ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Thaiclinic JOB >> ด่วน!!บจก.วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
(Message started by: HR_Vplastclinic on 12/08/19 เวลา 14:31:44)

Title: ด่วน!!บจก.วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ส่งโดย HR_Vplastclinic on 12/08/19 เวลา 14:31:44
บริษัทวีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้แบรนด์ V-plast clinic ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งและความงามครบวงจร สาขา บางแสน พัทยา และ กระบี่ กำลังเติบโตและขยายกิจการ จึงขอเชิญผู้ที่มุ่งมั่น พร้อมที่จะเติบโตและสนใจร่วมงานกับทางคลินิก สมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้  
 
1.ผู้จัดการคลินิก    
  ลักษณะงาน รับผิดชอบบริหารจัดการพนักงานในสาขา ดูแลและบริการลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด กำหนดแผนงานทางการตลาดและดำเนินการเพื่อบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที    ่วางไว้    
  คุณสมบัติผู้สมัคร    
  1.ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป  
  2.วุฒิการศึกษา: ปวส. หรือ อนุปริญญาตรี ขึ้นไป    
  3.ประสบการณ์: ต้องมีประสบการณ์บริหารหรือเป็นผู้จัดการคลินิกเกี่ยวกับคลินิกความงาม อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป  
  4.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ    
  5.บริหารยอดขายได้ตรงตามเป้าหมาย  
  6.มีความเป็นผู้นำบริหารจัดการพนักงานในสาขาได้    
  7.สามารถดูแลลูกค้าและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
  8.ความรู้ด้านภาษา: สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)    
  9.โปรแกรมคอมพิวเตอร์: MS Word, Excel, Power Point  
 
2.พนักงานขายและทำทรีทเม้นต์  
  ลักษณะงาน    
  1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ คอร์สดูแลผิวพรรณ คอร์สเลเซอร์ ผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงามต่างๆ ของคลินิก  
  2.ให้บริการลูกค้าในขั้นตอนการดูแลผิวพรรณและใบหน้าด้วยทรีทเม้นท์ โปรแกรมต่างๆ ของคลินิก ช่วยงานแพทย์ ในการทำหัตถการต่างๆ    
  3.ช่วยเหลืองานอื่นๆ ในคลินิกที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม    
  คุณสมบัติผู้สมัคร  
  1.ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี  
  2.วุฒิการศึกษา: ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป  
  3.ประสบการณ์: มีประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์ความสวยความงามและการทำทรีทเม้นต์จะพิจารณาเป็น   พิเศษ  
  4.บุคลิกภาพดี  และ มีมนุษยสัมพันธ์  
  5.มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง  
  6.มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม  
  7.สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ  
   
3.พยาบาล (OPD&IPD)  
  ลักษณะงาน มีความรู้ในด้านการบริหารงานผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD), งานด้านการบริหารความเสี่ยง และเข้าร่วมประชุมวางแผนงานร่วมกับทีมบริหารฝ่ายต่างๆ  
  คุณสมบัติผู้สมัคร  
  1.ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
  2.วุฒิการศึกษา: ปวช. หรือ ม.6  ขึ้นไป  
  3.ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการจัดการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
  4.มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง  
  5.มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม  
  6.บุคลิกภาพดีและ มีมนุษยสัมพันธ์  
  7.มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
  8.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี  
 
4.พนักงานผู้ช่วยพยาบาล      
  ลักษณะงาน เตรียมการผ่าตัด ช่วยอำนวยความสะดวกแพทย์ในการผ่าตัด ดูแลความเรียบร้อยห้องผ่าตัด ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นหลังผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ตัดไหมและทำแผลคนไข้ตามที่แพทย์นัดหมาย      
  คุณสมบัติผู้สมัคร    
  1.ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี    
  2.จบการศึกษา: ม.6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล      
  3.ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยแพทย์      
  4.มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง  
  5.มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม      
  6.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์      
     
5.พนักงานกราฟฟิกดีไซน์    
  ลักษณะงาน ออกแบบงานกราฟฟิกต่างๆ ของคลินิก, ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์โดยรวมของคลินิก และ ตอบข้อมูลข่าวสารลูกค้าทางออนไลน์    
  คุณสมบัติผู้สมัคร    
  1.ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20-35 ปี    
  2.จบการศึกษา: ปวช. หรือ ม.6  ขึ้นไป      
  3.ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟฟิก ดีไซด์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ      
  4.มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง  
  5.มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม      
  6.โปรแกรมคอมพิวเตอร์: MS Word, Excel, Power Point, ออกแบบ Website, Photoshop หรือ โปรแกรมกราฟฟิก อื่นๆ      
     
ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง      
 
สวัสดิการ :    
- ค่าคอมมิชชั่น  
- โอที    
- เบี้ยขยัน    
- ประกันสังคม    
- ได้สิทธิ์สวัสดิการใช้บริการและซื้อสินค้า ราคาพิเศษ    
   
เอกสารสมัครงาน :    
สำเนาบัตรประชาชน    
สำเนาทะเบียนบ้าน    
สำเนา transcription  
สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)  
สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ถ้ามี)    
รูปถ่าย (เห็นหน้าชัดเจน)  
 
วิธีการสมัคร    
ท่านใดสนใจ สามารถมาสมัครด้วยตนเองที่ Vplast clinic สาขาพัทยา, สาขาบางแสน, สำนักงานใหญ่ หรือ ส่ง CV และเอกสารประกอบการสมัครงานมาที่      
Ingkharatz@gmail.com, Weerapon_MM@hotmail.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 099-0549998, 081-8025644ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.