ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ติดอันดับ 4 ของโลก
(Message started by: kiatisak on 01/08/20 เวลา 09:36:23)

Title: กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ติดอันดับ 4 ของโลก
ส่งโดย kiatisak on 01/08/20 เวลา 09:36:23
เว็บไซต์ airvisual รายงานสถานการณ์สภาพอากาศของโลก ระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ติดอันดับ 4 ของโลก

เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ,ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.บางโปรง อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3344302ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.