ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> “บีจีไอ” เผยผลการสำรวจเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วโลก
(Message started by: IQ on 04/08/23 เวลา 11:05:22)

Title: “บีจีไอ” เผยผลการสำรวจเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วโลก
ส่งโดย IQ on 04/08/23 เวลา 11:05:22
บีจีไอ จีโนมิกส์ (BGI Genomics) ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (State of Colorectal Cancer Awareness Report) เพื่อสำรวจทัศนคติและความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดเกี่ยวกับความตระหนักรู้และการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CRC) นับเป็นรายงานฉบับแรกที่ดำเนินการสำรวจระดับโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลกอย่างโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นี้ รายงานดังกล่าวนี้เผยแพร่ในวันอนามัยโลก (World Health Day) ในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยสอดคล้องกับการมุ่งบรรลุ "สุขภาพดีถ้วนหน้า" (Health For All) และมุ่งผลักดันเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต

รายงานฉบับนี้เป็นฉบับแรกในด้านนี้ มุ่งทำความเข้าใจสถานการณ์ความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้มากขึ้น รวมถึงทัศนคติและการปฏิบัติในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับกลุ่มเสี่ยงโดยทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโดยกรรมพันธุ์ โดยได้สำรวจความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,817 คนจาก 6 ประเทศและภูมิภาค ประกอบด้วย สหราชอาณาจักร (ยุโรปตะวันตก), ฮังการี (ยุโรปตะวันออก), ซาอุดีอาระเบีย (ตะวันออกกลางและแอฟริกา), ไทย (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง (เอเชียเหนือ)

แม้ผู้ตอบแบบสอบถาม 51.5% รายงานว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่เพียงพอ และ 34.5% ระบุว่าเหตุผลด้านต้นทุนทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในขณะเดียวกันรายงานยังเผยให้เห็นข้อค้นพบเชิงบวกหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น 88.8% รู้สึกอยากไปเข้ารับการตรวจคัดกรองมากขึ้น เมื่อทราบว่าการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่เนิ่น ๆ มีอัตราการอยู่รอดระยะเวลา 5 ปีถึง 90%

"การตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่แรกเริ่มมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลและนโยบายบริการสุขภาพ บางครั้งราคาของการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะท้ายสูงกว่าในระยะแรกเริ่มมากกว่าสิบเท่า แต่มีอัตราการอยู่รอดต่ำกว่ามาก" ดร. หยานเต๋า หลี่ (Yantao Li)  ผู้อำนวยการฝ่ายการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของบีจีไอ จีโนมิกส์ กล่าว "ด้วยเหตุนี้หลายประเทศหรือภูมิภาคจึงสนับสนุนการตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกเริ่ม ตัวอย่างเช่น ขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กำลังเร่งเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่"

ข้อค้นพบสำคัญอื่น ๆ จากรายงานนี้ มีดังนี้

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นการตรวจคัดกรองที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด แต่ยังมีแง่มุมที่สามารถยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตรวจประเภทอื่น ๆ เช่น การตรวจอุจจาระ แม้การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (68.2%) จะเป็นการตรวจคัดกรองที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด แต่ก็มีราคาสูงกว่าและยุ่งยากกว่าเมื่อเทียบกับการตรวจอุจจาระ ซึ่งเป็นที่รู้จักน้อยกว่าด้วยสัดส่วน 49.5% จึงจำเป็นต้องเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตรวจอุจจาระ เพื่อส่งเสริมตัวเลือกนี้ซึ่งมีราคาที่เข้าถึงได้มากกว่าและยืดหยุ่นกว่า

แพทย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามในการเข้ารับการตรวจเข้ากรองหากไม่มีอาการ โดย 62.5% จะฟังคำแนะนำของแพทย์ให้ไปเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่แพทย์จะต้องตระหนักเกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้น ถามคำถามที่เหมาะสมเพื่อระบุความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์ที่มีแนวโน้ม และเสนอตัวเลือกการตรวจคัดกรองประเภทต่าง ๆ ให้กับผู้ป่วย เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตและงบประมาณที่ต่างกัน ในความเห็นของเรา การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ดีที่สุดคือการตรวจที่ผู้ป่วยจะเข้ารับ

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นต่างกันเมื่อถามเกี่ยวกับการนำสมาชิกในครอบครัวไปเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดย 55.7% ทราบว่าประวัติการป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวเพิ่มความเสี่ยงของตัวพวกเขาเอง แนวปฏิบัติของเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network หรือ NCCN) ชี้ว่า สมาชิกในครอบครัวเหล่านี้ควรเริ่มตรวจคัดกรองเมื่ออายุ 40 ปี หรือ 10 ปีก่อนการวินิจฉัยพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวเป็นครั้งแรก ข่าวดีคือ 67.2% ของผู้ที่เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมีประวัติการป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัวเคยพาสมาชิกในครอบครัวไปเข้ารับการตรวจคัดกรอง แต่ในภาพรวมแล้ว มีเพียง 31.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคยพาสมาชิกในครอบครัวไปเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

อ่านและดูการเปรียบเทียบระดับประเทศหรือภูมิภาคได้ที่ลิงก์นี้ เพื่อเข้าถึงรายงานสถานการณ์ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ของบีจีไอ จีโนมิกส์ ประจำปี 2566 ฉบับเต็ม

เกี่ยวกับบีจีไอ จีโนมิกส์ และโคโลเทคท์

บีจีไอ จีโนมิกส์ (BGI Genomics) มีสำนักงานใหญ่ในเซินเจิ้น ประเทศจีน เป็นผู้ให้บริการโซลูชันการแพทย์แม่นยำแบบบูรณาการชั้นนำระดับโลก โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 บีจีไอ จีโนมิกส์ (300676.SZ) ได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นอย่างเป็นทางการ ในฐานะบริษัทย่อยของเครือบีจีไอ กรุ๊ป (BGI Group)

โคโลเทคท์ (COLOTECT) เป็นการตรวจดีเอ็นเอแบบไม่ล่วงล้ำเข้าสู่ร่างกายซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบีจีไอ จีโนมิกส์ เพื่อใช้ตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่และรอยโรคที่กลายเป็นมะเร็งได้ โคโลเทคท์ใช้เทคโนโลยีพีซีอาร์เจาะจงเมทิเลชันแบบมัลติเพล็กซ์ (multiplex methylation-specific PCR หรือ MSP) เพื่อหาดีเอ็นเอเมทิเลชันผิดปกติที่เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่จากตัวอย่างอุจจาระ โดยมีความไวต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ 88% และสำหรับการตรวจพบตั้งแต่แรกเริ่ม มีความไวในการตรวจพบเนื้องอกเสี่ยงสูงอยู่ที่ 46% ซึ่งทั้งสองอัตรานี้ถือว่าเหนือกว่าการตรวจอุจจาระแบบดั้งเดิม

http://https://mma.prnewswire.com/media/2049211/Is_CRC_information_readily.jpg

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2049211/Is_CRC_information_readily.jpg

คำบรรยายภาพ - มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่เพียงพอหรือไม่

http://https://mma.prnewswire.com/media/2049212/image_5011512_29694509.jpg

รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/2049212/image_5011512_29694509.jpg

คำบรรยายภาพ - ปัจจัยใดทำให้คุณไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองThaiClinic.Com . All Rights Reserved.