mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

กรวยไตอักเสบกับไตอักเสบต่างกันอย่างไร
Nephritis , pyelonephritis , kidney , renal , Infection ,question

ที่บอกว่าไตอักเสบนั้น มีกี่ชนิด  ป้องกันอย่างไร  กรวยไตอักเสบ กับ ไตอักเสบเหมือนกันหรือไม่

สวัสดีครับ

เรื่องไตอักเสบนั้น แบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ คือ เนื้อไตอักเสบ และกรวยไตอักเสบครับ

กรวยไตอักเสบนั้นส่วนใหญ่เป็นจากการติดเชื้อ ซึ่งอาจลุกลามมาจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรืออาจติดเชื้อลุกลามมาทางกระแสโลหิตก็ได้ 
การป้องกันนั้นทำได้โดยระวังไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบง่าย โดยเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะไว้นาน ๆ (โดยเฉพาะในเพศหญิง ซึ่งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่าย)

ส่วนเนื้อไตอักเสบนั้น มีสาเหตุมากมายทั้งเป็นทางอ้อมจากการอักเสบติดเชื้อที่อื่น ๆ หรือ 
อาจเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันซึ่งกลับมาทำลายไตเองเนื่องจากมีสาเหตุโดยโรคบางโรค(ซึ่งมีมากมาย) 
อีกส่วนหนึ่งจะเป็นผลเนื่องจากยาบางชนิด ในกลุ่มนี้จึงป้องกันได้บ้าง 
โดยการหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นครับ

โดย  นพ.พรเทพ วรวงศ์ประภา  อายุรแพทย์

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
15 January 2001

Copyright (c) 1998-2001. ThaiClinic.com. All rights reserved.