ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ยา Opaganib ช่วยลดการอุดตันของเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะ ARDS
(Message started by: IQ on 12/19/20 เวลา 08:19:00)

Title: ยา Opaganib ช่วยลดการอุดตันของเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะ ARDS
ส่งโดย IQ on 12/19/20 เวลา 08:19:00
         ยา Opaganib ของ RedHill ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศักยภาพการเป็นยารักษาโควิด-19 สามารถลดการอุดตันของเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) ในตัวแบบทดลองขั้นก่อนคลินิก
         ลิ่มเลือดอุดตัน ( thrombosis) ที่เกิดจากภาวะอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) อาจเกิดขึ้นกับหนึ่งในสามของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้าห้องไอซียู และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
         ยา opaganib มีผลต่อการลดลิ่มเลือดอุดตันในตัวแบบทดลองขั้นก่อนคลินิกของ ARDS
         ยา opaganib ยังยับยั้งการจำลองตัวเองของไวรัส SARS-CoV-2 และตัวบ่งชี้ที่ส่งเสริมอาการอักเสบในตัวแบบทดลองขั้นก่อนคลินิกที่เกี่ยวข้อง
         คาดว่าการทดลองยา opaganib ชนิดรับประทานในระยะที่ 2 กับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงในสหรัฐเพื่อประเมินความปลอดภัยและสัญญาณบ่งชี้ประสิทธิภาพนั้น จะมีข้อมูลสรุปภายในปลายเดือนนี้ หลังจากที่ได้ให้ยาโดสสุดท้ายกับผู้ป่วยรายสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
         คาดว่าการศึกษาทดลอง opaganib ระดับโลกในระยะที่ 2/3 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาแล้ว 60% จะมีข้อมูลสรุปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 และคาดว่าจะมีศักยภาพสำหรับการนำไปใช้งานฉุกเฉินทั่วโลกได้ต่อไป
         RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (ในที่นี้เรียกว่า "RedHill" หรือ "บริษัท") บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์เฉพาะทาง ได้ประกาศผลเบื้องต้นที่มีแนวโน้มแง่บวกจากการศึกษาทดลองขั้นก่อนคลินิกของ opaganib ยายับยั้งประเภท selective inhibitor กลุ่ม sphingosine kinase 2 (SK2) แบบให้ทางปากตัวใหม่ (ให้ในปริมาณ 250mg/kg) โดยมีการลดลงของลิ่มเลือดอุดตันในภาวะอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) ในตัวแบบทดลองสัตว์ขั้นก่อนคลินิกที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน
         ข้อค้นพบล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นอีกศักยภาพของ opaganib ที่อาจเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากการยับยั้งการจำลองตัวเองของไวรัส SARS-CoV-2 และการลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง จากผลการศึกษาเบื้องต้นเหล่านี้ จะต้องมีการดำเนินการศึกษาขั้นต่อไปเพื่อประเมินระยะของขนาดยา opaganib ที่ใช้ได้ผลในเชิงสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในการลดลิ่มเลือดอุดตัน
         "ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) ถือเป็นผลของโรคโควิด-19 ที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากทำให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการอุดตันของลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและอาการลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด แพทย์มีทางเลือกจำกัดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถรักษา ARDS โดยเฉพาะสำหรับอาการลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจาก ARDS" Reza Fathi, PhD รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ RedHill กล่าว "ผลการวิจัยชี้ว่ายา opaganib ขนาด 250 mg/kg ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของการอุดตันของลิ่มเลือดและคะแนนการอุดตันโดยรวมในตัวแบบทดลอง ARDS ขั้นก่อนคลินิก ซึ่งถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของคุณสมบัติการต้านไวรัสและการอักเสบของ opaganib ที่เป็นที่ทราบอยู่แล้ว และบ่งชี้ศักยภาพในการออกฤทธิ์สามรูปแบบต่อกระบวนการของกลไกการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ยา opaganib ซึ่งมุ่งเป้าที่องค์ประกอบเซลล์เจ้าบ้าน มีศักยภาพในการลดโอกาสการดื้อยาจากการกลายพันธุ์ของไวรัส และก่อนปลายเดือนนี้ เราคาดว่าจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นข้อสรุปด้านความปลอดภัยและสัญญาณที่บ่งชี้ศักยภาพด้านประสิทธิผลของ opaganib จากการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในสหรัฐ ซึ่งผู้ป่วยรายสุดท้ายเพิ่งได้รับยาโดสสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ก่อนจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อสรุปจากการศึกษาระดับโลกระยะ 2/3 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยเป็นการศึกษาหาประสิทธิผล และมีผู้เข้าร่วมการทดลองกว่า 60% แล้ว"
         "ตัวแบบทดลองภาวะอุดตันของลิ่มเลือดที่เกี่ยวข้องกับ ARDS ที่เราใช้ได้รับการอนุมัติและมีความแม่นยำสูง ผลที่เราได้เกี่ยวกับ opaganib นี้น่าประทับใจและทำให้มีความหวังได้" Sebastien Labbe, Ph.D. ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยระดับต่อยอด IPS Therapeutique Inc. ซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยนี้กล่าว "ผลลัพธ์ที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการให้ผลการรักษาที่ดีของการใช้ opaganib รักษาผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ระดับรุนแรง ซึ่งอาจมีการพยากรณ์โรคที่มีแนวโน้มเชิงลบรุนแรง"
         ลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจาก ARDS อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้าห้องไอซียูเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของทั้งหมด หรือราว 9% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล[1] นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับกรณีที่มีการพยากรณ์โรคที่มีแนวโน้มเชิงลบ การศึกษาขั้นก่อนคลินิกนี้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิผลของ opaganib ในการลดการเกิดและผลเสียของการอุดตันของลิ่มเลือดในจุดเริ่มในตัวแบบทดลองปอดอักเสบจาก lipopolysaccharide (LPS) ซึ่งเป็นตัวแบบทดลอง ARDS ที่เชื่อถือได้และสามารถเลียนแบบการอักเสบของโควิด-19[2]
         ผลจากการศึกษาขั้นก่อนคลินิกของ opaganib เป็นผลในขั้นเบื้องต้น ซึ่งบริษัทได้รับจากองค์กรภายนอกอิสระหลังจากการวิเคราะห์อิสระในขั้นเบื้องต้นและยังคงต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การทบทวนและวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ข้อค้นพบที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เผยแพร่ในที่นี้ และอาจไม่เกิดขึ้นอีกในการศึกษาขั้นพรีคลินิกและคลินิกในอนาคต

         โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpgThaiClinic.Com . All Rights Reserved.