลั่งและเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตโดยรวมให้แก่ทั้งผู้ชายและคู่รักของพวกเขา7
 
     -จบ-
 
     เกี่ยวกับ Menarini Asia-Pacific (ชื่อเดิม Invida Group)
     Menarini Asia-Pacific สมาชิกเครือบริษัท Menarini Group ที่มีสำนักงานหลักอยู่ในประเทศอิตาลี เป็นบริษัทชั้นนำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรั บผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วภูมิภาค ด้วยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 3,300 คนในตลาดหลัก 13 ประเทศ Menarini Asia-Pacific ดำเนินงานครอบคลุมความต้องการในห่วงโซ่ทางการค้า ตั้งแต่การอนุมัติทะเบียนและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารการผลิต รวมทั้งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า ที่ต้องการก้าวเป็นส่วนหนึ่งในวงการยาที่กำลังเติบโตในเอเชียแปซิฟิก
 
     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านท่www.menariniapac.com
 
     อ้างอิง
     1. Wespes E, Eardley AE, Giuliano F, Hatzichristou D, Hatzimouratidis K, Montorsi F, et al. European Association of Urology: Guidelines Male Sexual Dysfunction: Erectile dysfunction and premature ejaculation. [Internet] 2013 Mar [cited 2013 Mar 18]. Available from: http://www.uroweb.org/fileadmin/guidelines/2012_Guidelines_large_text_pr int_total_file.pdf .
     2. McMahon CG, Lee G, Park JK, Adaikan PG. Premature ejaculation and erectile dysfunction prevalence and attitudes in the Asia-Pacific region. J Sex Med. 2012;9:424-465.
     3. Symonds T, Perelman MA, Althof S, Giuliano F, Martin M, May K, et al. Development and validation of a premature ejaculation diagnostic tool. Eur Urol. 2007;52(2):565-573.
     4. Patrick DL, Althof SE, Pryor JL, Rosen R, Rowland DL, Ho KF, et al. Premature ejaculation: an observational study of men and their partners. J Sex Med. 2005;2(3):358-367.
     5. Lee SW, Lee JH, Sung HH, Park HJ, Park JK, Choi SK. The prevalence of premature ejaculation and its clinical characteristics in Korean men according to different definitions. Int J Impot Res. 2013;25(1):12-17.
     6. Sotomayor M. The burden of premature ejaculation: the patient's perspective. J Sex Med. 2005;2 Suppl 2:110-114.
     7. Revicki D, Howard K, Hanlon J, Mannix S, Greene A, Rothman M. Characterizing the burden of premature ejaculation from a patient and partner perspective: a multi-country qualitative analysis. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:33.
 
     สำหรับสื่อที่มีคำถาม:
 
     ประชาสัมพันธ์ของ Ogilvy
 
     Derek Mitchell
     อีเมล: derek.mitchell@ogilvy.com  
     โทร: +65 6213 7929
 
     Kimberly Mah
     อีเมล: Kimberly.mah@ogilvy.com  
     โทร: +65 6213 9940
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1149  
   
223.27.216.*


« ความเห็นที่ #1 เมื่อ: 10/11/13 เวลา 17:20:42 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ ลบข้อความนี้

miumiu バッグ &# 12500;ンクmiu miu &#36 001;布 人気paul s&#109 ;ith luggagem& #105;u miu バッグ &#26 032;作<a href="h&#116 ;tp://ameblo.&#106 ;p/chuang207" & #116;itle="バッグ &#36 001;布">バッグ 財布< /a>財布 zozoto wnmiumiu バッ&#1 2464; リボンhttp:/&#47 ;ameblo.jp/ch&#11 7;ang234/smith&#3 2;財布<a href="&#104 ;ttp://ameblo&#46 ;jp/chuang211" title="mcm &#360 01;布">mcm 財布</&#9 7;>miumiu メンズ chums バッグmi&# 117; miu 財布 人気&#6 0;a href="http&# 58;//ameblo.jp/&#9 9;huang235" ti&#11 6;le="paul smi&# 116;h ポーチ">paul smith ポーチ<&#4 7;a>プラダ ブラン&#12489 ;http://amebl&#11 1;.jp/chuang21&#51 ;/miumiu rt03&#5 6;3miumiu バッグ ピンク<a href&#61 ;"http://ameb&#108 ;o.jp/chuang2&#53 ;3" title="mu&#10 8;berry バッグ">&# 109;ulberry バッ&#1246 4;</a>mcm 通販手&#24 115; メンズブランド &# 36001;布 価格<a hre&#10 2;="http://ame&#98 ;lo.jp/chuang&#5 0;41" title="メ&# 12531;ズ 財布 オススメ ">メンズ 財布 オ&#12 473;スメ</a>http:&#4 7;/ameblo.jp/c&#10 4;uang252/
 
ส่งโดย: XRumerTest Email     69.197.189.*


Page(s) : 1 


แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Printขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies:shortcuts (IE and NS6 only): hit alt+s to send, alt+p to preview, or alt+r to reset


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->