หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: วิกฤตศรัทธาองค์กรแพทย์ระดับประเทศ มีจริงหรือ )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:11:35
วิกฤตศรัทธาองค์กรแพทย์ระดับประเทศ มีจริงหรือ ได้เห็นโพสต์หนึ่งเขียนว่า ไม่อยากเลือกกรรมการแพทยสภา ทำนองชีวิตแพทย์ไม่ดีขึ้น  
 
ขอมองอย่างคนโลกสวยนะคะ - ชีวิตคนหนึ่งจะเป็นอย่างไร คิดว่าทุนเดิมของการเกิดมีส่วนบ้าง แต่สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ หรือพรแสวงนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญคะ  
 
ชีวิตการเป็นแพทย์คนหนึ่งจะเป็นอย่างไร - สิ่งที่สร้างขึ้น หรือแสวงหาสร้างขึ้น เป็นสิ่งที่สำคัญต้องทำ และสิ่งนั้นคือต้องสร้างองค์กรแพทย์ระดับประเทศของเราให้ดีขึ้น เมื่อส่วนรวมดีขึ้น เราเองเป็นส่วนหนึ่ง ก็จะดีขึ้น
 
ขอเพื่อนๆอย่าท้อนะคะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:14:05
อยากเชิญเพื่อนแพทย์ อย่าท้อกับองค์กรแพทย์ หรือแพทยสภาของเรา  หากเปรียบได้ ก็เหมือนครอบครัวแพทย์ เราเป็นสมาชิกครอบครัว  ก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อครอบครัว และเราจึงจะมีสิทธิได้รับสิ่งที่ครอบครัวที่ดีขึ้น จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีขึ้นให้ เป็นสิ่งซึ่งกันและกันคะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:16:20
อ่านโพสต์ก่อนนี้ เข้าใจได้ถึงความเห็นต่อแพทยสภาของท่านเจ้าของกระทู้  แพทยสภา คือสภาของแพทย์เราทุกคน / ที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติของแพทย์ในอยู่ในม าตรฐานและจริยธรรมที่ดี / เป็นสิ่งดีไม่ใช่หรือ เรื่องของมาตรฐานและจริยธรรมที่ดี
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:20:18
ในโลกของความเป็นจริง มีสองด้านเสมอ มีด้านมืด ก็มีด้านสว่าง  /  หากไม่มีแพทยสภาทำหน้าที่ควบคุมดูแลออกใบประกอบวิชาชีพให้ผู้ที่จบวิชาแพทย์  /ผู้นั้น รวมหมายถึง เราท่านทุกคนที่เป็นแพทย์อยู่นี้  ก็จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ / แต่หากมุ่งแต่ควบคุมโดยไม่ใส่ใจความก้าวหน้าในวิชาการแพทย์แล้ว ก็จะเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีไม่ได้ - แพทย์ และผู้ป่วย จะเสียหาย
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:26:57
มีการรับผล ก็ต้องมีการให้
อยากรับผลดีในวิชาชีพ ก็ต้องให้สิ่งดีๆกับวิขาชีพ
 
สิ่งดีๆของวิชาชีพแพทย์เรา คือ เรามีองค์กรของเราในระดับประเทศ  มีอายุกว่า ๕๐ ปี  ซึ่งกฎหมายยอมรับให้แพทย์มีองค์กร เพื่อดูแลกำกับกันเอง  
 
เราก็ต้องช่วยกันทำให้เราได้มีองค์กรที่ดี ที่แพทย์มีส่วนร่วมได้ รับฟังแพทย์ ไม่ทอดท้ิงแพทย์  ส่งเสริมวิชาชีพแพทย์ให้ดี ป้องกันไม่ให้วิชาชีพแพทย์ตกต่ำ ถูกรังแก  
 
เราทำได้ด้วยการลงคะแนนเลือกกรรมการแพทยสภาที่ดีให้จงได้..
 
อย่าเฝ้าแต่ท้อแท้  ลุกขึ้นมาทำหน้าที่กันคะ  
 
ถ้าเห็นว่ากรรมการแพทยสภาที่ผ่านมา ทำอะไรไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจ ไม่ดีพอ ก็เลือกทีมที่ไม่เคยบริหารแพทยสภาได้  
 
ไม่ทำแล้วจะรู้ไหมคะ...อย่าท้อ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:30:06
ต้องขออภัย ที่ความเห็นอาจไม่ถูกใจหลายท่านที่โพสต์ไว้  
 
แต่ไม่ได้มุ่งหมาย จะค้านเจ้าของกระทู้  
 
แต่ต้องการชวนเราหันมาวิเคราะห์ดู และ ช่วยกันยื่นมือออกมาจับกัน พลิกองค์กรแพทย์ของเราให้ดีอย่างที่อยากให้เป็น  
 
นับ 1 ให้ได้ แล้วจะมีนับ 2 """"" จนถึง ต่อๆไปได้  
 
ช่วยเป็นกำลังใจของกันและกันนะคะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:42:13
ไม่มีใคร ไม่ว่าจะบุคคล หรือนิติบุคคล (เช่นแพทยสภา)  จะ perfect ทั้งหมดได้  / ตัวเจ้าของกระทู้นี้ หรือเจ้าของกระทู้ไหน ก็มีข้อด้อยได้ด้วยกันทั้งสิ้น / ขอเพียงเรา รู้ปัญหา รู้ตัวเรา / เราจะแก้ไขได้คะ
 
แต่หากท้อแท้ เสียแล้ว พลังลบก็จะดูดกลืนชีวิตแพทย์ของเรา บั่นทอนเรา  
 
มารู้จักกันดีกว่า ว่าจะทำอย่างไรให้แพทยสภา มีคณะกรรมการที่เราบางส่วนไปลงคะแนนเลือกมากอย่างกระท่อนกระแท่น เต็มที คือร้อยละ 15 หรือร้อยละ 20 ของแพทย์เท่านั้น ที่ได้ลงคะแนนเลือกให้มาเป็นผู้แทนของเรา  
 
แล้วเขาจะเป็นตัวแทนของเราได้จริงหรือ - เขาจะหันมาดูแล พัฒนาแพทย์เรา ช่วยแพทย์เราจริงหรือ เมื่อไม่ใช่หรือใช่อย่างไร ก็เกิดจากการที่เรากว่า ร้อยละ  70  ของแพทย์ ไม่ได้ทำหน้าที่ลงคะแนนเลือก ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่ทีมผู้สมัครเสนอนโยบายแนวทางที่จะทำเพื่อแพทย์  เราจึงได้แต่ผู้หน้าเดิม ที่ไม่ทำอะไร แล้วเราจะไปกล่าวโทษแพทยสภาไม่ได้  เพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่เลือกคนทำงานเพื่อแพทย์เข้าไป
 
ขอให้เรา ได้ถามตนเองก่อนว่า ได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นสมาชิกแพทยสภา และได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ มาจากองค์กรนี้    แพทยสภา จะดีได้ แพทย์เรากว่าร้อยละ 80 ต้องใส่ใจองค์กร และทำหน้าที่สมัคร หรือทำหน้าที่ลงคะแนน เลือกผู้แทนของเราที่ดี  - ไม่ใช่ทอดทิ้งองค์กร ทอดทิ้ง และพร่ำบ่นครอบครัวใหญ่ของแพทย์เรา
 
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 22:50:18
อาจจะศิลปินไปนิด ฟังเพลง Elcondor pasa มากไปนิด ชอบสาระและท่วงทำนองที่เตือนให้แพทย์คนหนึ่งอย่างตัวฉัน ได้ตระหนักในความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ขึ้นกับความอยากใดๆของใครเท่านั้น  
 
แต่ชีวิตเปลี่ยนได้  
 
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ก็เพิ่งให้ผลชัด - ไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูก แต่เป็นเรื่องความไม่แน่นอน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นได้ หากคนในสังคม ไม่ท้อถอย และ มุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นได้
 
อยากเห็นองค์กรแพทยสภาของเรา ดีขึ้น ทำเพื่อแพทย์ - ก็ต้องใส่ใจทำหน้าที่กัน สำหรับหน้าที่ลงคะแนนเลือกกรรมการแพทยสภาในวาระนี้
 
เป็นสิ่งที่ท้าทายว่า วงการแพทย์เรา จะมีผู้ทำหน้าลคะแนนเลือกคนไปทำหน้าที่แทนเราตามนโยบายที่เสนอนั้น  ที่ร้อยละ 10 กว่า หรือ ร้อยละ กว่า 80 เป็นองค์กรที่แพทย์ได้มีส่วนร่วมเข้าไปสร้างกันได้หรือไม่
 
ลดเสียงพร่ำบ่น แปรให้เป็นการกระทำ- เราช่วยกันได้ -ไม่มีใครช่วยเรื่องของแพทย์ได้ นอกจากแพทย์ด้วยกันเอง ที่ยื่นมือเข้ามา
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 23:02:59
[b][/b] ตามหาซองสีน้ำตาล เปิดดู อ่านข้อความที่สื่อถึงนโยบายและแนวทางของแพทย์เพื่อนเราที่อาสาเข้ามารับสมั คร ไปทำหน้าที่กรรมการแพทยสภา  หากดูนโยบาย ก็ล้วนดูดีทั้งนั้น แต่ไม่รู้ว่าจะดีจริงไหม ก็ควรพิจารณาว่า มีทีมใดที่สมัครนั้น (ทีมเดียวกันจะมีข้อความนโยบายข้างล่างประวัติของผู้สมัครที่เหมือนกัน) เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารแพทยสภา สมัยต่างๆที่ผ่านมา  - หากเราเห็นว่า ไม่ใช่ตัวเลือก  ก็เลือกทีมผู้สมัครที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแพทยสภาเข้าไปดู - อย่างน้อยก็เปลี่ยนคน เปลี่ยนทีม แล้วกำกับตรวจสอบคนทีมนั้น ว่าถ้าได้รับเลือกแล้ว จะได้ทำงานตามเสนอแนวทางกับแพทย์ไหม
 
อะไรๆ น่าจะดีขึ้นได้บ้าง  ลองพิจารณาดู
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 23:08:42
คงไม่มีแพทย์ท่านใดปฏิเสธได้ว่า โลกเปลี่ยนมาก สังคมเปลี่ยนไปมาก ด้วยผลจากเทคโนโลยี disruptive ทั้งปวง
 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน ก็เปลี่ยนไปมาก  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับผู้ป่วย ก็เปลี่ยนไปมาก  
 
ความขัดแย้งก็มากขึ้น และซับซ้อนขึ้น แก้ไขยากขึ้น  
 
แต่ไม่พ้นความสามารถของแพทย์เราที่รวมกันทำในสิ่งที่ดีให้ได้ และนั่นคือแพทยสภาของเรา
 
หากเราแยกกันอยู่อย่างสิ้นหวัง .. เราก็จะตกต่ำเช่นนี้ไปแน่แท้...
 
แต่เพราะเราทำตัวของเราเองนะ.. จะไปกล่าวโทษผู้อื่นไม่ได้
 
..... ขอกำลังใจของเราให้กันและกัน...
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 23:19:36
ขอมอบแด่แพทย์เรายามนี้คะ
 
Both Sides, Now
Joni Mitchell
Rows and flows of angel hair
And ice cream castles in the air
And feather canyons every where
Looked at clouds that way
But now they only block the sun
They rain and snow on everyone
So many things I would have done
But clouds got in my way
I've looked at clouds from both sides now
From up and down and still somehow
It's cloud's illusions I recall
I really don't know clouds at all
Moons and Junes and ferries wheels
The dizzy dancing way that you feel
As every fairy tale comes real
I've looked at love that way
But now it's just another show
And you leave 'em laughing when you go
And if you care, don't let them know
Don't give yourself away
I've looked at love from both sides now
From give and take and still somehow
It's love's illusions that I recall
I really…
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 23:22:17
เพื่อความสดชื่นในวงการแแพทย์  
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/06/20 เวลา 23:51:41
เพื่อนแพทย์บางท่านในกระทู้ห้องนี้ ถามว่า จะทำอย่างไร จึงนำเอกสารที่เพื่อนส่งมาให้
จากคุณ: 6699 โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 05:39:57
ยังไม่ได้ซองเลือกตั้งแพทยสภา ไม่ทราบเพื่อนท่านใดมี email ติดต่อแพทย์สภาหรือไม่  เราอยากจะเลือกตั้ง ใช้สิทธิของเรา
จากคุณ: only2b โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 13:12:38
แพทยสภามีงานประจำที่สำคัญ และต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ใช่น้อย เช่นการจัดระบบระเบียบการอบรมแพทย์เฉพาะทาง แต่อาจจะไม่มีอะไรหวือหวา แปลกๆบ่อยๆ ให้ตื่นตาตื่นใจ และไม่ทำสิ่งที่แพทย์อยากได้ เช่นให้มี board เฉพาะทางตกแต่ง เสริมสวย มากมาก จึงดูน่าเบื่อสำหรับคนรุนใหม่ที่จบแพทย์
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 13:45:01
on 11/07/20 เวลา 05:39:57, 6699 wrote:
ยังไม่ได้ซองเลือกตั้งแพทยสภา ไม่ทราบเพื่อนท่านใดมี email ติดต่อแพทย์สภาหรือไม่  เราอยากจะเลือกตั้ง ใช้สิทธิของเรา

ติดตามที่นี้คะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 13:57:25
จะเลือกกรรมการแพทยสภา สรุปตามที่แพทยสภาประกาศ และที่มีผู้เคยถามเจ้าหน้าที่แพทยสภา มีดังนี้
 ๑) แพทย์ผู้ที่ลงทะเบียน E -voting คือ ลงทะเบียน online ดำเนินการผ่านhttps://allregist.com/login/7e51746feafa7f2621f71943da8f603 c  ๒) ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน E- voting  จะได้รับบัตรเลือกตั้งทาง ปณ. โดยมีระยะเวลาลงคะแนน 15 ตค 2563-14 มค 2564   โดยส่งบัตรลงคะแนนถึงสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันที่ 14 มกราคม 2564(ซึ่งควรส่งอย่างต้นมกราคมหรือปีใหม่ 2564)
หมายเหตุ  -วาระ นี้ไม่มีการส่งลงกล่องที่แพทยสภาโดยบุคคล เช่นสมัยที่ผ่านมาด          
    แพทยสภาประกาศว่า หากสิ้นเดือนตุลาคม 2563  หากแพทย์ไม่ได้รับซองสีน้ำตาลส่งบัตรลงคะแนน  - ควรติดตามโดย ส่ง email ที่ am@tmc.or.th โดยเรียน ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พศ. 2564 ว่า ด้วยขณะนี้เป็นเวลาเลือกตั้งฯแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  จึงขอรับใบแทน และขอให้ติดต่อท่านได้ที่มือถือ...email... ลงชื่อ..เลขประกอบวิชาชีพ........  
     หรือติดต่อที่ 02 5901884, 5901888, 5901886, 5901887 (เป็นเบอร์ของสำนักงานแพทยสภา ที่พยายามรวมให้)
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 14:00:21
ใช่คะยามรู้สึกมืดมน สับสน เป็นธรรมดาคะ  
แต่เราต้องมี mindfullness พอที่จะเข้าใจตามความเป็นจริง
 
The rain and snow on everyone
So many things I would have done
But clouds got in my way
I've looked at clouds from both sides now
From up and down and still somehow
It's cloud's illusions I recall
I really don't know clouds at all
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 14:10:48
จะเลือกกรรมการแพทยสภา สรุปตามที่แพทยสภาประกาศ และที่มีผู้เคยถามเจ้าหน้าที่แพทยสภา มีดังนี้
 ๑) แพทย์ผู้ที่ลงทะเบียน E -voting คือ ลงทะเบียน online ดำเนินการผ่านhttps://allregist.com/login/7e51746feafa7f2621f71943da8f603 c  ๒) ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน E- voting  จะได้รับบัตรเลือกตั้งทาง ปณ. โดยมีระยะเวลาลงคะแนน 15 ตค 2563-14 มค 2564   โดยส่งบัตรลงคะแนนถึงสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันที่ 14 มกราคม 2564(ซึ่งควรส่งอย่างต้นมกราคมหรือปีใหม่ 2564)
หมายเหตุ  -วาระ นี้ไม่มีการส่งลงกล่องที่แพทยสภาโดยบุคคล เช่นสมัยที่ผ่านมาด          
    แพทยสภาประกาศว่า หากสิ้นเดือนตุลาคม 2563  หากแพทย์ไม่ได้รับซองสีน้ำตาลส่งบัตรลงคะแนน  - ควรติดตามโดย ส่ง email ที่ am@tmc.or.th โดยเรียน ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พศ. 2564 ว่า ด้วยขณะนี้เป็นเวลาเลือกตั้งฯแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  จึงขอรับใบแทน และขอให้ติดต่อท่านได้ที่มือถือ...email... ลงชื่อ..เลขประกอบวิชาชีพ........  
     หรือติดต่อที่ 02 5901884, 5901888, 5901886, 5901887 (เป็นเบอร์ของสำนักงานแพทยสภา ที่พยายามรวมให้)
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 14:11:10
ขอเพื่อนแพทย์เราทุกรุ่น ทุกสถาบัน ทุกวัย  
- เราล้วนเป็นแพทย์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  
- เป็นที่ผู้สังคมยอมรับค่อนข้างมากกว่าวิชาชีพอื่น (แม้จะลดน้อยถอยลงตามกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง)
- เราทำสิ่งดีเพื่อคนไข้
- เรามีปัญญาพอ  
- หากเรามีมติสัมปชัญญะที่เปี่ยมแล้ว  
- เราจะแก้ไขปัญหา และสร้างสิ่งที่ดีได้
- Let it be กับปัญหาที่มี
- แต่ Mindfulll สำหรับ ชีวิตการทำงานของแพทย์  
- เราจะ Correect it - unionize  ourselve
จากคุณ: 6699 โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 14:21:58
on 11/07/20 เวลา 13:57:25, elcondor_pasa wrote:
จะเลือกกรรมการแพทยสภา สรุปตามที่แพทยสภาประกาศ และที่มีผู้เคยถามเจ้าหน้าที่แพทยสภา มีดังนี้
 ๑) แพทย์ผู้ที่ลงทะเบียน E -voting คือ ลงทะเบียน online ดำเนินการผ่านhttps://allregist.com/login/7e51746feafa7f2621f71943da8f603 c  ๒) ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน E- voting  จะได้รับบัตรเลือกตั้งทาง ปณ. โดยมีระยะเวลาลงคะแนน 15 ตค 2563-14 มค 2564   โดยส่งบัตรลงคะแนนถึงสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาภายในวันที่ 14 มกราคม 2564(ซึ่งควรส่งอย่างต้นมกราคมหรือปีใหม่ 2564)
หมายเหตุ  -วาระ นี้ไม่มีการส่งลงกล่องที่แพทยสภาโดยบุคคล เช่นสมัยที่ผ่านมาด                                                  
         แพทยสภาประกาศว่า หากสิ้นเดือนตุลาคม 2563  หากแพทย์ไม่ได้รับซองสีน้ำตาลส่งบัตรลงคะแนน  - ควรติดตามโดย ส่ง email ที่ am@tmc.or.th โดยเรียน ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พศ. 2564 ว่า ด้วยขณะนี้เป็นเวลาเลือกตั้งฯแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  จึงขอรับใบแทน และขอให้ติดต่อท่านได้ที่มือถือ...email... ลงชื่อ..เลขประกอบวิชาชีพ........  
          หรือติดต่อที่ 02 5901884, 5901888, 5901886, 5901887 (เป็นเบอร์ของสำนักงานแพทยสภา ที่พยายามรวมให้)

 
ขอบคุณคะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 14:30:10
มีท่านเจ้าของกระทู้หนึ่งในห้องแพทย์นี้ ได้ยกเรื่องสำคัญของชีวิตแพทย์ มาในกระทู้นี้
 
    ประเด็นปัญหาที่ยกมาคือ การอยู่เวรนอกเวลาแล้วทำงานต่อเช้า - เป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพแพทย ์ ซึ่งโดยหลักแล้ว เกินที่มนุษย์คหนึ่งๆ จะทำได้  ตนเองต้องประสบและรับทราบมาจากเพื่อนรุ่นต่างๆ แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  ทั้งที่เรามีแพทยสภา  อาจเป็นเพราะหลายปัจจัย  แต่หลักๆแล้ว  เรื่องหนึ่งๆของแพทย์ที่เป็นปัญหาร่วม ต้องได้รับการเสนอเข้าสู่คณะกรรมการแพทยสภา  รับเป็นเรื่องต้องหารือในคณะกรรมการ เพื่อมีมติแก้ไขปรับปรุง  หรือกรรมการแพทยสภา ไม่ทราบว่าเป็นปัญหา - หรือทราบแล้ว แต่ไม่เห็นเป็นปัญหาร่วมของแพทย์ ไม่บรรจุเข้าพิจารณา หรือ นำเข้าพิจารณาแล้ว แต่คณะกรรมการไม่มีมติด้วยเหตุใดๆ หรืออาจเคยมีมติว่า ไม่เป็นปัญหา จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไข  
     เท่าที่ทราบจากเพื่อนที่รู้จากกรรมการแพทยสภา บอกว่า เคยมีการตั้งคณะอนุกรรมการคุณภาพชีวิตแพทย์มาหลายสิบปีแล้ว แต่ไม่ก้าวหน้าในการทำงาน และ เมื่อมีข้อเสนอแล้ว ก็ไม่มีการนำเข้าคณะกรรมการแพทยสภา เพื่อเสนอต่อ รมว.สธ. ซึ่งเป็นสภานายกพิเศษ เพื่อที่จะนำไปให้ส่วนงานต่างๆแก้ไข โดยเฉพาะแพทย์ของสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
     เป็นเรื่องแก้ไขได้ - หากเราช่วยกัน ให้มีกรรมการแพทยสภาของเรา ที่เปิดรับปัญหาแพทย์ และชวนแพทย์เราให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข  
 
     อย่าเพิ่งท้อคะ
 
     ขอเป็นเพื่อนคิดเพื่อนทำกันนะคะ[u][/u]
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 14:50:38
จากบ้านเพื่อน ถ่ายจากที่บ้านของเพื่อนมาให้คะ   จึงส่งมาให้เราในห้องพทย์นี้คะ เพื่อความสดชืนคะ  
 
ไม้ตอก trumpet wild ไม่รู้สะกดถูกไหม หากผิด ขออภัย
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 18:07:44
อย่าให้ความรู้สึกลบๆๆ กับกองค์กรแพทย์ของเรา ..ดึงดูดให้แพทย์เรายิ่งถอยห่างจากองค์กร...ซึ่งในสังคมคนหมู่มาก จำเป็นต้องมีระบบการจัดการคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสมดุล ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง... แพทย์นั้น ไม่ใช่มีเพียงเรา และเพื่อนเราเพียงไม่มาก  หากแต่มีจำนวนมากถึง ๖ หมื่นกว่าคน และต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอีกมากๆๆๆๆๆ ทั้งผู้ป่วย ทีมงานทุกสาขาวิชาชีพ ญาติผู้ป่วย สื่อมวลชน และ อีกมาก....  นั่นคือสภาของแพทย์ หรือแพทยสภาคะ..  
 
วิกฤตศรัทธาองค์กรแพทย์ระดับประเทศ มีจริง นี้  เขียนขึ้น เมื่อได้เห็นโพสต์หนึ่งเขียนว่า ไม่อยากเลือกกรรมการแพทยสภา ทำนองชีวิตแพทย์ไม่ดีขึ้น  
 
   -ข้อความของผู้เขียนในโพสต์นี้อาจเป็นแนวคิดที่ไม่ได้สาระอะไร  (ไม่ได้หมายถึง ขอ้เขียนใช่ของผู้โพสต์ก่อนนี้ เรื่องไม่อยากเลือกรรมการแพทยสภา)  
 
มาร่วมกันนับ ๑ คะ ด้วยการใส่ใจองค์กรแพทย์ระดับประเทศของเราคะ
 
ก็ขอเป็นเพียงคนเล็กๆ แพทย์เล็กๆ ได้ บอกอะไรในใจออกมาบ้าง ก็เท่านั้นคะ
 
    ขอเพียงเพื่อนแพทย์เรา อย่าท้อนะ..สดชื่นเข้าไว้คะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 18:57:46
เขียน อยู่หลาย paragraph ขอ ความเห็นเพื่อนแพทย์เราบ้าง...
 
จะได้ไม่รู้สึกวังเวงคนเดียวคะ  
 
ยิ่งท่านเห็นต่าง  
 
จะทำให้เราได้คิดวิเคราะห์กันมากขึ้น
 
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/07/20 เวลา 21:44:57
จะเลือกกรรมการแพทยสภา สรุปตามที่แพทยสภาประกาศ และที่มีผู้เคยถามเจ้าหน้าที่แพทยสภา  
 
แพทย์ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน E- voting  
 
จะได้รับบัตรเลือกตั้งทาง ปณ.  
 
โดยมีระยะเวลาลงคะแนน 15 ตค 2563-14 มค 2564    
 
โดยส่งบัตรลงคะแนนถึงสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา    
    ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564          
     (ซึ่งควรส่งอย่างต้นมกราคมหรือปีใหม่ 2564)
 
 วาระ นี้ไม่มีการส่งลงกล่องที่แพทยสภาโดยบุคคล เช่นสมัยที่ผ่านมานะคะ
         
    พทยสภา และ เจ้าหน้าที่ แจ้งว่า หากสิ้นเดือนตุลาคม 2563  
 
    หากแพทย์ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง (ซองสีน้ำตาลมีบัตรลงคะแนน)
 
     ควรติดตาม  หรือ  ส่ง email ที่ am@tmc.or.th โดยเรียน ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พศ. 2564 ว่า ด้วยขณะนี้เป็นเวลาเลือกตั้งฯแล้ว แต่ท่านยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา  จึงขอรับใบแทน และขอให้ติดต่อท่านได้ที่มือถือ...email... ลงชื่อ..เลขประกอบวิชาชีพ........  
 
     หรือติดต่อที่ 02 5901884, 5901888, 5901886, 5901887 (เป็นเบอร์ของสำนักงานแพทยสภา ที่พยายามรวมให้)
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 11/16/20 เวลา 20:04:25
ขอมอบ บทประพันธ์ จากบทเพลง ที่ทำให้ชื่นใจ มีกำลังใจ คะ แม้จะเศร้าไปบ้างคะ
 
Feelings  ติดตาม Lyric ได้คะ
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/25/20 เวลา 21:00:41
แพทย์เรา ทำไมดูเศร้าจังหลายคนนะ
จากคุณ: DrConyBrown โพสเมื่อวันที่: 01/08/21 เวลา 22:23:39
on 11/06/20 เวลา 22:20:18, elcondor_pasa wrote:
ในโลกของความเป็นจริง มีสองด้านเสมอ มีด้านมืด ก็มีด้านสว่าง  /  หากไม่มีแพทยสภาทำหน้าที่ควบคุมดูแลออกใบประกอบวิชาชีพให้ผู้ที่จบวิชาแพทย ์ /ผู้นั้น รวมหมายถึง เราท่านทุกคนที่เป็นแพทย์อยู่นี้  ก็จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ / แต่หากมุ่งแต่ควบคุมโดยไม่ใส่ใจความก้าวหน้าในวิชาการแพทย์แล้ว ก็จะเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพที่ดีไม่ได้ - แพทย์ และผู้ป่วย จะเสียหาย

 
ใช่เลย
จากคุณ: DrConyBrown โพสเมื่อวันที่: 01/09/21 เวลา 19:39:23
เจ้าของกระทู้หายไปไหน
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 01/10/21 เวลา 15:09:36
ขอแทรกนิด...ด่วนนะ...่ช่วยแจ้งแพทยอื่นด้วย
 
--
แต่ที่แน่ๆๆ
 
หากแพทย์ไม่แก้ไข ด้วยที่แพทย์ส่วนใหญ่ ควรทำการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ก็อาจมีคะแนนผีอ้างเลขประกอบวิชาชีพของท่านไปใช้ได้
 
และมีเวลาเหลือน้อยมาก คือ  
 
เพียงอีก ๔ วันนี้เท่านั้น ที่พอทำได้คือการเลือก (ปิดรับลงคะแนน ๑๔ มค ๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.)  
 
และเวลานี้ ทำได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน e vote แล้วเท่านั้น
หากเป็นผู้มีบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีีย์  ต้องส่งทาง ปณ.เท่านั้น (ห้ามไปส่งที่สำนักงานแพทสภา แบบปีก่อนๆ )  ซึ่งอาจไปถึงเกินเวลาปิดรับ ก็จะกลายเป็นบัตรเสีย
 
ดังนั้นหากจะต้องส่งทาง ปณ.ให้ทันในเวลานี้  ควรส่งที่เคาเตอร์ ปณ.นนทบุรี อันเป็นที่ตั้งของ แพทยสภา ก็อาจจะพอทันนะ


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->