mainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion MallContact Me
เมื่อลูกเล็กเป็นหวัด  จะปฏิบัติอย่างไร?

 
 

โรคหวัด 
     สาเหตุ  จากเชื้อไวรัสหลายชนิด 
     การติดต่อ   ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคหวัดซึ่งไอ หรือ จาม 
     อาการ    คัดจมูก จาม น้ำมูกไหล ไอ ไข้ต่ำๆ เจ็บคอเล็กน้อย 
 "เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นหวัดได้บ่อยๆ ปีละ 6-8 ครั้ง โตขึ้นจะเป็นหวัดน้อยลง เพราะมีภูมิต้านทาน"
   
ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 เดือนไม่จำเป็นต้องกินยาลดไข้ก็ได้  การเช็ดตัวอย่างเดียวก็เพียงพอ 
 
ยาลดน้ำมูก  อาจทำให้เด็กใจสั่น นอนไม่หลับ กระวนกระวายและชักได้ 
ยาแก้แพ้    ทำให้เด็กง่วงซึม ไอไม่ออก เสมหะอาจตกไปอุดหลอดลม 
ยาแก้อักเสบ หรือยาปฏิชีวนะ  ไม่สามารถฆ่าเชื้อหวัดได้ 
      แต่อาจทำให้แพ้ยา หรือเชื้อโรคดื้อยาได้ 
ยาแก้ไอสูตรผสม  ฤทธิ์ยาอาจต้านกันเอง หรือมีส่วนผสมที่เป็นพิษภัยต่อเด็ก 
MainpageWhat's NewMedical BibleClinic OnlineHealth ConferenceQuestion Mallcontact Me
 
This Web Page Design & Created  by  Dr.OU
15 Jan 1999
 
Copyright (c) 1998. ThaiClinic.com. All rights reserved.