หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: ยา Opaganib ช่วยลดการอุดตันของเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะ ARDS )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 12/19/20 เวลา 08:19:00
    ยา Opaganib ของ RedHill ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาศักยภาพการเป็นยารักษาโควิด-19 สามารถลดการอุดตันของเลือดที่เกี่ยวข้องกับภาวะหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) ในตัวแบบทดลองขั้นก่อนคลินิก
     ลิ่มเลือดอุดตัน ( thrombosis) ที่เกิดจากภาวะอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) อาจเกิดขึ้นกับหนึ่งในสามของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้าห้องไอซียู และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
     ยา opaganib มีผลต่อการลดลิ่มเลือดอุดตันในตัวแบบทดลองขั้นก่อนคลินิกของ ARDS
     ยา opaganib ยังยับยั้งการจำลองตัวเองของไวรัส SARS-CoV-2 และตัวบ่งชี้ที่ส่งเสริมอาการอักเสบในตัวแบบทดลองขั้นก่อนคลินิกที่เกี่ยวข้ อง
     คาดว่าการทดลองยา opaganib ชนิดรับประทานในระยะที่ 2 กับกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงในสหรัฐเพื่อประเมินความปลอดภัยและสัญญาณบ่งชี้ประสิทธิภาพ นั้น จะมีข้อมูลสรุปภายในปลายเดือนนี้ หลังจากที่ได้ให้ยาโดสสุดท้ายกับผู้ป่วยรายสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
     คาดว่าการศึกษาทดลอง opaganib ระดับโลกในระยะที่ 2/3 ในผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงซึ่งมีผู้เข้าร่วมการศึกษาแล้ว 60% จะมีข้อมูลสรุปในไตรมาสที่ 1 ของปี 2021 และคาดว่าจะมีศักยภาพสำหรับการนำไปใช้งานฉุกเฉินทั่วโลกได้ต่อไป
     RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (ในที่นี้เรียกว่า "RedHill" หรือ "บริษัท") บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์เฉพาะทาง ได้ประกาศผลเบื้องต้นที่มีแนวโน้มแง่บวกจากการศึกษาทดลองขั้นก่อนคลินิกของ opaganib ยายับยั้งประเภท selective inhibitor กลุ่ม sphingosine kinase 2 (SK2) แบบให้ทางปากตัวใหม่ (ให้ในปริมาณ 250mg/kg) โดยมีการลดลงของลิ่มเลือดอุดตันในภาวะอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS) ในตัวแบบทดลองสัตว์ขั้นก่อนคลินิกที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเสี่ยงของการเกิดล ิ่มเลือดอุดตัน
     ข้อค้นพบล่าสุดนี้ชี้ให้เห็นอีกศักยภาพของ opaganib ที่อาจเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากการยับยั้งการจำลองตัวเองของไวรัส SARS-CoV-2 และการลดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง จากผลการศึกษาเบื้องต้นเหล่านี้ จะต้องมีการดำเนินการศึกษาขั้นต่อไปเพื่อประเมินระยะของขนาดยา opaganib ที่ใช้ได้ผลในเชิงสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในการลดลิ่มเลือดอุดตัน
     "ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (ARDS) ถือเป็นผลของโรคโควิด-19 ที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากทำให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ระดับรุนแรงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการอุดตันของลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่เ ป็นอันตรายถึงชีวิตและอาการลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด แพทย์มีทางเลือกจำกัดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถรักษา ARDS โดยเฉพาะสำหรับอาการลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจาก ARDS" Reza Fathi, PhD รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ RedHill กล่าว "ผลการวิจัยชี้ว่ายา opaganib ขนาด 250 mg/kg ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของการอุดตันของลิ่มเลือดและคะแนนการอุดตันโดยรวมในตัว แบบทดลอง ARDS ขั้นก่อนคลินิก ซึ่งถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติมของคุณสมบัติการต้านไวรัสและการอักเสบของ opaganib ที่เป็นที่ทราบอยู่แล้ว และบ่งชี้ศักยภาพในการออกฤทธิ์สามรูปแบบต่อกระบวนการของกลไกการเกิดโรคที่เก ี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ยา opaganib ซึ่งมุ่งเป้าที่องค์ประกอบเซลล์เจ้าบ้าน มีศักยภาพในการลดโอกาสการดื้อยาจากการกลายพันธุ์ของไวรัส และก่อนปลายเดือนนี้ เราคาดว่าจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นข้อสรุปด้านความปลอดภัยและสัญญาณที่บ่งช ี้ศักยภาพด้านประสิทธิผลของ opaganib จากการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในสหรัฐ ซึ่งผู้ป่วยรายสุดท้ายเพิ่งได้รับยาโดสสุดท้ายเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ก่อนจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อสรุปจากการศึกษาระดับโลกระยะ 2/3 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าในไตรมาสแรกของปีหน้า โดยเป็นการศึกษาหาประสิทธิผล และมีผู้เข้าร่วมการทดลองกว่า 60% แล้ว"
     "ตัวแบบทดลองภาวะอุดตันของลิ่มเลือดที่เกี่ยวข้องกับ ARDS ที่เราใช้ได้รับการอนุมัติและมีความแม่นยำสูง ผลที่เราได้เกี่ยวกับ opaganib นี้น่าประทับใจและทำให้มีความหวังได้" Sebastien Labbe, Ph.D. ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยระดับต่อยอด IPS Therapeutique Inc. ซึ่งดำเนินการศึกษาวิจัยนี้กล่าว "ผลลัพธ์ที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการให้ผลการรักษาที่ดีของการใช ้ opaganib รักษาผู้ป่วยที่เป็นโควิด-19 ระดับรุนแรง ซึ่งอาจมีการพยากรณ์โรคที่มีแนวโน้มเชิงลบรุนแรง"
     ลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจาก ARDS อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องเข้าห้องไอซียูเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของทั้งหมด หรือราว 9% ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล[1] นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับกรณีที่มีการพยากรณ์โรคที่มีแนวโน้มเชิงลบ การศึกษาขั้นก่อนคลินิกนี้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิผลของ opaganib ในการลดการเกิดและผลเสียของการอุดตันของลิ่มเลือดในจุดเริ่มในตัวแบบทดลองปอ ดอักเสบจาก lipopolysaccharide (LPS) ซึ่งเป็นตัวแบบทดลอง ARDS ที่เชื่อถือได้และสามารถเลียนแบบการอักเสบของโควิด-19[2]
     ผลจากการศึกษาขั้นก่อนคลินิกของ opaganib เป็นผลในขั้นเบื้องต้น ซึ่งบริษัทได้รับจากองค์กรภายนอกอิสระหลังจากการวิเคราะห์อิสระในขั้นเบื้อง ต้นและยังคงต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การทบทวนและวิเคราะห์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ข้อค้นพบที่ไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที ่เผยแพร่ในที่นี้ และอาจไม่เกิดขึ้นอีกในการศึกษาขั้นพรีคลินิกและคลินิกในอนาคต
 
     โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpg


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->