แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38848: สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเปิดตัวโครงการเพื่อความยั่งยืนในวงการทันตกรรม  (จำนวนคนอ่าน 82 ครั้ง)
« เมื่อ: 05/05/21 เวลา 12:48:42 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ


สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 พันธมิตรในอุตสาหกรรม ได้แก่ Colgate, Dentsply-Sirona, GSK Consumer Healthcare และ TePe เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนในวงการทันตกรรม
 
ในระยะเวลาสองปีนับจากนี้ FDI จะทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อวางยุทธศาสตร์และดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมทันตกร รมและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฟัน ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่ประมวลหลักการปฏิบัติด้านความยั่งยืน (FDI Sustainability Code of Practice) ที่ให้แนวทางและเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการลงนามโดยพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในวงการทันตกรรมมีหลากหลายแง่มุมและเกี่ยวพันกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลาสติก การสร้างของเสีย รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ถือเป็นความท้าทายสำคัญในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรทันตกรรมและการให ้บริการดูแลรักษา การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานด้านทันตกรรมต้องใช้ทั้งการลงมือทำและการท ำงานร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย โดยพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการทั้ง 4 รายเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงรุกในการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกันและสร้างผลกระทบในวงกว้าง
 
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมอบชุดเครื่องมือและทรัพยากรให้แก่ทันตแพทย์และทีมงานเพื่อช่ว ยเพิ่มความยั่งยืนในการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืน ในวงการทันตกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน
 
"ผมยินดีที่ได้เห็นโครงการ Sustainability in Dentistry ของ FDI พัฒนามาจนเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมีศักยภาพสูงในการบ รรลุเป้าหมายความยั่งยืนในวิชาชีพทันตกรรม" Dr. Gerhard K. Seeberger ประธาน FDI กล่าว "จุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภา พช่องปากและผู้ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และขณะนี้โครงการได้พัฒนาไปสู่ขั้นของความร่วมมือ การลงมือทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง"
 
พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 4 รายได้แสดงความคิดเห็นหลังจากการเปิดตัวโครงการ ดังต่อไปนี้
 
"ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่ขับเคลื ่อนด้วยเป้าหมาย เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ Sustainability in Dentistry ของ FDI" Ann Tracy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของ Colgate กล่าว "เรามุ่งสร้างอนาคตที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนกว่าเดิมสำหรับทุกคน รวมถึงสัตว์เลี้ยงและโลกของเรา ดังนั้น โครงการนี้จึงเหมาะสมกับเราเป็นอย่างยิ่ง"
 
"GSK Consumer Healthcare ต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาสุขภาพช่องปากที่สามารถป้องกันได้ รวมทั้งทำงานเพื่อส่งเสริมทันตแพทย์และสาธารณชนทั่วไปให้ดูแลรักษาฟันอย่างเ หมาะสมและยั่งยืนยิ่งขึ้น" Sarah McDonald รองประธานฝ่ายความยั่งยืนของ GSK Consumer Healthcare กล่าว "ความร่วมมือครั้งนี้สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงพันธกิจในภาพรวมของเราในการจัดการกับอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อส ุขภาพในชีวิตประจำวัน เพราะคนเราจะมีสุขภาพดีได้ก็ต่อเมื่ออาศัยอยู่บนโลกที่ดีต่อสุขภาพ"
 
"Dentsply Sirona ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Sustainability in Dentistry ที่ครอบคลุมหลายภาคส่วนร่วมกับ FDI" Don Casey ซีอีโอของ Densply Sirona กล่าว "พันธกิจของเราคือการยกระดับสุขภาพช่องปากของคนทั่วโลก โดยความยั่งยืนถือเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ของเรา เรามุ่งสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นหลัง และตั้งตารอที่จะได้เห็นความก้าวหน้าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยโครงการอันสำค ัญยิ่งนี้"
 
"เราตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sustainability in Dentistry" Helena Ossmer Thedius ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมของ TePe กล่าว "เราต้องการร่วมสร้างการพัฒนาเชิงบวกและสังคมที่ยั่งยืนกว่าเดิม การทำงานเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนและใช้แนวทางหมุนเวียนในอุตสาหกรรมทันตกรรม เป็นภารกิจที่สำคัญ ซึ่งเราเชื่อว่าหากจะทำให้สำเร็จและสร้างผลกระทบได้จริง จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องร่วมมือกัน"
 
เกี่ยวกับสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก
 
สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก เป็นตัวแทนของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก พันธกิจขององค์กรคือการเป็นผู้นำในการทำให้ประชากรโลกมีสุขภาพช่องปากที่ดี สมาชิกขององค์กรประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสมาคมทันตกรรมระดับชาติกว่า 200 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.fdiworlddental.org  
 
เกี่ยวกับโครงการ Sustainability in Dentistry
 
โครงการ Sustainability in Dentistry ของ FDI ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ในวงการทันตกรรม โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทันตกรรม ผู้ป่วย และห่วงโซ่อุปทาน โครงการนี้จะสร้างชุดเครื่องมือและทรัพยากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยเพ ื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย โครงการนี้จะพัฒนาแถลงการณ์ฉันทามติ (Consensus Statement) เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมทันตกรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานของการประชุมสุดยอด (Consensus Summit) และนำไปสู่ประมวลหลักปฏิบัติที่ดี (Code of Good Practice) ซึ่งจะให้แนวทางและเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยจะมีการลงนามโดยพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และจะมีการสนับสนุนให้พันธมิตรรายใหม่ร่วมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อสร้างอ นาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น
 
พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Sustainability in Dentistry ทั้ง 4 รายประกอบด้วย Colgate, GSK Consumer Healthcare, Dentsply Sirona และ TePe
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
 
Charanjit Jagait, FDI Communications and Advocacy Director
อีเมล: cjagait@fdiworlddental.org โทร: +41 79 796 76 13
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1149  
   
49.228.187.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->