mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineContact Me

โรคกาฬหลังแอ่นเป็นอย่างไร
bacteria infection , meningitis , ติดเชื้อ

ผมอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคกาฬหลังแอ่นครับ
ทั้งความเป็นมา วิธีป้องกัน การรักษา ด้วยครับ

พอดีผมต้องเดินทางไปประเทศลาว ไม่ทราบต้องฉีดวัคซีนป้องกันก่อนหรือไม่

สวัสดีครับ

โรคกาฬหลังแอ่นเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

การติดต่อ  โรคนี้ติดต่อทางการหายใจละอองเสมหะในโพรงจมูก จากคนที่มีเชื้อนี้อยู่ไปสู่คนอื่น ซึ่งทำให้เกิดอาการไข้เหมือนไข้หวัด และอาจกระจายเชื้อไปทั่วร่างกาย ทำให้มีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จุดเลือดออกตามตัว บางรายรุนแรงขนาดที่เกิดระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และอวัยวะต่าง ๆ เสื่อมหน้าที่ไปจนถึงแก่ชีวิต

การรักษา
โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยยาปฏิชีวนะ 
และสามารถป้องกันผู้ที่สัมผัสโรคนี้(ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ป่วย) ไม่ให้เป็นโรคได้ด้วยการกินยาป้องกันครับ

สำหรับวัคซีนป้องกันนั้นก็มีเช่นกัน แต่จะไม่มีแพร่หลาย เท่าที่ทราบ จะมีที่กรมควบคุมโรคติดต่อ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ๆ เท่านั้น
ที่ประเทศลาว ขณะนี้ผมไม่ทราบว่ามีการระบาดอยู่หรือไม่ แต่โดยทั่วไป 
ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนก่อน เพราะไม่ได้อยู่ในสภาวะชุมชนหนาแน่นที่จะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจากการหายใจ, ไอ 
(แต่หากเป็นการไปประชุมในพิธีฮัทช์ ซึ่งคนแออัดหนาแน่น ก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่า 
ก็อาจจะฉีควัคซีนป้องกันตามชนิดที่มีการระบาดอยู่)

โดย นพ.พรเทพ วรวงศ์ประภา  อายุรแพทย์

MainpageWhat's NewMedical BibleClinic Onlinecontact Me

This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
23 December 2002

Copyright (c) 1998-2001. ThaiClinic.com. All rights reserved.