แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 38697: เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นในประเทศไทย  (จำนวนคนอ่าน 107 ครั้ง)
« เมื่อ: 01/27/21 เวลา 15:00:31 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 ในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลีใต้
 
นับเป็นปีที่สองที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับการยกย่องจากสถาบัน Top Employers Institute สำหรับแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ ท่ามกลางปีแห่งความท้าทายเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
 
เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim) ได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นประจำปี 2564 (Top Employer for 2021) ในประเทศไทย และในอีก 6 ประเทศทั่วเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลีใต้ จาก Top Employers Institute สถาบันความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลก ซึ่งนับเป็นปีที่สามติดต่อกันที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลนี้ในประเทศไทย และเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ได้รับรางวัลทั่วทั้งภูมิภาค
 
นอกจากได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังได้รับรางวัลนายจ้างดีเด่นระดับโลก (Global Top Employer) เป็นครั้งแรกอีกด้วย โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 16 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้
 
รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการได้รับการยกย่องในแนวทางแบบเชิงรุกและเป็นองค์รว มของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ในการสร้างและบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ยอมรับและผนวกความแตกต่างของพนัก งาน 2,000 คน จาก 24 สัญชาติทั่วทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับโควิด-19 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ นำมาปรับใช้ เพื่อให้ข้อมูล สร้างการมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับพนักงาน เช่น การคุ้มครองเงินเดือนและการจ้างงานสำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจ ากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การช่วยเหลือให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้อย่างสะดวกและราบรื่น และการดูแลเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
 
ส่วนหนึ่งของมาตรการที่บริษัทนำมาใช้ ได้แก่ การให้หยุดงานในช่วงปลายปีโดยจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน ฟื้นฟูและเติมพลัง การจัดระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงา น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับการจัดเตรียมที่ทำงานที่บ้าน การพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การจัดกิจกรรมออกกำลังกายทางออนไลน์ และการแจกชุดดูแลสุขอนามัย ซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังมี Employee Assistance Program ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตใจแก่พนักงานทุกวันตลอด 24 ชม.
 
ดร. อาร์มิน วีสเลอร์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลีใต้ของเ บอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลจาก Top Employers Institute อีกปีหนึ่ง สำหรับแนวปฏิบัติทั่วภูมิภาคของเราที่ให้บุคลากรเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โควิด-19 แพร่ระบาด รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของเราที่ให้ความสำคัญกับ สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และการเติบโตของพนักงาน ในขณะที่เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ไปด้วยกัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพนักงานของเรา เพื่อที่เราจะสามารถเดินหน้าสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนท้องถิ่น ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสุขอนามัยของสัตว์ให้ดีขึ้น"
 
เดวิด เซเรส ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลีใต้ กล่าวเสริมว่า "เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ภาคภูมิใจที่เราสร้างและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลาย ความกระตือรือร้น และความคล่องตัวของพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุข ภาพ ทั้งสำหรับมนุษย์และสัตว์ในภูมิภาคนี้ โควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายมากมาย แต่พนักงานของเราสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และยังคงเดินหน้าตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย การได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมของพนักงาน ซึ่งเราได้สร้างขึ้นและยังคงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าพนักงานของเรามีพลังเต็มเปี่ยม ที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของพวกเขาออกมา"
 
โรดริโก เลา ผู้จัดการทั่วไปของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องจาก Top Employers Institute การได้รับรางวัลในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเราเดินมาถูกทางแล้วในการดำเนินธุร กิจในประเทศไทยด้วยความเอาใจใส่ นอกจากนี้ การได้รับรางวัลยังเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสวัสดิภาพ และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงาน เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้พวกเขาได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมการรักษาเพื่อเปลี ่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เรายังคงเดินหน้าสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย ยอมรับและผนวกรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน โดยเราจะทำงานร่วมกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อเป็นผู้นำนวัตกรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป"
 
Top Employer Institute ให้การรับรององค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจ HR Best Practices Survey ซึ่งครอบคลุม 6 ขอบเขตงานด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 20 หัวข้อ เช่น กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล สภาพแวดล้อมการทำงาน การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ การเรียนรู้ สวัสดิภาพ ความหลากหลาย และการผนวกรวมความแตกต่าง และอื่น ๆ โดยทางสถาบันให้การรับรองบริษัทมากกว่า 1,600 แห่งใน 120 ประเทศและภูมิภาคโดยพิจารณาจากผลการสำรวจ
 
เกี่ยวกับ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์
 
การผลิตยาใหม่สำหรับมนุษย์และสัตว์ และปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม คือหัวใจในการดำเนินงานของเรา เพราะภารกิจของเราคือการค้นพบวิธีการรักษาที่ก้าวหน้า ที่จะเปลี่ยนชีวิต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังคงความเป็นอิสระในการบริหารงาน และดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทำให้เรามีอิสระในการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ระยะยาว เรามองไปข้างหน้าเพื่อค้นพบความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต โดยเรามุ่งเป้าไปยังสาขาที่มีความจำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถสร้างความแตกต่า งได้อย่างแท้จริง
 
ในฐานะบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย พนักงานมากกว่า 51,000 คนของเรา สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจใน 3  ด้าน ได้แก่ เภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (Human Pharma) สุขอนามัยของสัตว์ (Animal Health) และการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ตามสัญญาว่าจ้าง (Biopharmaceutical Contract Manufacturing)
 
เราตระหนักถึงการสร้างโอกาสทางวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ด้วยพลังแห่งความร่วมมือและการเปิดรับความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในชุมชนชี ววิทยาศาสตร์ การทำงานร่วมกันจะทำให้เราสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้เร็วขึ้นเพื่อเปล ี่ยนชีวิตของผู้ป่วยในปัจจุบัน และคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต
 
รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที www.boehringer-ingelheim.com
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1127  
   
96.30.79.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->