mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

ใช้ยาอย่างไรจึงจะปลอดภัย

 1. อยากทราบข้อดีและข้อเสียของยา กิน
  ( ยาเม็ด ยาน้ำ )และยาหยอดตา
 2. วิธีเก็บรักษายาที่ปลอดภัย
 3. วิธีใช้ยาต่างๆที่ปลอดภัย

สวัสดีครับ

1. ข้อดีและข้อเสียของยาเม็ด ยาน้ำ และยาหยอดตา

ยาเม็ด เป็นที่สะดวกในการใช้ที่สุด ใช้ง่าย ราคาไม่แพงและมีการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก และใช้วัตถุดิบราคาไม่แพง มีหลายชนิดให้เลือก เช่น
ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยาแคปซูล เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ 
หรือ เด็กที่กินยาเม็ดได้ แต่ออกฤทธิ์ช้ากว่ายาฉีดและไม่อร่อยหอมหวานเหมือนยาน้ำ

ยาน้ำที่เป็นยารับประทานมักใช้ในเด็ก คล้ายยาเม็ดแต่เติมน้ำเชื่อมเพื่อให้ง่ายในการกิน 
และออกฤทธิ์เร็วกว่ายาเม็ดเล็กน้อย

ยาหยอดตา เป็นยาที่ผลิตเพื่อใช้หยอดตามีความบริสุทธิ์เที่ยบเท่ายาฉีด ออกฤทธิ์ที่ตาเลย จึงออกฤทธิ์ไว แต่มักหมดฤทธิ์เร็วจึงต้องให้บ่อย หลายครั้งต่อวัน
เมื่อเปิดใช้แล้วควรใช้ภายใน 1 เดือน
เพราะเกินกว่านี้ยาจะเสียความบริสุทธิ์และอาจมีเชื้อเมื่อใช้ก็จะเกิดอันตรายได้

2. วิธีการเก็บยา จะคล้ายกับการเก็บสารเคมี คือ

 • ในแต่ละภาชนะควรเก็บชนิดเดียวเพราะถ้ามีหลายชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากันได้
 • ควรกันสิ่งกระตุ้นปฏิกิริยาต่อยา เช่น แสง ความร้อน ความชื้น ดังนั้น เมื่อใส่ยาแล้ว ควรปิดภาชนะให้สนิท ไม่ควรอยู่ในที่ชื้น หรือ ถูกแสงแดด(ด้วยการใช้ขวดสีชา) และถูกความร้อน เพราะจะทำให้ยาเสียได้ง่าย
 • ควรระบุฉลากว่า ยาอะไร ใครเป็นผู้ใช้ ใช้อย่างไร วันหมดอายุ

3. การใช้ยาที่ปลอดภัย 

 • ควรใช้ตามแพทย์สั่ง เมื่อได้รับยาควรใช้เวลาเล็กน้อย
 • ตรวจว่า ได้ยาครบหรือไม่ ยาชื่อของเราหรือไม่ มีวิธีใช้อย่างไร
 • ถ้ามีข้อสงสัยขอให้ถามผู้จ่ายยาหรือเภสัชกร


สวัสดีครับ
โดย  อ.วิรัตน์ ทองรอด  เภสัชกร

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
16 January 2000

Copyright (c) 1998-2000. ThaiClinic.com. All rights reserved.