mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

ต้อหิน(Glaucoma)

  • โรคต้อหินเกิดขึ้นได้อย่างไร

  • มีอาการอย่างไร

  • รักษาหายได้หรือไม่

  • ถ้าเป็นแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไร

สวัสดีครับ

โรคต้อหินคืออะไร?
โรคต้อหิน โดยทั่วไปหมายถึงโรคที่เกิดจากการเพิ่มสูงของความดันในลูกตา 
ทำให้จอประสาทตาและเส้นประสาทตาเสื่อม เนื่องจากทนแรงกดดันที่สูงขึ้นไม่ได้ครับ 

สาเหตุ
ที่พบบ่อยจะเกิดจากการตีบตัน หรือการอุดของท่อระบายน้ำในลูกตา 
เนื่องจากหลายๆสาเหตุ เช่น ต้อกระจกที่เป็นมากเกินไป การโดนอุบัติเหตุ 
การผิดปกติของโครงสร้างของท่อระบายน้ำในลูกตาเอง หรืออื่นๆครับ

อาการ
อาการมีหลายแบบ เช่น ตามัวโดยไม่ปวด ปวดตา หรือมีตาแดงเป็นๆหายๆ 
กระจกตาดำดูขุ่นขาวขึ้น น้ำตาไหล เป็นต้น

การรักษา
ต้อหินบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ บางชนิดก็รักษาไม่ได้ครับ 
ส่วนบางชนิดสามารถควบคุมได้โดยการหยอดหรือทานยาเป็นระยะเวลานานๆ 
(เหมือนคนเป็นเบาหวาน หรือความดัน ที่ต้องควบคุมติดตามกันตลอดชีวิต)
ควรปฏิบัติตนตามที่แพทย์ที่ดูแลอยู่แนะนำอย่างเคร่งครัดครับ 
เพราะถ้าปล่อยให้ตามัวเนื่องจากต้อหินแล้ว น้อยมากที่จะกลับมามองเห็นชัดได้ครับ

โดย  นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย  จักษุแพทย์

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
16 February 2000

Copyright (c) 1998-2000. ThaiClinic.com. All rights reserved.