ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> รพ.จิตเวชฯได้เชื่อมต่อระบบบริการด้วยสมาร์ท ฮอสปิตอล กับร้านยาทั้ง 5
(Message started by: kiatisak on 11/05/19 เวลา 10:53:58)

Title: รพ.จิตเวชฯได้เชื่อมต่อระบบบริการด้วยสมาร์ท ฮอสปิตอล กับร้านยาทั้ง 5
ส่งโดย kiatisak on 11/05/19 เวลา 10:53:58
รพ.จิตเวชฯได้เชื่อมต่อระบบบริการด้วยสมาร์ท ฮอสปิตอล กับร้านยาทั้ง 5 แห่งที่ร่วมโครงการ เป็นเครือข่ายบริการรูปแบบใหม่ในพื้นที่

ร้านยาสามารถตรวจสอบรายการยาและจ่ายยาชนิดเดียวกับที่รพ.จิตเวชฯจ่ายให้ผู้ป่วยได้ทันที โดยยาจิตเวชทุกตัวจะติดคิวอาร์โค้ดหรืออาร์ดียู (Rational Drug Use:RDU) ที่ซองยา ซึ่งเป็นจุดเด่นในระบบบริการ ทั้งผู้ป่วยญาติและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะรู้จักตัวยา เข้าใจฤทธิ์ของยารวมทั้งผลข้างเคียงของยาบางตัว รวมทั้งข้อระมัดระวังต่างๆ ในการปฏิบัติตัวระหว่างที่กินยา จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้ดียิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้กินยาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้อาการทางจิตสงบ ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเหมือนคนทั่วไป ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยจิตเวชประมาณร้อยละ 90-95 จะอยู่ในชุมชน จากการพูดคุยกับญาติผู้ป่วย พบว่ามีความพอใจโครงการนี้มาก บอกว่าสะดวกประหยัดกว่าเดิมหลายเท่าตัวเพราะจะไปรับยาช่วงไหนก็ได้ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. โดยไม่ต้องหยุดงาน หรือขาดรายได้เหมือนที่ผ่านมา

เภสัชกรหญิงจุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯกล่าวว่ากลุ่มงานเภสัชกรรมรพ.จิตเวชฯได้ออกใบนัดให้ผู้ป่วยจิตเวชที่แพทย์ตรวจอาการแล้วว่ามีอาการคงที่ ให้ไปรับยาที่ร้านยาเครือข่ายทุก 3 สัปดาห์ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน และกลับมาพบแพทย์ที่ รพ.จิตเวชฯ เพื่อตรวจประเมินอาการเป็นระยะๆ มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยทางระบบออนไลน์ระหว่าง รพ. กับร้านยาแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งวางระบบป้องกันปัญหาขาดยา ติดตามผลการรักษาและอาการข้างเคียง โดยให้ผู้ป่วยถือใบนัดพร้อมด้วยบัตรประชาชนของผู้ป่วยเองหรือญาติที่ขึ้นทะเบียนไว้กับรพ.จิตเวชฯไปรับยาแทน ไปแสดงที่ร้านขายยาตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ทุกครั้ง หากไม่สามารถไปตามนัด ให้โทรแจ้งยังร้านขายยาล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งในวันที่ 21-22 ต.ค. 2562 นี้กลุ่มงานเภสัชกรรมจะเชิญเภสัชกรจากร้านขายยา 5 แห่ง คือ ร้านตะกร้ายา อมรินทร์เภสัช ร้านเรือนยา ร้านปัญจสรณ์เภสัช และร้านพี.อาร์ฟาร์มาซี มาประชุมซักซ้อมความพร้อมทั้งด้านระบบบริการ และเพิ่มศักยภาพการจ่ายยาจิตเวชภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และจะประเมินโครงการเมื่อครบ 1 เดือน เพื่อพัฒนามาตรฐานและใช้เป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่อื่นใน จ.นครราชสีมาและอีก 3 จังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 9 ที่อยู่ในความดูแลของ รพ.จิตเวชฯ คือที่ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ระยะต่อไป

https://www.ryt9.com/s/prg/3054905

#รับยาที่ร้านยา #ร้านยาชุมชนอบอุ่น

Title: Re: รพ.จิตเวชฯได้เชื่อมต่อระบบบริการด้วยสมาร์ท ฮอสปิตอล กับร้านยาทั้ง
ส่งโดย หมอเมืองสยาม on 11/16/19 เวลา 20:03:32
                        คนไข้รพ.รัฐบาลรับยาร้านยาเอกชน ? - " เรื่องใหม่....ควรแก้กฏหมายก่อน "ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.