ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> **นะหน้าทอง**
(Message started by: Dolly on 01/23/23 เวลา 14:55:30)

Title: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dolly on 01/23/23 เวลา 14:55:30
https://www.youtube.com/embed/a1wW0AjQCI8?t&autoplay=1&loop=1&playlist=a1wW0AjQCI8


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/309/15309/images/line/line_03/78.gif


นะหน้าทอง - โจอี้ ภูวศิษฐ์ (JOEY PHUWASIT)「Official MV[Official Video]  :)

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/641/641872a55wq9pw19.gifTitle: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dolly on 01/23/23 เวลา 14:58:46
http://scontent.fbkk15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/326432425_769392091206816_3841762501934052891_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHMmSKFYOJwjWmfDOPeTRf7yyy3nsOfb4XLLLeew59vhRVzy1g0rA-0zJbB7jbQw9s&_nc_ohc=kwm7aviG7N4AX_jJLxf&_nc_oc=AQmWGxD3gGDUHSTl40kSEFZEDDPZt5EZfKpojGyfYaFHjgVvWL53jF2nxShYzwAvaCo&tn=_OXNO0Wmh74bzk5p&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AfAyTlnL_3Cl3FYsNMbT5q0vz1637tPVtHVUdYmolxqX4Q&oe=63D39B54


เนื้อเพลง นะหน้าทอง โจอี้ ภูวศิษฐ์
ใครต่อใครที่มองเข้ามา
มีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้
แต่ฉันยังคงไม่มั่นใจ
รู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญ
เป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครมาแย่งไป
ขอให้ฉันได้เก็บไว้คนเดียว

Title: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dolly on 01/23/23 เวลา 15:14:40
http://scontent.fbkk15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324511787_1205970463637768_5786183795576879074_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFszgCn_3VD7oYBqjhXMpFWkvEuP0FjTb-S8S4_QWNNv7SQ9zdFLzbMUDobRT1l6PU&_nc_ohc=OcXntxOryIIAX-qIdZq&_nc_oc=AQmd18vsAmX41ERwJCbL88kC30ZZ5a9KwL3zc_AdUmp99WqSryTJX8yC0-u9dwa4o6U&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AfD7wkd0VTStaWp-it3mXJyYAYnG55jcfrnHCULSEYrZRg&oe=63D2EF21


ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงใหล
ให้ทองที่แปะหน้าฉัน ทำให้เธอคลั่งไคล้
จะขอเอาความมารักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธอมีแต่ฉัน
ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรัก
ให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อย ที่มันคอยมาทัก
และขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลาย โอมมมม

Title: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dolly on 01/23/23 เวลา 15:17:53
http://scontent.fbkk15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324069749_2103755036501237_24063998498150354_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGVosnhXfSRWVTehtN4uHsJqcIwpJvZPlCpwjCkm9k-UJnzIcR-9_Z5c0mPql3Dc2g&_nc_ohc=E1EzB2ojXdoAX-oUlN6&tn=_OXNO0Wmh74bzk5p&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AfDWws6qKJZrGOP1kVToe2ysmTpVXcIrpL0-tyUjARujxQ&oe=63D25062


ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไป
ไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหว
อยากขอให้รักฉันบังสายตา
ให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหม
ไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉัน

Title: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dolly on 01/23/23 เวลา 15:19:42
http://scontent.fbkk15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/325734931_1548521115660097_5432539526806459662_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFz8G9CV9NTIBbmxDdZOcoqWuOtkryvh15a462SvK-HXhB2gZv7bELCcBc5tKtSwCY&_nc_ohc=9hkhC22mNP4AX_B0SXs&_nc_oc=AQkA62_vgrI8sPk5eEy3tyAHLgIV5oluP8MvJ2f0IwgbGxYuC1t9u1dSqJcT5-2Q8Mc&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AfAgvJlBt94VdsEF50GXxQ4m3NGGyG0wN2I4yhh-A7eiew&oe=63D3F34E


ฉันคงได้แต่ภาวนา หวังแค่เพียงคาถาที่มี
จะคอยมัดใจของเธอไว้ ขอให้ความรักสดใส
กลัวว่าเธอจะหมดรักกัน
กลัวว่าใครคนนั้นจะคอยมาทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไป
ฉันก็คงต้องปวดใจคนเดียว

Cr: https://music.trueid.net/th-th/detail/6VeGoGDRnmv0

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064361664851&sk=photos

Title: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dr.OU on 01/25/23 เวลา 18:56:31
;D ;D

Title: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย Dolly on 01/26/23 เวลา 09:58:42

on 01/25/23 เวลา 18:56:31, Dr.OU wrote:
;D ;D


http://scontent.fbkk15-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/326087928_734980451326231_1733505791925353935_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGFz02SMyH3XnXAO_KeIwfgzPfgez_19aPM9-B7P_X1o1zp2scDBZzphVJ1yv0D4cc&_nc_ohc=LGn2LsNifRAAX9t5FzB&_nc_ht=scontent.fbkk15-1.fna&oh=00_AfB33T5sNqkGiVH-hc8MelFQ1Ua5zYZYNvugpYeQ3-iDrQ&oe=63D62923


สวัสดีค่ะคุณหมออู๋:D

Title: Re: **นะหน้าทอง**
ส่งโดย watbote on 07/26/23 เวลา 15:32:54
:)ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.