แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 524850: Estella Clinic ผู้นำด้านคลินิกความงามใจกลางทองหล่อและสยาม รับแพทย์ พนง  (จำนวนคนอ่าน 12736 ครั้ง)
« เมื่อ: 03/04/20 เวลา 17:52:07 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

Estella Clinic ผู้นำด้านคลินิกความงามใจกลางทองหล่อและสยาม  
เปิดรับสมัครงาน ดังนี้
 
1. รับสมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผิวหน้า ( Aesthetic Doctor)
1. Full Time   1     ตำแหน่ง    (วันอาทิตย์ – วันศุกร์)
2. Part Time 1     ตำแหน่ง    (วันศุกร์ ,เสาร์, อาทิตย์)
- มีประสบการณ์ด้านผิวหน้า เลเซอร์ และความงาม อย่างน้อย 2 ปี
- รายได้ต่อเดือน 180,000-250,000   บาท
-วันหยุดประจำปี
-สวัสดิการ การรักษา และผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 
2.ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก  จำนวน   3  อัตรา   (ปฏิบัติงานสาขาทองหล่อหรือสาขาสยาม)
รายได้ต่อเดือน 40,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดของงาน
-ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่าง ๆ เช่น การทำเลเซอร์ หรือหัตถการที่เกี่ยวข้องกับความงาม -สามารถทำหัตถการแทนแพทย์ได้ในบางกรณี เช่น การเจาะให้น้ำเกลือ ฉีดยา หรือให้คำแนะนำกับคนไข้ได้ -ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
- เงินเดือน  30000 -35000 บาท /  +DF
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
- จบ ป.ตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ / มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ
- รักการทำงานซึ่งการดูแลคนไข้ และเกี่ยวข้อง กับความสวยความงาม
- หากมีประสบการณ์ทำงานคลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ จำนวน 10 อัตรา (ปฏิบัติงานสาขาสยามหรือทองหล่อ)
รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
 รายละเอียดของงาน
-ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่าง ๆ เช่น การทำเลเซอร์ หรือหัตถการที่เกี่ยวข้องกับความงาม ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
 คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN หรือ NA  
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ
- รักการทำงานซึ่งการดูแลคนไข้ และเกี่ยวข้อง กับความสวยความงาม
- หากมีประสบการณ์ทำงานคลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
4. ตำแหน่ง พนักงานทรีทเมนต์ ( Beauty Therapist)  จำนวน 20 อัตรา (ปฏิบัติงานสาขาสยามหรือสาขาทองหล่อ)
รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดของงาน
-ทำหัตถการต่าง ๆ เช่น การทำเลเซอร์ หรือทรีทเมนต์ ที่เกี่ยวข้องกับความงาม ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง อายุ 20-35 ปี
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล PN หรือ NA  
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ
- รักการทำงานซึ่งการดูแลคนไข้ และเกี่ยวข้อง กับความสวยความงาม
- หากมีประสบการณ์ทำงานคลินิกเสริมความงาม จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
5. ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาความงาม (Sale Consultant)  จำนวน 20 อัตรา (ปฏิบัติงานสาขาทองหล่อ หรือ สยาม)
รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป  
รายละเอียดของงาน
-ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำผลิตภัณฑ์ ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป  
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักงานบริการ รักงานขาย
- หากมีประสบการณ์ทำงานคลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        
7. เจ้าหน้าที่มาตรฐานสาธารณสุข
รายละเอียดงาน
1.วางแผนงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาลภายในคลินิก  
2.รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการแพทย์และพยาบาลของคลินิก
3.รับผิดชอบเอกสารเกี่ยวกับวิชาการสาธารณสุข การควบคุมโรคต่างๆ นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
4.วางแผนการทำงานในส่วนของมาตรฐานการแพทย์และพยาบาล  
5.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาการบริหารโรงพยาบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
มีประสบการณ์การทำงานใน รพ. หรือ รพ.สต. มากกว่า 10 ปี
3.สามารถใช้คอมฯ พิมพ์ดีด ได้คล่อง
4.มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรักการเรียนรู้
5.มีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถให้ความรู้ด้านสุขศึกษากับผู้ป่วย และผู้ที่มารับบริการได้
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
 8. นักวิชาการสาธาณสุขมาตรฐานการแพทย์
รายละเอียดงาน
1.วางแผนการทำงานในส่วนของมาตรฐานการแพทย์และพยาบาล 2.วางแผนงานการจัดเตรียมอุปกรณ์มาตรฐานและกระบวนการทางการแพทย์และพยาบาลภาย ในคลินิก 3.จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุม อบรม สัมมนา และจัดทำรายงานการประชุม 4.รับผิดชอบงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการแพทย์และพยาบาลของคลินิกด้านวิชาการสาธารณสุข การควบคุมโรคต่าง ๆ 5.ดูแลและรับผิดชอบตรวจความถูกต้องเรียบร้อยต่าง ๆ ที่จะส่งถึงผู้บังคับบัญชา รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 6.จัดเตรียมติดต่อประสานงานกับฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ 7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 28-37 ปี
2.วุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
3.มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาการสาธารณสุข หรือธุรการประสานงาน อย่างน้อย 5 ปี
4.มีประสบการณ์โรงพยาบาล, รพ.สต. พิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
6.สามารถทำงานเสร็จทันตามเป้าหมายที่กำหนดได้ทันเวลา
7.มีใจรักงานบริการและการประสานงาน
 
วิธีการสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ทางE-mail : hrestella.estella@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติม 064-585-4845  
Line :  https://line.me/ti/p/zvVSBAV8aX
« แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 10/21/21 เวลา 17:41:13 by Dr.OU »
ส่งโดย: Dr.OU male
สถานะ: Administrator *****
จำนวนความเห็น: 4889 4329906 4329906   WWW Email
   
171.97.48.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Registerclinic
 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->