mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

เครื่องสำอางก่อมะเร็งหรือไม่?

จากหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 6 เม.ย. 43
พาดหัวเกี่ยวกับสารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งและทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมนั้น
นักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยได้ยกตัวอย่างสารเคมีคือสาร Sodium Laureth Sulfate,Propylene Glycol ที่อยู่ในโฟมล้างหน้าทั่วไป และสาร Talcที่อยู่ใน แป้งทาตัวทั่วไปนั้นผมลองดูโฟมล้างหน้า และแป้งที่ใช้ปรากฏว่าทุกยี่ห้อ มีสารที่นักวิทยาศาสตร์วิจัยว่าสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ ผมจึงเกิดความ วิตกกังวลว่าจะเป็นอย่างที่กล่าวหรือไม่

จึงอยากจะถามว่าสารที่ยกตัวอย่างมาสามารถก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือไม่และ ร้ายแรงมากเพียงใดเพราะผมใช้เครื่องสำอางค์ที่มีสารเหล่านี้มานานแล้ว
จึงอยากขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ

 1. การก่อให้เกิดมะเร็งมีปัจจัยร่วมทั้งจากสารภายนอกและจากร่างกายเอง เช่น แสงแดด ก็มีผลต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง อาหารย่างก็มีผลต่อมะเร็งลำไส้
  แต่ไม่ใช่ทุกคนที่กินจะเป็น  บางคนมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนั้น เชื้อชาติ และส่วนประกอบอื่นๆที่ยังไม่ทราบ
   
 2. จำนวนที่ได้รับในแต่ละครั้งเช่น สาร talc ที่ใช้ในแป้ง ถ้าได้รับโดยการสูดดมมากๆ หรืออยู่ในโรงงานที่ทำก็มีโอกาสสัมผัสมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนต้องประกอบด้วยข้อ 1 ด้วย
 3. การรายงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าสารนั้นสารนี้ก่อมะเร็ง บางส่วนรายงานจากสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่ายหรือบางครั้งก็เก็บแบบสำรวจจากคนที่ทำงานในที่นั้นมาแล้วดูว่า มีมะเร็งชนิดใดมาก ก็สรุปว่า สงสัยตัวนั้น
 4. สารตัวที่ 1 คือ sodium lauryl sulfate ในอุตสาหกรรมทำสบู่ เครื่องสำอาง 
  ผมค้นข้อมูลจากศูนย์พิษที่อเมริกา จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางไม่มีพิษโดยการกิน 
  สำหรับเรื่องมะเร็ง ผมค้นข้อมูลจากศูนย์วารสารรวม medline พบว่ามีเอกสาร 1
  ฉบับที่กล่าวถึงมะเร็งที่เกี่ยวข้องแต่ข้อมูลไม่บ่งชี้แน่ชัด เนื่องจากรายงานในภาวะ ที่รวมกับสารประกอบน้ำมันเชื้อเพลิง และสารที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องสำอางรวมๆกันหลายๆอย่าง
  สรุปว่ายังเชื่อไม่ได้ครับ
 5. สารตัวที่ 2 คือ propylene glycol เป็นสารที่ใช้ในยาทาผิวหนัง สบู่บางชนิด เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยเป็นตัวทำละลายที่ดี ข้อมูลจากศูนย์พิษ...ถ้าใช้ผิดวิธีโดยนำมากิน
  และกินจำนวนมากๆก็มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ไต และระบบทางเดินหายใจได้

  ข้อมูลเรื่องมะเร็ง.....ผมค้นจากศูนย์รวมวารสารการแพทย์medline พบว่ามีเอกสารอยู่3 ฉบับ 1 ฉบับปี 1975 ทำในหลอดทดลองแล้วมีเซลแบ่งตัวมากขึ้น อีก 2 ฉบับรายงานในหนูจากปี 1961 กับ 1965 มีความเชื่อถือได้น้อยเหลือเกินครับ จากปี 1966เป็นต้นมา ไม่มีการรายงานในวารสารอีกเลย!!
 6. สารตัวที่ 3 คือ Talc ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เช่น แป้งฝุ่นทาตัว แป้งทาหน้า เป็นตัวทำให้มีสีขาว อุตสาหกรรมกระดาษ
  ข้อมูลจากศูนย์พิษ....การได้รับจำนวนมากๆโดยการสูดดมมีผลต่อการอักเสบของปอด
  ถ้าได้รับโดยการกินจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางไม่มีพิษครับ
  ข้อมูลเรื่องมะเร็ง.....มีรายงานการเกิดมะเร็งรังไข่ในสตรีที่ใช้แป้งทาบริเวณ อวัยวะเพศ รายงาน 3-4 ฉบับจากรัสเซีย และ ยุโรปตะวันออกจัดทำโดยการส่งแบบสำรวจ และเก็บข้อมูลมาประยุกต์ครับรายงานเรื่องมะเร็งบางส่วนเก็บข้อมูลจากสตรี ที่ทำงานโรงงานกระดาษและพบว่า มีปัญหามะเร็งของรังไช่มากขึ้น 
  ดังนั้น
  รายงานทั้งหมดเป็นการเก็บข้อมูลแล้วกลับมาดูผลสุดท้ายเข้าได้กับมะเร็งชนิดไหนนะครับ

***สรุป: 
ถ้าประกอบข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันจะพบว่า
ปัจจัยการเกิดมะเร็งไม่ใช่สัมผัสแล้ว เกิดอย่างทันทีทันใด
ปัจจัยอื่นๆ เช่น กรรมพันธ์ เชื้อชาติ มนุษย์หรือสัตว์มีส่วนที่จะทำให้โอกาสเกิดมาก หรือน้อยด้วย
การใช้สารที่กล่าวถึงอย่างถูกวิธี จำนวนที่ได้รับก็เป็นปัจจัยร่วมที่ต้องนำมาคำนึงถึง ด้วยอย่างตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว***โดย  นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร  อายุรแพทย์พิษวิทยา

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
16 April 2000

Copyright (c) 1998-2000. ThaiClinic.com. All rights reserved.