ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
ห้องถามตอบสุขภาพ >> ห้อง สูติ-นรีเวชและกุมารเวชกรรม >> เหตุผลที่ทำไมถึงควรฝังยาคุมกำเนิด
(Message started by: clinic_center on 06/13/22 เวลา 15:07:19)

Title: เหตุผลที่ทำไมถึงควรฝังยาคุมกำเนิด
ส่งโดย clinic_center on 06/13/22 เวลา 15:07:19
การฝังยาคุมนั้น ใช้เวลาไม่นาน ช่วยให้คุณสามารถคุมกำเนิดได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และไม่เจ็บแผล ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์นาน 3-5 ปี และยังถอดเข็มยาคุมได้ง่าย เมื่อถอดยาคุมแล้วจะไม่ส่งผลเรื่องการมีลูกยาก หากถึงเวลาที่ต้องการมีบุตรก็สบายใจได้ เพราะเลิกใช้งานยาคุมแบบฝังแล้วร่างกายจะพร้อมปรับฮอร์โมนให้กลับมาเป็นปกติได้ภายใน 1 เดือน จึงมีโอกาสตั้งครรภ์สูง

แล้วการฝังยาคุมช่วยป้องกันการคุมกำเนิดได้อย่างไร?
1. ยาฝังคุมกำเนิดจะทำให้มูกบริเวณปากมดลูกเหนียวขึ้นหรือข้นขึ้นมากกว่าปกติ ดังนั้นอสุจิฝ่ายชายมีโอกาสผ่านเข้าไปได้ยากมากขึ้น
2. หากอสุจิหลุดเข้าไป มีผลให้เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง ทำให้เกิดภาวะไม่เหมาะสมในการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้ว
3. ป้องกันหรือยับยั้งการตกไข่

สนใจรับบริการฝังยาคุมและถอดยาคุมกำเนิด
https://www.intouchmedicare.com/ฝังยาคุมและถอดยาคุมกำเนิดThaiClinic.Com . All Rights Reserved.