źз դͺз йӡз Print

 Ǣ 1502: þ.ྪǪ ѺѤᾷ  (ӹǹҹ 124 )
« : 09/17/19 17:14:32 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺᾷ Full Time  Ң áä  1 ѵ ǹ
 
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
 
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #1 : 09/17/19 17:51:05 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Part  Time  Ң áä ѵ ǹ  
 
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()  
 
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #2 : 09/17/19 17:53:10 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Part  Time  Ң áä ѵ ǹ  
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #3 : 09/17/19 17:54:23 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Part  Time  Ң áä ѵ ǹ  
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #4 : 09/17/19 17:54:59 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Part  Time  Ң áä ѵ ǹ    
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #5 : 09/17/19 17:58:23 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧᾷ¡ù͡ ѹ 4,25 Ҥ 2562 20.00-06.00.
 
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #6 : 09/18/19 15:17:27 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧᾷҢ ٵ -Ǫ  Full  Time  1 ѵ ǹ  
 
ʹͺ´ Tel. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #7 : 09/18/19 15:17:57 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧᾷ¡ù͡ ѹ 4,25 Ҥ 2562 20.00-06.00.  
 
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #8 : 09/18/19 15:21:00 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ GP   ER  ǹ
ѹ  21 /10/62 ͡Ǩ 08.00-16.00 .
ѹ  22 /10/62 ͡Ǩ 08.00-16.00 .
ѹ  23 /10/62 ͡Ǩ 08.00-16.00 .
ѹ  24 /10/62 ͡Ǩ 08.00-16.00 .
ѹ  25 /10/62 ͡Ǩ 08.00-16.00 .
 
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #9 : 09/18/19 15:22:43 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ GP   ER  ǹ
 
 
ѹ  11 /10/62 ͡Ǩ17.00-20.00 .  
 
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #10 : 09/18/19 15:24:58 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ   Part  Time  
 
Ң áä ѹ .1000 ++++++
 
Թѹըµԧ ( Ң ѵ ǹ   )  
     
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #11 : 09/21/19 11:13:35 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ  ͧᾷ͡Ǩ   OPD  PED  
 
ѹ 01 Ҥ 2562 ͡Ǩ 08.00-17.00 .
 
ѹ 07 Ҥ 2562 ͡Ǩ 08.00-17.00 .
 
ѹ 14 Ҥ 2562 ͡Ǩ 08.00-17.00 .
 
ѹ 23 Ҥ 2562͡Ǩ 08.00-17.00 .
 
ѹ 24 Ҥ 2562͡Ǩ 17.00 -20.00 .
 
ʹ㨷ѡͺǹ
 
Tel.086-440-1738 ( س )
 
 
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #12 : 09/21/19 11:19:39 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ GP   ER  ǹ  
 
   
ѹ 24 Ҥ 2562 ͡Ǩ08.00-16.00 .  
 
ѹ 25Ҥ 2562 ͡Ǩ08.00-16.00 .  
 
 
   
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #13 : 09/28/19 11:54:32 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺ ᾷҢ  PED  ǹ Part  Time
 
͡Ǩѹ  30 ѹ¹ 2562
 
08.00-17.00.  
 
ʹ.. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #14 : 09/28/19 11:54:54 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺ ᾷҢ  PED  ǹ Part  Time  
 
͡Ǩѹ  01 Ҥ  2562  
 
08.00-17.00.    
 
ʹ.. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #15 : 09/28/19 11:55:20 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ  ͧᾷ͡Ǩ   OPD  PED  
 
ѹ 01 Ҥ 2562 ͡Ǩ 08.00-17.00 .  
 
ѹ 07 Ҥ 2562 ͡Ǩ 08.00-17.00 .  
 
ѹ 14 Ҥ 2562 ͡Ǩ 08.00-17.00 .  
 
ѹ 23 Ҥ 2562͡Ǩ 08.00-17.00 .  
 
ѹ 24 Ҥ 2562͡Ǩ 17.00 -20.00 .  
 
ʹ㨷ѡͺǹ  
 
Tel.086-440-1738 ( س )  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #16 : 09/28/19 11:57:40 » ͺѺͤ 䢢ͤ


þ.ྪǪ  ͧᾷ GP 3 ѵ ǹ
 
͡Ǩ OPD Сѹѧ   1
 
 
ѹ 14 Ҥ  2562    08.00-20.00  .  
 
 
ʹ..  086-440-1738 ( )
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #17 : 09/28/19 12:00:23 » ͺѺͤ 䢢ͤ


þ.ྪǪ  ͧᾷ SURG  Part Time ǹ
 
ѹ  4    Ҥ  2562   20.00-06.00   .  
 
ѹ 25   Ҥ  2562   20.00-06.00   .    
 
 
ʹ..  086-440-1738 ( )
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #18 : 09/28/19 12:01:11 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ  ͧᾷ SURG  Part Time ǹ  
   
ѹ  4    Ҥ  2562   17.00-20.00 .  
 
ѹ 25   Ҥ  2562   17.00-20.00   .    
   
   
ʹ..  086-440-1738 ( )
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #19 : 09/28/19 12:01:35 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ GP   ER  ǹ  
 
   
ѹ  11 /10/62 ͡Ǩ17.00-20.00 .  
   
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #20 : 09/28/19 12:03:28 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Full   Time /Part  Time  
 
Ң áä   ǹ  öҹѹ
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #21 : 09/28/19 12:06:40 » ͺѺͤ 䢢ͤ

:) :) :) :).ྪǪͧѺᾷ  Full   Time /Part  Time  
 
Ң áä   ǹ  öҹѹ  
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #22 : 10/08/19 13:45:18 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Full   Time  
 
Ң á    ǹ  öҹѹ  
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #23 : 10/08/19 14:01:07 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Full   Time    
 
Ң á    ǹ  öҹѹ  
     
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()  
 
: kunsiri__sansook  
ʶҹ: Newbie  
ӹǹ: 43    
     
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #24 : 10/08/19 14:02:42 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Full   Time /Part  Time  
 
Ң áä   ǹ  öҹѹ  
   
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()    
 
: kunsiri__sansook  
ʶҹ: Newbie  
ӹǹ: 44    
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #25 : 10/08/19 14:03:12 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ GP   ER  ǹ  
   
   
ѹ  11 /10/62 ͡Ǩ17.00-20.00 .    
   
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #26 : 10/08/19 14:15:19 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ  ͧᾷ SURG  Part Time ǹ  
     
 
ѹ 25   Ҥ  2562   20.00-06.00   .    
   
   
ʹ..  086-440-1738 ( )
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #27 : 10/08/19 14:21:02 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺ ᾷҢ  PED  ǹ Part  Time  
 
͡Ǩѹ  10  Ҥ  2562  
 
17.00-20.00.    
 
***͡Ǩѹ  11  Ҥ  2562  
 
17.00-20.00 .    
 
***͡Ǩѹ  23  Ҥ  2562  
 
08.00-17.00.    
 
 
ʹ.. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #28 : 10/08/19 14:21:53 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺ ᾷҢ  PED  ǹ Part  Time  
 
͡Ǩѹ  10  Ҥ  2562  
   
17.00-20.00.    
 
***͡Ǩѹ  11  Ҥ  2562  
   
17.00-20.00 .    
 
***͡Ǩѹ  23  Ҥ  2562  
   
08.00-17.00.    
 
   
ʹ.. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #29 : 10/08/19 14:39:26 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ ٵ-Ǫ  ǹ    
   
***ѹ  16 ..62  ͡Ǩ08.00-20.00 .    
 
*** ѹ  17 ..62  ͡Ǩ08.00-20.00 .  
   
***ѹ  18 ..62  ͡Ǩ08.00-17.00 .    
 
   
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #30 : 10/08/19 14:54:37 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ ٵ-Ǫ  ǹ      
     
***ѹ  12 ..62  ͡Ǩ 09.00-13.00 .    
   
   
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #31 : 10/09/19 09:56:33 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Full   Time    
 
Ң á    ǹ  öҹѹ  
     
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #32 : 10/09/19 09:57:04 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ ٵ-Ǫ  ǹ      
     
***ѹ  16 ..62  ͡Ǩ08.00-20.00 .    
   
*** ѹ  17 ..62  ͡Ǩ08.00-20.00 .  
     
***ѹ  18 ..62  ͡Ǩ08.00-17.00 .    
   
   
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #33 : 10/09/19 09:59:15 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺ ᾷҢ  PED  ǹ Part  Time  
 
͡Ǩѹ  10  Ҥ  2562  
   
17.00-20.00.    
 
***͡Ǩѹ  11  Ҥ  2562  
   
17.00-20.00 .    
 
***͡Ǩѹ  23  Ҥ  2562  
   
08.00-17.00.    
 
   
ʹ.. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #34 : 10/10/19 15:19:46 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺᾷ  Full   Time    
   
Ң á    ǹ  öҹѹ    
     
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #35 : 10/10/19 15:20:20 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺᾷ Full Time  Ң áä  1 ѵ ǹ  
 
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #36 : 10/10/19 15:20:36 » ͺѺͤ 䢢ͤ

ͧѺ ᾷҢ  PED  ǹ Part  Time    
   
͡Ǩѹ  10  Ҥ  2562    
   
17.00-20.00.      
   
***͡Ǩѹ  11  Ҥ  2562    
   
17.00-20.00 .      
   
***͡Ǩѹ  23  Ҥ  2562    
   
08.00-17.00.      
   
   
ʹ.. 086-440-1738 (س)
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #37 : 10/10/19 15:20:53 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪ   ͧᾷ ٵ-Ǫ  ǹ  
     
***ѹ  16 ..62  ͡Ǩ08.00-20.00 .      
   
*** ѹ  17 ..62  ͡Ǩ08.00-20.00 .    
     
***ѹ  18 ..62  ͡Ǩ08.00-17.00 .      
   
     
ʹ㨷ѡ Tel.086-440-1738  ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #38 : 10/12/19 08:27:49 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺѤᾷ Full Time  
Ң á  1 ѵ  
ѹ 180,000 - 250,000ҷ͹  
ͧôǹҡ    
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()  
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #39 : 10/12/19 08:28:14 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺѤᾷ Full Time  Ң áä  1 ѵ ѹ 200,000-300,000 ҷ͹  
ͧôǹҡ    
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #40 : 10/12/19 08:29:50 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺѤᾷ Full Time  Ң ѭᾷ 1 ѵ ѹ 150,000 -200,000 ҷ͹  
ͧôǹҡ    
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


« 繷 #41 : 10/12/19 08:50:29 » ͺѺͤ 䢢ͤ

þ.ྪǪͧѺѤᾷ  Part Time   OPD Сѹѧ
 
ͧ  ͡Ǩѹ12 ..2562 12.00-20.00.    
 
ʹͺ´ Tel.086-440-1738 ()
 
 
: kunsiri__sansook
ʶҹ: Junior Member **
ӹǹ: 62  
   
180.180.171.*


Page(s) : 1 


źз դͺз йӡз PrintReply this Topic reserved for registed member only. Register • ͤٻҾҹǹ˭ ١Ҩҡ ҧҹ
  ҧ䫵 Thaiclinic.com ҢͧԢԷͧͤٻҾ١

 • ͤҹҹ Դҡ¹Ҹó觢Ẻѵѵ
  Ңͧ䫵ѺԴͺͤ͢ öк繤ԧͪͼ¹繤ͪͨԧ
  ҹ֧Ԩóҳ㹡á蹡ͧ

 • ҷҹ繢ͤ㴷Ѵ͡Ÿ繡áԴ ͺؤ
  ˹§ҹ س email ҷ webmaster@thaiclinic.com
  "źз"
  ҹҺзӡźͤ͡ҡк ͢ͺسءҹ¡ѹѧѺ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.