กลับหมวดอายุรกรรม

สนใจลงโฆษณาติดต่อที่นี่

MainpageHealth TipsMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

เรื่องน่ารู้ ของยาถ่ายพยาธิ
parasite , drug , worm ,medicie

ยาถ่ายพยาธิ 
1) ยาถ่ายพยาธิจำเป็นต้องทานหรือไม่ อย่างไร ความถี่ในการทานแค่ไหน 
2) จะทราบได้อย่างไรว่าการคันเกิดจากพยาธิหรือโรคอื่น อาการแตกต่างกันอย่างไร (ไม่อยากพบแพทย์) 
3) การทานยาถ่ายพยาธิด้วยการกลืนแทนการเคี้ยวได้หรือไม่ 


ตอบ 

  1. ไม่จำเป็นต้องทานเป็นประจำครับ ถ้าไม่มีข้อบ่งชี้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ 
  2. สำหรับเด็กถ้าคันก้นเป็นประจำ อยากรู้ว่าเกิดจากพยาธิเส้นด้ายหรือเปล่า ต้องใช้การตรวจด้วยวิธี scoth tape tecnigue โดยเอา 
    สกอตเทป ไปแปะรอบรูทวารหนัก เวลาเช้า แล้วนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
    ถ้าไม่อยากไปหาหมอ แต่อยากรู้วินิจฉัยที่แน่นอน ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันครับ 
  3. มียา niclosamide ตัวเดียวครับที่ต้องเคี้ยว ตัวอื่นกินปกติได้ครับ 

โดย นพ.รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ อายุรแพทย์


Copyright©1998-2001, ThaiClinic.com. All Right Reserved.