mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

ทำไมคนอายุมากถึงเวียนศีรษะ

สงสัยว่าทำไมคนอายุมาก 50+  ชอบบ่นว่าเวียนหัว ลมขึ้น และจะรักษาอย่างไร 
แนะนำอย่างไร คุณยายที่บ้านพอไปฉีดยา 1 เข็มก็จะหายไป 1 เดือน
แล้วต้องไปฉีดทุกเดือน

สวัสดีครับ

มีหลายปัจจัยครับ
1. เส้นเลือดจะค่อยๆตีบขึ้นตามอายุครับ มากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นกับโรคประจำตัวอื่นๆ
(เช่น ไขมันในเลือด เบาหวาน ความดัน การสูบบุหรี่ เป็นต้น) ธรรมชาติของแต่ละคน
โดยมักเริ่มตีบตั้งแต่อายุประมาณ 45-50 ปีขึ้นไป การที่เส้นเลือดตีบก็ทำให้เลือดไปสมอง
ได้ลำบากกว่าปกติ น้อยกว่าปกติ 

2. ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องการนอนโดยมักนอนหลับไม่สนิท หลับๆตื่นๆ หรือหลับยาก
ซึ่งทำให้พักผ่อนไม่พอ ทำให้เวียนง่ายครับ

3. อาการเครียดหรือซึมเศร้า พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งทำให้เสริมปัญหาแบบข้อ2(นอนไม่หลับ)

4. สภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น เสียงดัง อากาศร้อน ก็ทำให้เวียนง่าย เนื่องจากสมองค่อยๆ
เสื่อมสภาพลง ความทนทานต่อภาวะต่างๆรอบตัวจะไม่เหมือนก่อนๆ 

สาเหตุอื่นๆ ก็ยังมีครับ เช่น ยาบางตัวที่กินประจำก็อาจเป็นสาเหตุได้ ความเจ็บป่วย
มีไข้ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงกว่าปกติล้วนทำให้เวียนได้ครับ

การฉีดยา ถ้าเป็นยาแก้เวียน อาจช่วยได้บ้างแต่ก็แค่1-2 วันเท่านั้น ที่ดีนานๆเป็นเดือน
มักเกิดจากการแก้ไขต้นเหตุและจากจิตใจครับ โดยเฉพาะคนรุ่นก่อนๆ จะมีความเชื่อใน
ยาฉีดมาก
โรคอะไรก็ตามขอให้ฉีดยาเถอะ หายทั้งนั้น ซึ่งในทางการแพทย์นั้น ความ
เชื่อเหล่านี้ทำให้ดีขึ้นได้เองจริงๆ(placebo)แต่ถือเป็นแนวทางและค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
เป็นหน้าที่ของแพทย์ทุกคนที่ควรอธิบายให้คนไข้ฟังด้วยเหตุผล
แม้ว่าในผู้สูงอายุนั้น จะ
เปลี่ยนความคิดได้ยากหน่อย แต่ก็ต้องลองดู เพื่อให้ค่านิยมเรื่องยาฉีดนี้ค่อยๆหายไป
อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการยกมาตรฐานความรู้ของคนไข้ในเมืองไทย
และลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็นครับ

โดย  นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรี  อายุรแพทย์ประสาท

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
1
6 December 1999

Copyright (c) 1998-1999. ThaiClinic.com. All rights reserved.