ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนนี้ ?
(Message started by: DrWinny on 12/26/20 เวลา 11:29:24)

Title: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนนี้ ?
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 11:29:24
แพทย์ รุ่นใหม่/แพทย์ที่อยากเห็นวงการแพทย์ดีขึ้น

- ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใคร หรือ ของกลุ่มใด -
อยละ ๑๐ กว่าของจำนวนแพทย์ทั้งหมด -  

   จะแก้ไขหรือไม่ และจะทำอย่างไร

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 11:33:26
แพทย์ลงคะแนนน้อย เพราะไม่มีเวลาใส่ใจ สละเวลาเพื่อมีส่วนร่วมกับองค์กร ไม่ให้เป็นแต่องค์กรที่เต็มได้ด้วยปัญหา  แพทย์เราต้องมีส่วนร่วมกับแพทยสภา

ขั้นต่ำ ต้องมีส่วนร่วมลงคะแนนเลือแพทย์ที่เห็นว่าเหมาะสม/ดีพอ เข้าไปเป็นทีม เพื่อมีมติบริหารกิจการของแพทย์ได้ /

ทุกวันนี้ แพทย์ไม่สน ไม่เลือก ทิ้งบัตรลงขยะไป  --มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ --จากการสำรวจ

แล้วใครกัน จะเป็นผู้ดูแลกิจการของแพทย์ในภาพรวม

ลงคะแนนตอนนี้เลย

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 11:36:05
จะหมดเวลาลงคะแนนแล้ว อีก ๒ สัปดาห์เท่านั้น

หรือเราจะไม่ทำอะไร  ปล่อยให้องค์กรแพทย์ของเราเสื่อมไป-หรือเป้นส่วนหนึ่งของปัญหาในวงการแพทย์  แทนที่จะช่วยกันสร้างให้เป็นกลไกการแก้ไขและพัฒนากิจการของแพทย์

ลงคะแนนตอนนี้ - ถามตัวท่านเอง -ลงคะแนนแล้วหรือยัง

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 11:37:35
ลงคะแนน NOW

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 11:39:29
หาซองสีน้ำตาล ตามที่อยู่เคยแจ้งแพทยสภา /  หรือลง evote ลงคะแนนออนไลน์ ถ้าได้ลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์เมื่อ ๓๐ มิย ๖๓ มาแล้ว ตามที่ท่านทราบแล้ว หรือตามแบนเนอร์นี้

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:17:24
สักครู่  (คงเป็นเพราะ เห็นเราเป็นคนรณรงค์ให้แพทย์ลงคะแนน)  จึงมีแพทย์ถามมาว่า

แพทย์ยังทำ แต่ เวชปฏิบัติอยู่ แต่ เกษียณ แล้ว (คงเกษียณอายุราชการ)   ...ยังมีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการแพทยสภาหรือไม่

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:17:49
ท่านในห้องนี้ ...โปรดตอบด้วย

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:20:55
https://www.facebook.com/thaimedcouncil/posts/2751368411794713

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:22:05
การลงคะแนนจะมี 2 วิธี
1. E-Vote ท่านที่แสดงความจำนงแล้ว ขอเชิญชวนท่านมาร่วมลงคะแนนได้แล้ววันนี้
ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16:30 น.
คลิก https://allregist.com/login/7e51746feafa7f2621f71943da8f603c
สำหรับลงคะแนน หากเกิดเหตุขัดข้อง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
02-590-1887 , 099-498-4509
099-498-4509
E-mail : pincode@tmc.or.th

ทั้งนี้ คดัจาก เฟซ ของแพทยสภานะ

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์เรา ไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:28:28
อย่าประมาท นะ ไม่ลงคะแนน - อาจมีคนช่วยลงคะแนนในนามท่านได้ - อย่านึกนะว่า เป็นองค์กรวิชาชีพระดับประเทศ จะต้องสุจริต เสมอไป - ลองติดตามข้อมูลนี้ เป็นเหตุการณ์ประหลาด  เมื่อการลงคะแนน วาระที่แล้ว (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)  (มีการเลือก ปลายปี ๒๕๖๑ ถึงต้น ปี ๒๕๖๒)
หีบบัตรเลือกตั้ง มีร่องรอยการถูกเปิดหีบก่อนการนับคะแนน คณะอนุกรรมการไม่สอบหาข้อเท็จจริง หีบบัตรในความรับผิดชอบ ถูกตั้งไว้ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา  แต่พอจะนับคะแนน มีสภาพเช่นในภาพ  แต่ยังคงฝืนนับคะแนน

เป็นหีบบัตรลงคะแนน ที่มีบัตรซึ่งใส่ลงไปตรงช่องด้านบนตรงกลาง  แต่ ลงไปตั้งฉาก กับข้างหีบ แบบเปิดกล่องจับใส่เข้าไป -  นี้คือแพทยสภาของท่านทุกคน

การนับคะแนนก็ประหลาดที่สุดในโลก - ท้อใจองค์กรแพทย์เรา- เป็นได้ถึงเพียงนี้

ต้องการเข้าไปเป็นผู้แทนเราบริหาร - แต่ทำไม ไม่ทำให้ถูกต้อง

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:36:57
นี้ เป็นภาพ หีบบัตรลงคะแนน แบบปกติ บัตรซ้อนกัน ตามธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงของโลก  

ทั้งนี้ เป็นเหตุการณ์ ในปี ก่อนการลงคะแนน วาระที่แล้ว  คือ ก่อนการ เลือกตั้งเมื่อ ปลายปี ๒๕๖๑ ถึง ต้นปี ๒๕๖๒  คือก่อนที่จะได้แพทยสภาชุดปัจจุบัน

เผยแพร่ทางออนไลน์ - จริงไม่จริง มีบุคคล มีตัวตน ด้วย

https://www.facebook.com/104854027962914/posts/217788136669502/

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:44:07
แต่นี่ เป็นสิ่งที่ชวนสงสัย ในการเลือกตั้ง วาระต่อมา ซึ่งคือการเลือกที่ได้มาซึ่งกรรมการแพทยสภา ชุดปัจจุบัน - ซึ่งแพทย์เราบ่นกันว่า ไม่ช่วยแก้ปัญหารุนแรงที่วงการประสบเท่าที่ปัญหามี

หีบใส่บัตรลงคะแนน ผิดปกติไหม ซองใส่บัตรลงคะแนน ไปชิดผนังกระจก จนเห็น สัญญลักษณ์ = ที่หน้าซองได้อย่างชัดเจน  เป็นแบบซองลงคะแนนถูกจับใส่  ไม่ใช่หย่อยแบบปกติ

น่าวิเคราะห์มาก

เข้าข่ายทุจริตการลงคะแนนในวาระที่แล้วหรือไม่

เห็นว่ามีการเสนอให้ตรวจสอบ - ก็เงียบไป- ว้าว


https://www.facebook.com/104854027962914/posts/217805920001057/

ดูกันนะ เผยแพร่ให้แพทย์เราทราบและพิจารณากัน
เผยแพร่ทางออนไลน์ มีตัวบุคคลอ้างถึงอีกด้วย

ดังนั้น แพทย์ทั้งหลายต้องไม่ให้ใครสวมสิทธิ์  ลงคะแนนกันให้มาก จนการทุจริตหากจะมี - จะทำได้ยาก

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:45:57
ตามหาซองสีน้ำตาล จาก ที่บ้านจากคุณพ่อคุณแม่ที่อาจเป็นผู้รับซองสีน้ำตาล จาก ไปรษณีย์

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:48:38
หรือทำตามที่แพทยสภาแนนี้ะนำ นะ

เข้าไปที่ www.allregist.com ตามที่ระบุไว้

ตามนี้  


https://www.facebook.com/thaimedcouncil/posts/2751368411794713

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:53:08
แพทย์ที่ลงทะเบียน เลือกออนไลน์ ก็มีกว่า ๑ หมื่นคน เมื่อ ๑ถึง ๓๐ มิย ๖๓

แต่ตอนนี้ผ่านเวลาไปกว่า ๒ เดือน แล้ว (เปิดให้ลงคะแนน ๑๕ ตค ๖๓)

ก็มีแพทย์ลงคะแนน ๓ พันกว่าๆ


สาเหตุจากอะไรนะ

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:55:06
แพทย์รุ่นใหม่ เก่ง IT รุ่นไม่ใหม่ ก็เก่ง IT ใช้ robot กันก็มาก

ทำไม

จึงมีอัตราการลงคะแนนออนไลน์ น้อยต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ของที่แจ้งไว้

น่าฉงน

???????????

ช่วยกันหาคำตอบด้วย

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 12:56:12
หมอกลางเก่ากลางแก่กลางใหม่  อย่างเช่นเจ้าของกระทู้นี้ มึนแล้ว -ขอจบเพียงนี้ก่อน

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 13:26:39
ขอใช้คำของบางคนที่บอกเรา  และ เราว่า ใช่เลย

แพทย์รุ่นใหม่ ต้องนับ ๑ สร้างองค์กรของแพทย์รุ่นใหม่ในอนาคต ด้ววยการลงคะแนนครั้งนี้ให้มากที่สุด

ถามเพื่อนแพทย์เราว่า ลงคะแนนเลือก กรรมการแพทยสภาหรือยัง
และ
บอกว่า ลงคะแนนเลือกเลยนะ จะได้มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเราดีขึ้น

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/26/20 เวลา 13:30:24
ตอนแรก บอกจะ จบ --แต่จบไม่ลง เพราะยังห่วงใยวงการแพทย์กันอยู่

ปิดลงคะแนนออนไลน์ ๑๔ มค ๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ หรือไงนี่ เปิดดู เวปแพทยสภาด้วย

แต่ลงคะแนน แบบเลือกทาง ปณ.เพราะไม่ได้แจ้ง เมื่อ ๑ ถึง ๓๐ มิย ๖๓ ไว้ว่า  จะเลือกออนไลน์  - ต้องส่งทาง ปณ.เท่านั้น ต้องให้เวลา ปณ.เกินทางด้วย ควรรเลือกต้นปี หรือช่วงปีใหม่ ๒๕๖๔ เป็นอย่างช้า  เพราะหาส่งกระชั้นชิด ปณ. ที่ใส่บัตรลงคะแนนของท่าน อาจถึงหีบเลือกตั้งไม่ทัน เขาปิดรับเช่นกัน

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/27/20 เวลา 02:04:01
อ่านกระทู้นี้ด้วยนะ

http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl?board=doctorroom;action=display;num=1604824670

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย 6699 on 12/27/20 เวลา 09:30:58
น่าจะส่งจดหมายจากแพทย์สภาอีกรอบ สำหรับคนที่ยังไม่ลงคะแนนเสียง และควรจะเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้แน่ใจว่า จดหมายถึงมือจริงๆ

เราไม่ได้ซองสีน้ำตาล เนื่องจากจดหมายไม่ได้ส่งมาให้ ทำเรื่องขอใหม่ ได้มา และส่งไปแล้ว แต่เชื่อว่า มีอีกมากที่เจอกรณีแบบเรา และจะมีกี่คน ที่ทำการเขียน email ไปแพทยสภา และต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา และส่งทาง email ให้ ขั้นตอนยุ่งยากมาก และไม่รู้ว่า เมื่อส่งไปแล้ว email ได้ถูกอ่านหรือไม่ รอจนเบื่อ ในที่สุดประมาณ เกือบสองสัปดาห์ก็ได้ใบแทนมา และส่งไปแล้ว

บางครั้ง อาจจะไม่ใช่ความผิดของแพทย์ แต่เป็นความผิดพลาดของระบบการบริหารจัดการส่งซองให้แก่แพทย์หรือไม่

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย 6699 on 12/27/20 เวลา 09:35:39
ไม่ทราบแพทย์ท่านใด รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้ น่าจะมีรายชื่อ คณะทำงาน
การมีรายชื่อคณะทำงาน อาจจะทำให้งานดำเนินได้ดีมากขึ้น เพราะเป็นความรับผิด ชอบ
หรือ หมายความว่า ทำงานแล้ว มีความผิดพลาด และความชอบ

อาจจะให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาแพทย์ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ในยุคที่บางเจ้ามีโปรโมชั่นโทรฟรี เรื่องนี้ น่าจะจัดการเสร็จได้ในหนึ่งวัน โดยค่าใช้จ่ายไม่มาก


Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/27/20 เวลา 11:23:04

on 12/27/20 เวลา 09:30:58, 6699 wrote:
น่าจะส่งจดหมายจากแพทย์สภาอีกรอบ สำหรับคนที่ยังไม่ลงคะแนนเสียง และควรจะเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้แน่ใจว่า จดหมายถึงมือจริงๆ

เราไม่ได้ซองสีน้ำตาล เนื่องจากจดหมายไม่ได้ส่งมาให้ ทำเรื่องขอใหม่ ได้มา และส่งไปแล้ว แต่เชื่อว่า มีอีกมากที่เจอกรณีแบบเรา และจะมีกี่คน ที่ทำการเขียน email ไปแพทยสภา และต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา และส่งทาง email ให้ ขั้นตอนยุ่งยากมาก และไม่รู้ว่า เมื่อส่งไปแล้ว email ได้ถูกอ่านหรือไม่ รอจนเบื่อ ในที่สุดประมาณ เกือบสองสัปดาห์ก็ได้ใบแทนมา และส่งไปแล้ว

บางครั้ง อาจจะไม่ใช่ความผิดของแพทย์ แต่เป็นความผิดพลาดของระบบการบริหารจัดการส่งซองให้แก่แพทย์หรือไม่


เรียน ถึง ท่านประธานคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง - โปรดพิจารณา ความเห็น และข้อเสนอ ของ แพทย์ด้วย--ขอบคุณ- น่าจะยังทำได้/ทัน มีเวลากว่า ๒ สัปดหา์

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/27/20 เวลา 11:25:50

on 12/27/20 เวลา 09:35:39, 6699 wrote:
ไม่ทราบแพทย์ท่านใด รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้ น่าจะมีรายชื่อ คณะทำงาน
การมีรายชื่อคณะทำงาน อาจจะทำให้งานดำเนินได้ดีมากขึ้น เพราะเป็นความรับผิด ชอบ
หรือ หมายความว่า ทำงานแล้ว มีความผิดพลาด และความชอบ

อาจจะให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาแพทย์ทุกท่านที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ในยุคที่บางเจ้ามีโปรโมชั่นโทรฟรี เรื่องนี้ น่าจะจัดการเสร็จได้ในหนึ่งวัน โดยค่าใช้จ่ายไม่มาก


ผู้จัดการเลือกตั้ง มี อจ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์  เป็น ประธาน และมีแพทย์ท่านอื่น จากสมาคม รพ.เอกชน แพทยสมาคม ตัวแทนแพทย์ภาครัฐ และอีกหลายท่าน จะค้นดู เพื่อว่ารู้จักท่านใด จะได้โปรไปแนะนำท่านได้เลยโดยตรง

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrOraMeta on 12/27/20 เวลา 11:30:40

on 12/27/20 เวลา 09:30:58, 6699 wrote:
น่าจะส่งจดหมายจากแพทย์สภาอีกรอบ สำหรับคนที่ยังไม่ลงคะแนนเสียง และควรจะเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับ เพื่อให้แน่ใจว่า จดหมายถึงมือจริงๆ

เราไม่ได้ซองสีน้ำตาล เนื่องจากจดหมายไม่ได้ส่งมาให้ ทำเรื่องขอใหม่ ได้มา และส่งไปแล้ว แต่เชื่อว่า มีอีกมากที่เจอกรณีแบบเรา และจะมีกี่คน ที่ทำการเขียน email ไปแพทยสภา และต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา และส่งทาง email ให้ ขั้นตอนยุ่งยากมาก และไม่รู้ว่า เมื่อส่งไปแล้ว email ได้ถูกอ่านหรือไม่ รอจนเบื่อ ในที่สุดประมาณ เกือบสองสัปดาห์ก็ได้ใบแทนมา และส่งไปแล้ว

บางครั้ง อาจจะไม่ใช่ความผิดของแพทย์ แต่เป็นความผิดพลาดของระบบการบริหารจัดการส่งซองให้แก่แพทย์หรือไม่


น่าพิจารณามาก  - ปัญหาอาจอยู่ที่ระบบ ขอความกรุณา ประธานและคณะอนุกรรมการ พิจารณาข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกท่านี้ด้วย คะ


Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย Nomad Physician on 12/27/20 เวลา 14:15:23
คือที่ไม่เลือกเพราะเลือกมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับ  
นโยบายทุกท่านมีแต่หลักการแต่ไม่เห็นแนวทางปฏิบัติจริง อ่านแล้วสนุกดี แต่เสียดายกระดาษกับซองที่ส่งมา

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 12/27/20 เวลา 21:09:01

on 12/27/20 เวลา 14:15:23, Nomad Physician wrote:
คือที่ไม่เลือกเพราะเลือกมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นครับ  
นโยบายทุกท่านมีแต่หลักการแต่ไม่เห็นแนวทางปฏิบัติจริง อ่านแล้วสนุกดี แต่เสียดายกระดาษกับซองที่ส่งมา


เข้าใจได้

แต่แพทยสภา ก็ยังคงต้องการทุกท่านช่วยกันเสนอ และคงต้องช่วยกันทำด้วย -ปัญหาที่ว่าไม่มีอะไรดีขึ้น ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทั้งกรรมการแพทยสภา และ สมาชิกแพทย์ - และปัญหาคงดีขึ้นไม่ได้เร็วนัก


Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 01/03/21 เวลา 16:02:45
สวัสดีปีใหม่ เพื่อนแพทย์ที่รักและเคารพ

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrConyBrown on 01/08/21 เวลา 22:11:57
แพทย์ยอดเฉยเลย

น่าเห็นใจสังคมไทย

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย DrWinny on 01/10/21 เวลา 12:19:17
ด่วน..ขอแทรกนิด

---

แต่ที่แน่ๆๆ

หากแพทย์ไม่แก้ไข ด้วยที่แพทย์ส่วนใหญ่ ควรทำการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ก็อาจมีคะแนนผีอ้างเลขประกอบวิชาชีพของท่านไปใช้ได้

และมีเวลาเหลือน้อนมาก คือ

เพียงอีก ๔ วันนี้เท่านั้น ที่พอทำได้คือการเลือก (ปิดรับลงคะแนน ๑๔ มค ๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

และเวลานี้ ทำได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน e vote แล้วเท่านั้น
หากเป็นผู้มีบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีีย์  ต้องส่งทาง ปณ.เท่านั้น (ห้ามไปส่งที่สำนักงานแพทสภา แบบปีก่อนๆ )  ซึ่งอาจไปถึงเกินเวลาปิดรับ ก็จะกลายเป็นบัตรเสีย

ดังนั้นหากจะต้องส่งทาง ปณ.ให้ทันในเวลานี้  ควรส่งที่เคาเตอร์ ปณ.นนทบุรี อันเป็นที่ตั้งของ แพทยสภา ก็อาจจะพอทันนะ

Title: Re: ต้องการให้แพยสภาเป็นของแพทย์จริงไม่ใช่ของใครกลุ่มใด ลงคะแนนกันตอนน
ส่งโดย ThaiMedLaw on 02/04/21 เวลา 20:24:28
การจักการเลือกตั้งเข้าถึงยากถึงขั้นเข้าไม่ถึงควรแก้ไขขั้นตอนเลือกตั้งให้เหมือนการเลือกตั้งอื่นทั่วไปแบ่งเขตแบ่งหน่วยที่มีคนกลางจัดการเลือกตั้งThaiClinic.Com . All Rights Reserved.