ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Thaiclinic JOB >> ม.แม่ฟ้าหลวงจัดอบรม  INJECTABLE  THERAPY
(Message started by: trainingbyiam on 06/11/21 เวลา 11:11:58)

Title: ม.แม่ฟ้าหลวงจัดอบรม  INJECTABLE  THERAPY
ส่งโดย trainingbyiam on 06/11/21 เวลา 11:11:58
ม.แม่ฟ้าหลวงจัดอบรม  INJECTABLE  THERAPY
ปัจจุบันการรักษาด้วยยาทา ยากิน และการใช้เลเซอร์ต่างๆ ในการรักษาโรคหรือใช้ในด้านความงาม เริ่มมีจุดที่อิ่มตัว จึงมีการฉีดสารต่างๆเข้าสู่ร่างกายมากขึ้น เนื่องจากสารที่ฉีดเข้าไปสู่ร่างกายสามารถออกฤทธิ์ได้โดยตรง เช่น คีเลชั่นบำบัด(Chelation Therapy), การฉีดเกล็ดเลือด PRP (PRP Therapy) และ การฉีดสลายไขมัน (Injection Lipolysis) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะนำเสนอในเชิงข้อมูล (Evidence based research) ว่าในการรักษามีข้อเท็จจริงอย่างไร เช่น การฉีดสเต็มเซลล์ (Injection stem cell therapy), การฉีดสารด้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant injection) และการฉีดสารทำให้ผิวขาวเนียน (Glutathione injection) เป็นต้น รวมทั้งยังมีการใช้เข็ม (Cannular) รวมกับเครื่อง RF หรือ เลเซอร์อื่นๆสามารถส่งผ่านพลังงานไปยังเข็มนั้นๆเพื่อสลายไขมัน กระตุ้นการสร้างคอลาเจน และเพิ่มการกระชับผิวได้อีกด้วย
*** สนใจทัก ไอดี / โทร 0969069384



ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.