ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Thaiclinic JOB >> กู้1ล้าน ดอกเบี้ยทั้งปี40,000กว่า ถูกที่สุดในทุกธนาคาร ฟรีทุกอย่าง
(Message started by: promsorn.cimb on 09/16/19 เวลา 21:19:19)

Title: กู้1ล้าน ดอกเบี้ยทั้งปี40,000กว่า ถูกที่สุดในทุกธนาคาร ฟรีทุกอย่าง
ส่งโดย promsorn.cimb on 09/16/19 เวลา 21:19:19
สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร CIMB THAI สำหรับอาชีพพิเศษ  
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9% ต่อปี ลดต้นลดดอก    
- ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน    
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน    
- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดวงเงินหลัง 1 ปี    
- ไม่มีค่าธรรมเนียมสินเชื่อ    
- ไม่ต้องซื้อประกันสินเชื่อ  
- เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหรือนำไปปิดยอดบัตรเครดิต    
 
คุณสมบัติผู้ยื่นสินเชื่อ    
1. เงินเดือนประจำมากกว่า 20,000 บาท    
2. ไม่ติดประวัติเครดิตบูโรหรือมีประวัติค้างชำระ    
3. งานประจำรวมกันเกิน 4 เดือนขึ้นไป  
4. รับเงินเดือนเป็นเงินโอนหรือเงินสด ต้องมีใบเสียภาษีหรือหนังสือรับรองเงินเดือน    

ตัวอย่าง  
วงเงินสินเชื่อ 1,500,000 บาท    
ผ่อน 1 ปี เดือนละ 131,180 บาท    
ผ่อน 2 ปี เดือนละ 70,500 บาท    
ผ่อน 3 ปี เดือนละ 50,780 บาท    
ผ่อน 4 ปี เดือนละ 44,070 บาท    
ผ่อน 5 ปี เดือนละ 38,100 บาท    

สนใจหรือติดต่อสอบถามข้อมูล พรหมศร (พฤกษ์)  
Tel : 099-551-3299    
Line : 0995513299ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.