หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: ทำไมการใช้ชีวิตจึง...ยากจัง?? )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: <<GOOD LIFE<< โพสเมื่อวันที่: 06/16/20 เวลา 11:06:31
ทำไมการใช้ชีวิตจึงยากจัง??
มีแต่ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ เหงา หดหู่  
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*************************
ถามว่า?? ทำไมการใช้ชีวิตจึงยากจัง?
-- -- --  
นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
 
ตอบ...  
การใช้ชีวิตยากอย่างที่คุณว่าจริง ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบมุ่งไปเสาะหาความสุข  
ซึ่งมันมีโอกาสพบน้อย หรือพบก็อยู่ได้แป๊บเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างนอกตัว  
แต่การใช้ชีวิตของเรามุ่งเสาะหาสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ที่นั่น มันจึงยาก
ความสุขเป็นธรรมชาติของส่วนลึกของชีวิตเรา มันอยู่ข้างใน  
ผมพูดบ่อยๆว่าชีวิตประกอบขึ้นง่ายๆจากสามส่วน คือร่างกาย ความคิด และความรู้ตัว  
ใจของเรานี้เมื่อวางความคิดลงไปหมดก็จะเหลือแต่ความรู้ตัว  
ซึ่งมีธรรมชาติเป็นความตื่น ความสามารถรับรู้ และความสงบเย็นเบิกบาน  
ตรงนี้แหละคือที่ความสุขที่แท้จริงอยู่ ไม่ใช่ที่ความสำเร็จที่ข้างนอก
..
ความรู้ตัวสงบเย็นอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะมันไม่มีเอี่ยวอะไรกับความเป็นบุคคลห รือ identity ของเรา
ซึ่งเราสร้างขึ้นมาจากการยำรวมร่างกายนี้เข้ากับความคิดและคอนเซ็พท์ต่างๆเข ้าด้วยกันแล้วเหมาเอาว่านี่คือตัวตนของเรา  
..
ความรู้ตัวไม่ได้เป็นญาติกับ identity ของเรา ความรู้ตัวจึงไม่ต้องเดือดร้อนคอยตามอวยหรือตามปกป้อง identity ของเรา  
ไม่เหมือนความคิดที่ร้อยทั้งร้อยถูกชงขึ้นมาจากสำนึกว่าเป็นบุคคลและแทบจะมี หน้าที่เดียวคือคอยอวยหรือปกป้อง identity ของเรา
ซึ่งเป็นงานสุดยากเพราะ identity มันเป็นของสมมุติที่ไม่ใช่ของจริงอันถาวรไม่ว่าใครก็ปกป้องมันให้คงอยู่สูงเ ด่นตลอดไปไม่ได้หรอก
..
ผมแนะนำให้คุณเปลี่ยนนโยบายการใช้ชีวิตใหม่นะ คือก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิต ให้ตั้งต้นด้วยการมีความสุขก่อน  
หมายความว่าให้คุณวางความคิด ถอยความสนใจออกจากความคิด หมายถึงการทิ้ง identity ของตัวเองไปเสีย
แล้วถอยเข้าไปอยู่กับความรู้ตัว หรือไปเป็นความรู้ตัว แบบที่เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน  
ที่ตรงนั้นคุณจะสงบเย็นและเบิกบาน คือคุณมีความสุขแล้วจากการถอยจากนอกเข้าใน ประเด็นคืออย่าเริ่มต้นด้วยการออกไปใช้ชีวิต  
แต่เริ่มต้นด้วยการถอยจากนอกเข้าในให้ตัวเองมีความสุขสงบเย็นก่อน
..
เมื่อตัวเองมีความสุขสงบเย็นแล้ว จึงค่อยเริ่มต้นออกไปใช้ชีวิต การออกไปใช้ชีวิตคราวนี้จะมีวาระเดียวเท่านั้น  
คือไปช่วยโลก หรือช่วยสังคม หรือช่วยชีวิตอื่น ไม่ใช่ไปหาความสุข  
เพราะเรามีความสุขเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเสาะหาอีก ไม่ต้องอวยหรือปกป้อง identity ของเรา
เพราะเราทิ้งมันไปแล้วไม่ต้องปกป้องอะไรอีก การออกไปรอบนี้มีแต่จะมุ่งช่วยโลกช่วยชีวิตอื่นเท่านั้น  
ทุกเวลานาทีก็ท่องอยู่แต่ว่าจะช่วยโลกช่วยชีวิตอื่นได้อย่างไร ซึ่งมันเริ่มได้ง่ายๆ เช่นปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งคุณก็ช่วยโลกแล้ว  
ยิ้มให้คนที่เดินสวนกันทีหนึ่งคุณก็ช่วยคนอื่นแล้ว
..  
การออกไปใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ยาก และคุณจะประสบความสำเร็จแทบทุกครั้ง  
ไม่ยากเหมือนการอวยหรือปกป้อง identity ของเราเองซึ่งยากเย็นกว่ากันมาก  
ผลพลอยได้จากการใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือทุกคนมีแต่ได้  
คุณได้ตรงที่อัตตาหรือ identity ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของคุณนั้นมันจะฝ่อเล็กลงๆเพราะคุณทิ้งมัน  
คนอื่นหรือโลกก็จะได้เต็มๆเพราะคุณทำอะไรก็ทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อโลก
     
ลองดูนะ
นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
จากคุณ: <<GOOD LIFE<< โพสเมื่อวันที่: 06/16/20 เวลา 11:08:45
ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิต ให้ตั้งต้นด้วยการมีความสุขก่อน  
หมายความว่าให้คุณวางความคิด ถอยความสนใจออกจากความคิด หมายถึงการทิ้ง identity ของตัวเองไปเสีย
แล้วถอยเข้าไปอยู่กับความรู้ตัว หรือไปเป็นความรู้ตัว แบบที่เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน  
ที่ตรงนั้นคุณจะสงบเย็นและเบิกบาน คือคุณมีความสุขแล้วจากการถอยจากนอกเข้าใน ประเด็นคืออย่าเริ่มต้นด้วยการออกไปใช้ชีวิต  
แต่เริ่มต้นด้วยการถอยจากนอกเข้าในให้ตัวเองมีความสุขสงบเย็นก่อน
 
เมื่อตัวเองมีความสุขสงบเย็นแล้ว จึงค่อยเริ่มต้นออกไปใช้ชีวิต การออกไปใช้ชีวิตคราวนี้จะมีวาระเดียวเท่านั้น  
คือไปช่วยโลก หรือช่วยสังคม หรือช่วยชีวิตอื่น ไม่ใช่ไปหาความสุข  
เพราะเรามีความสุขเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเสาะหาอีก ไม่ต้องอวยหรือปกป้อง identity ของเรา
เพราะเราทิ้งมันไปแล้วไม่ต้องปกป้องอะไรอีก การออกไปรอบนี้มีแต่จะมุ่งช่วยโลกช่วยชีวิตอื่นเท่านั้น  
ทุกเวลานาทีก็ท่องอยู่แต่ว่าจะช่วยโลกช่วยชีวิตอื่นได้อย่างไร
จากคุณ: 6699 โพสเมื่อวันที่: 06/16/20 เวลา 14:05:52
ความสำเร็จ หมุนรอบความสุข  
เมื่อเราเจอปัญหา ถ้าเรามีรอยยิ้มในใจ และมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ เราทำสำเร็จเสมอ
 
คนเราต้องมีความสุขในใจก่อน ถึงจะทำเรื่องต่างๆให้สำเร็จได้
จากคุณ: <<GOOD LIFE<< โพสเมื่อวันที่: 06/16/20 เวลา 15:24:23
on 06/16/20 เวลา 14:05:52, 6699 wrote:
ความสำเร็จ หมุนรอบความสุข  
เมื่อเราเจอปัญหา ถ้าเรามีรอยยิ้มในใจ และมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ เราทำสำเร็จเสมอ
 
คนเราต้องมีความสุขในใจก่อน ถึงจะทำเรื่องต่างๆให้สำเร็จได้

 
 
"รอยยิ้มในใจ" ชอบวลีนี้มากครับ
จากคุณ: drstop โพสเมื่อวันที่: 06/16/20 เวลา 19:36:04
ชอบบทความนี้มากครับ ขอบคุณนะครับ  Grin
จากคุณ: positive โพสเมื่อวันที่: 06/17/20 เวลา 16:53:42
ชอบมากครับ
จากคุณ: philosophy โพสเมื่อวันที่: 06/20/20 เวลา 12:08:58
Cool
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 06/20/20 เวลา 16:35:48
     ทำไมใช้ชีวิตยากจัง? - " เป็นไอ้ห้อย-ไอ้โหน-ไอ้เห็บ-ไอ้เหา-ไอ้ปราสิต ก็ไม่ยาก ครับ"
จากคุณ: jumpoo โพสเมื่อวันที่: 06/22/20 เวลา 12:52:19
เกิด แก่ เจ็บ  ตาย เกิด...วนๆเวียนๆไปเรื่อย
จากคุณ: Thank you โพสเมื่อวันที่: 06/24/20 เวลา 20:04:39
อะไรเล่า ที่พระพุทธเจ้า คิดถึง.....ทุกลมหายใจ Lips Sealed
 
พินัยกรรม
จากคุณ: Head_transplant โพสเมื่อวันที่: 06/25/20 เวลา 07:56:50
คนที่ชอบโพสเรื่องความสงบสุขทางใจมีแค่ 2 แบบ
 
หนึ่ง - มีแล้ว
 
สอง - ขาด
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 06/26/20 เวลา 13:43:52
   ทำไม....ใช้ชีวิตถึงยาก? - " เพราะเงี่ยนความดี ครับ"...
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 07/04/20 เวลา 15:37:56
    ..........หุ่นเช้งกระเด๊ะชีวิตก็ไม่ยาก ครับ....
จากคุณ: หมอเมืองสยาม โพสเมื่อวันที่: 08/09/20 เวลา 12:03:37
 ใช้ชีวิตยาก  จริงมั้ย? - ไม่จริงหรอกครับ  ขอเพียงใช้ชีวิตกระดิกหางเป็นหมาพุดเดิ้ลก็ไม่ยาก ครับ  มองไปรอบๆก็จะเห็น...


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->