ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> การประชุมอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ณ กรุงปักกิ่ง
(Message started by: IQ on 04/27/23 เวลา 08:25:42)

Title: การประชุมอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว ณ กรุงปักกิ่ง
ส่งโดย IQ on 04/27/23 เวลา 08:25:42
การประชุมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติแห่งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง


การประชุมอุตสาหกรรมสุขภาพนานาชาติแห่งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (International Health Industry Forum of Boao Forum for Asia) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน ณ กรุงปักกิ่ง

งานดังกล่าวเป็นการประชุมพิเศษภายใต้กรอบการทำงานของฟอรั่มสุขภาพโลกแห่งฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว (Global Health Forum of Boao Forum for Asia หรือ GHF of BFA) โดยฟอรั่มเอเชียโป๋อ๋าว และรัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ขณะที่คณะกรรมการจัดงานจีเอชเอฟ และคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจ-เทคโนโลยีปักกิ่ง ร่วมกันจัดงาน

งานนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "สาธารณสุขโลก: การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแบ่งปัน" (Global Health: Industrial Development and Sharing) และประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ๆ มากกว่า 20 กิจกรรม ได้แก่ พิธีเปิดและการประชุมใหญ่, การประชุมย่อย 8 หัวข้อ, การออกรายงานอุตสาหกรรม 6 ฉบับ และการเสวนาแบบปิด 2 รายการ โดยมีผู้แทนจากแวดวงการเมือง ธุรกิจ วิชาการ สื่อ และภาคส่วนอื่น ๆ รวมกว่า 500 คนเข้าร่วมงานนี้ เพื่ออภิปรายเชิงลึกและสร้างฉันทามติเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การกำจัดโรคโปลิโอทั่วโลก, เซลล์และยีนบำบัด, สุขภาพดิจิทัล, นวัตกรรมและการพัฒนายาแผนโบราณ, การจัดการความท้าทายของการดื้อยาต้านจุลชีพ, การเข้าถึงนวัตกรรมการวินิจฉัยโรคอย่างเท่าเทียมกันทั่วโลก, โภชนาการและสุขภาพ และอนาคตของหลักประกันสุขภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก หยิน หยง (Yin Yong) นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง กล่าวปาฐกถาในการประชุมใหญ่ ร่วมด้วยวิทยากรที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน ได้แก่ โจว เสี่ยวฉวน (Zhou Xiaochuan) รองประธาน BFA, เฉิน จู (Chen Zhu) ประธานสภากาชาดจีน, หลี่ เป่าตง (Li Baodong) เลขาธิการใหญ่ BFA, มาร์กาเร็ต ชาน (Margaret Chan) ประธาน GHF of BFA; และเสิ่น หงปิง (Shen Hongbing) นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จีน, รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีน

ในโอกาสนี้ยังได้มีการเผยแพร่เอกสารสมุดปกขาวและรายงานทางวิชาการหลายฉบับ ประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในสถาบันการแพทย์ระดับรากหญ้าและคลินิกหมู่บ้าน (Standard Configuration of Rational Use of Antibacterial Drugs in Grassroot Medical Institutions - Village Clinics), เอกสารสมุดปกขาวว่าด้วยโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพมวลชนของจีน (White Paper on the Development Prospect of China's Mass Health Industry), เอกสารสมุดปกขาวว่าด้วยแผนงานและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและสุขภาพทั่วโลก (White Paper on the Layout and Development Trend of the Global Pharmaceutical and Health Industry), โอกาสใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนโบราณของจีนให้ทันสมัย (New Opportunities for the Modernization of China's Traditional Medicine Industry), มุมมองปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับรายงานตลาดการรับจ้างพัฒนาและผลิตยา (CDMO Current Perspective and Future Development on CDMO Market Report) และนวัตกรรมสำหรับรายงานอุตสาหกรรมยาแผนโบราณของจีน (Innovations for China's Traditional Medicine Industry Report)ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.