Thaiclinic.com

Thaiclinic Logo bannermedbiblewelcomeclr.gif (19991 bytes)
Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspaceup.gif (292 bytes)Contact Me,Dr.OU

โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น

                เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าเด็กวัยรุ่นผิดหวังเรื่องความรัก จึงกระโดดตึกเพื่อฆ่าตัวตาย
อย่างที่ลงในหนังสือพิมพ์ ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะคิดว่าเด็กสมัยนี้ทำไมไม่อดทนกันเลย
เรื่องแค่นี้ถึงกับจะต้องฆ่าตัวตาย แต่ลึกลงไปกว่านั้นใครจะรู้บ้างว่าบุคคลที่ฆ่าตัวตาย
ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งที่เรียกว่า "โรคซึมเศร้า"
จึงทำให้การตัดสิน
ปัญหาต่างๆ ดูรุนแรงและไม่ค่อยสมกับเหตุผล

โรคซึมเศร้าคืออะไร?  
                      โรคซึมเศร้า เป็นความผิดปกติทางจิตเวชชนิดหนึ่งซึ่งมักเกิดในผู้ใหญ่แต่ก็พบได้ไม่น้อย ในเด็กวัยเรียนจนถึงวัยรุ่น

อาการเป็นอย่างไร?

                 อาการทั่วไปจะคล้ายกับในผู้ใหญ่ คือ 

  • มีอารมณ์ซึมเศร้า

  • มีความรู้สึกท้อแท้

  • หมดความสนใจ หรือ กระตือรือล้นในการทำกิจกรรมต่างๆ

  • มีความผิดปกติในการนอนหลับ

  • รู้สึกตนเองไร้ค่า

  • รู้สึกผิดจนบางครั้งเกิดความคิดจะทำร้ายตนเอง

             นอกจากอาการดังกล่าวในเด็กอาจจะไม่แสดงอารมณ์ที่เศร้าโดยตรงจึงทำให้ผู้ปกครอง สังเกตยาก  เด็กและวัยรุ่นอาจจะมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายบ่อยๆ, ไม่มีสมาธิในการเรียน, 
อารมณ์หงุดหงิด, เก็บตัวไม่เล่นกับเพื่อนๆ

 ตามปกติอาการเหล่านี้ถ้าผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดสังเกตจะช่วยเหลือเด็ก ได้เร็วขึ้น

สาเหตุ

             สาเหตุของโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น

  • ความผิดปกติของฮอร์โมนหรือสารเคมีในร่างกายบางอย่าง

  • การใช้สารเสพติด

  • ความขัดแย้งในจิตใจของตัวเด็ก รวมถึงลักษณะนิสัยและการปรับตัว

  • ความเครียดจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะครอบครัวและเพื่อน

การป้องกัน

เพราะฉะนั้น ครอบครัวสามารถป้องกันได้โดยการให้ความรักความเข้าใจเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก
ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กให้เข้มแข็ง รู้จักใช้เหตุผล การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม
ลดความขัดแย้งต่างๆ ในครอบครัว เอาใจใส่ในความเป็นไปในเรื่องต่างๆของสมาชิกในครอบครัว ด้วยกัน ก็คงจะช่วยลดปัญหาการป่วยของโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น รวมถึงป้องกัน ปัญหาทางจิตใจอื่นๆ ได้ด้วย 

อย่างไรก็ตามถ้าท่านสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวเริ่มจะมีอาการคล้ายโรคซึมเศร้า ก็ควรจะพาไปพบแพทย์  เพื่อการรักษาต่อไปด้วย

โดย   นพ.วิญญู ชะนะกุล   จิตแพทย์

Main PageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion-MallThaiclinic Newsfoldspacebottom.gif (372 bytes)Contact Me,Dr.OU

This web is created and designed by หมออู๋
16 
January 2000

Copyright (c) 1998-2000, ThaiClinic.com. All Right Reserved.