mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

โรคฉี่หนู และโรคแอนแทรกซ์

โรคฉี่หนู และโรคแอนแทรกซ์ 
อยากทราบสาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกันของโรคต่อไปนี้ 

1. แอนแทรกซ์ 
2. โรคฉี่หนู (เล็ปโตสโปไลซิส) 

สวัสดีครับ

แอนแทร็กซ์ เกิดจากแบคทีเรียที่เกิดโรคในปอดและหรือผิวหนัง การแพร่เชื้อโดยการสูดดม สปอร์ที่ออกมาจากทางเดินหายใจ ดังนั้นการป้องกันคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค หรือถ้าไม่แน่ใจว่าสัมผัสหรือมีประวัติที่เสี่ยง ต่อการสัมผัสต้องกินยาปฏิชีวนะป้องกันสี่สัปดาห์ และอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อไป 

ไข้ฉี่หนูนะครับ ชื่อว่าเลปโตสไปโรซีส เกิดจากเชื้อสไปโรขีด ซึ่งมีความสามารถ ในการไชเข้าทางผิวหนัง เชื้อนี้จำเป็นต้องเกิดและเพาะตัวในหนูเท่านั้นไม่มีในปัสสาวะคน เวลาหนูเป็นพาหะเชื้อจะออกมากับปัสสาวะของหนู เวลาน้ำท่วมคนเดินไม่ใส่รองเท้าหรือย่ำน้ำที่มีเชื้อนี้อยู่ก็จะไชเข้าไปในผิวหนัง และติดเชื้อมีไข้ตัวเหลือง ตาเหลือง 

ป้องกันได้โดยไม่สัมผัสน้ำที่สกปรก โดยเฉพาะเชื้อนี้มักระบาดในช่วงน้ำท่วม

โดย  นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร  อายุรแพทย์พิษวิทยา

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
15 August 2000

Copyright (c) 1998-2000. ThaiClinic.com. All rights reserved.