แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 534662: ช่วยให้คลินิกคุณรอด ด้วยที่ปรึกษาคลินิกความงาม  (จำนวนคนอ่าน 79 ครั้ง)
« เมื่อ: 05/16/20 เวลา 17:29:27 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Consultant service for Clinic
ณ จุดหนึ่งที่ธุรกิจดำเนินไปจะเกิดคำถามในหัวเสมอ ใช่ !! เมื่อก่อนมันเคยดีกว่านี้ ? , ใช่ !! เมื่อก่อนเราหาเงินได้มากกว่านี้ , ถ้าเมื่อก่อนเราเริ่มเร็วกว่านี้เราดีไปนานแล้ว , การจัดการด้านภาพลักษณ์ Branding คืออะไร ? , งบการเงินแบบต่างๆในคลินิกสำคัญอย่างไร , ทำไมทำแล้วขาดทุน
 
MY Job Description
 
1.ทำงานสื่อ Online Facebook , IG , Google , จัดทำ Website  
 
- ทำงานร่วมกับกราฟฟิกคลินิกหรือทีมงานได้เพื่อ Brief และหา Reference งานเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ได้ตรง Branding และ Persona
 
- จัดลักษณะภาพและองค์ประกอบเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละสื่อ
 
- ช่วยจัดหา Freelance ทำกราฟฟิก Website
 
- ช่วยคิดและจัดทำ Content แคปชั่น เพื่อลงในเพจ
 
- จัดหาและช่วยในการวิเคราะห์การใช้งาน Influrencer ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม
 
- ดูแลสื่อทั้งหมดให้ตรงกับ Persona ของคลินิก
 
- จัดทำ / ช่วยจัดการPromotion Flow ให้ตรง Time Line และออกแบบจัดการดำเนินงานล่วงหน้ารายเดือน , รายไตรมาสต์ , รายปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปี
 
2.วิเคราะห์การซื้อโฆษณา วิเคราะห์ Boost / รับ Boost Ads ในสื่อ Facebook Page ต่างๆของคลินิกตามงบประมาณที่ลงทุนอย่างคุ้มค่า และเหมาะสม  
 
- วิเคราะห์ ข้อมูล จัดทำ นำส่งโฆษณา เพื่อปรับปรุงชิ้นงานโฆษณาได้อย่างเหมาะสมโดยที่ประชาสัมพันธ์ได้ตรง Branding และ Persona
 
- วิเคราะห์ Target ทดลองชุด Target และทำ Custom Audience และอื่นๆ เกี่ยวกับการ Boost เพื่อลงโฆษณา
 
- รับชิ้นงานภาพกราฟฟิกจากทีมคลินิกของผู้ว่าจ้างมาทำการ Boost ให้เต็มประสิทธิภาพ
 
- จัดทำรายงานการโฆษณาในสื่อ Online ประจำเดือน
 
- วิเคราะห์และลงโฆษณาตามเป้าหมายงบประมาณประจำปี และงบประมาณรายเดือน
 
3. จัดทำ Branding Guide เพื่อให้ทีมงานและทีมบริหารคลินิกดำเนินการต่อเมื่อสัญญาสิ้นสุด และสร้าง อัตลักษณ์ที่ดีเป็นที่จดจำของ Brand Clinic เพื่อส่งเสริมทิศทางการขาย การประชาสัมพันธ์ให้ถูกหลักอย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 
- เมื่อเริ่มงานได้ 1 เดือนหรือ 30 วัน จะส่งมอบ Interview Guide ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล Logo&Name Concept Clinic 5Years Goal , Milestone, เป้าหมายผลประกอบการ , Bussiness Core Values, Team For Success , Promotion Flow Form Persona , Clinic Concept & Motto / OKR แนวคิดและความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อนำเสนอต่อทีมบริหาร และทีมงานคลินิก (ทีมงานบริษัท)
 
- เมื่อเสร็จสิ้นงานตามสัญญาผู้รับจ้างจะส่งมอบ Branding Guide ( ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ ) ซึ่งในนั้นจะมีข้อมูล Introduction , Targeted customer , Positioning ( from interview ) , Brand mindset , Brand Appearance , Brand Process
 
- สัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า กลุ่มตัวอย่างเพื่อจัดทำ Targeted customer , Positioning ( from interview ) , Brand mindset , Brand Appearance , Brand Process
 
4.ให้คำปรึกษาด้านการจัดการงบการเงิน การตรวจและการจัดทำบัญชี , ช่วยวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย , ช่วยวิเคราะห์ความคุ้มทุนของ Product ที่ทำกำไร Product อะไรที่ทำแล้วขาดทุนหรือได้กำไร , วิเคราะห์เพิ่มสาขา ลดสาขา ประเมินศักยภาพรายสาขา , วิเคราะห์ Promotion Price และจังหวะการกระตุ้นยอดขายอย่างเหมาะสม ต่อเวลา เทศกาลและโอกาส
 
- เพื่อให้งบประมาณจะเป็นจุดชี้วัดค่าความสำเร็จของการดำเนินงาน และความคุ้มทุนในการลงทุน  
 
- วางระบบการคำนวณ และการจัดเก้บข้อมูลร่วมกับฝ่ายบัญชี และผู้บริหารคลินิกให้เบ็ดเสร็จ ให้คุณหรือคุณหมอได้เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่การต้องมาเป็นแม่บ้าน ภารโรง ทำหน้าที่ทุกอย่างในคลินิก ให้ผู้บริหารได้เอาเวลาไปจัดการด้านอื่นเหมาะสมและสร้างรายได้ที่มากกว่า
 
- ช่วยกระตุ้นทีมงานขาย ทีมบัญชี ให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปี โดยเรียบเรียงจาก Promotion Flow ให้ตรง Time Line และออกแบบจัดการดำเนินงานล่วงหน้ารายเดือน , รายไตรมาสต์ , รายปี  
 
 
5.ให้คำปรึกษาและช่วยดูแลบริหารองค์กรณ์ จัดทำ KPI / OKR เพิ่มศักยภาพทีมงานในองค์กรณ์ ฝ่ายขาย , ฝ่ายขายแบบออนไลน์ , Customer Care , ทีมบริหาร พนักงานแผนกต่างๆ ในคลินิก ( 8,000 Baht per month)
 
- ช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แต่ละบุคคล และมอบหมายหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้ตรงกับความสามารถในคลินิก
 
- ร่วมจัดทำ KPI / OKR ให้แก่องค์กรณ์เพื่อให้ดำเนินงานตามนโยบาย เป้าหมาย อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
- จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมกับทีมงานของคลินิกให้เหมาะสม อาทิ Morning Brief , Weekly Meeting , Monthly Meeting , Quarter Plan , Year Meeting & Planning guide
 
- จัดทำแบบประเมินศักยภาพ KPI ให้สอดคล้องกับ OKR ขององค์กรณ์
 
6.มีประสบการณ์ในการดำเนินงานคลินิก ผู้รับจ้างจะช่วยแนะนำ ดูแล จัดหา อาจารย์หมอ คุณหมอฝีมือเยี่ยม คุณหมอแขวนป้าย แพทย์ Full time / Part Time ในช่องทางต่างๆ ของผู้รับจ้าง  
 
7.ให้คำปรึกษาในการเปิดคลินิกใหม่ตั้งแต่ต้น ทั้งการจัดการเอกสาร การคุยกับ สสจ. / สาธารณสุข การหาทีมงาน การก่อสร้างคลินิก ห้องผ่าตัดใหญ่มาตรฐาน ห้องผ่าตัดมาตรฐาน ห้องหัตถการตามกฎของกระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
**ราคาค่าจ้างขึ้นอยู่กับการตกลงและการต่อรอง**
 
 
Why Choose MR.CAN
 
ผมเริ่มงานคลินิกความงามเมื่อ 6 ปีที่แล้ว จากคนช่วยทาสี ถูพื้น , เด็กล้างเครื่องมือผ่าตัด , ผู้ช่วยขับรถรับส่งแพทย์ , ช่วยงานในห้องผ่าตัด , คนตอบ inbox ลูกค้า , ช่วย Up sale ปิดการขายหน้าคลินิก , ร่วมออกแบบคลินิก , เป็นตากล้อง , เป็นผู้บริหาร
 
1.เพราะผมให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีที่สุด การเติบโตที่แท้จริงต้องได้ทั้งยอดขาย องค์กรณ์ที่เป็นสุดยอด TEAM WORK และเจ้าของคือผู้บริหารอย่างแท้จริง
 
2.เพราะผมเรียนรู้จากการทำงาน และนำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพื่อให้งานเสร็จและออกมามีคุณภาพที่ดีเพียงพอ สมบูรณ์แบบมากที่สุด
 
3.นำข้อมูลจากการบริหารจัดการที่แท้จริงในธุรกิจมาจัดการเพื่อให้เกิดผลลัพธ ์ที่ดีกว่า
 
4.การันตีผลงานที่ปรึกษามาแล้ว 9 แห่ง ผลประกอบการดีที่สุดเติบโตมากสุด 150% และเติบโตอย่างน้อยที่สุด 20% จากปีงบประมาณก่อน
 
5.ท้ายที่สุดปัจจุบันผมยังคงเป็นนักลงทุน กรรมการผู้บริหารในคลินิกความงาม
ส่งโดย: CANDY555 male
สถานะ: Newbie *
จำนวนความเห็น: 14  
   
183.88.42.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.