ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> จดหมายเพื่อนแพทย์ ฉบับที่ 264
(Message started by: dr.friend on 12/08/22 เวลา 16:48:16)

Title: จดหมายเพื่อนแพทย์ ฉบับที่ 264
ส่งโดย dr.friend on 12/08/22 เวลา 16:48:16
ฉบับที่ 264

วันที่  8  ธันวาคม  2565

เพื่อนแพทย์ที่รัก :  

          ตอนนี้มีเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเพื่อนแพทย์เรา  คือ  ที่ สปสช. ประกาศให้ผู้ป่วยบัตรทองที่มี 16 อาการให้ไปที่ร้านยามาตรฐานเพื่อรับการรักษา นั้น  แพทยสภานำโดยท่านนายก อาจารย์สมศรี (และมีพวกเราอยู่ด้วยหลายคนรวมทั้งผมด้วย)  
ได้เชิญเลขา สปสช.  นายกสภาเภสัช  และตัวแทนที่ทำเรื่องนี้มาคุยกัน  ได้สรุปง่าย ๆ ว่า ผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวสามารถไปที่ร้านยามาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เพื่อรับคำแนะนำและรับยาบรรเทาอาการเบื้องต้น  โดยไม่มีการวินิจฉัยโรคอย่างเด็ดขาด
(เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น)  และเภสัชกรจะติดตามผู้ป่วยถ้ามีอะไรที่ไม่ปกติก็ต้องสั่งพบแพทย์เลย ซึ่งทุกฝ่ายก็สามารถยอมรับได้  เพราะตามความเป็นจริงนั้นประชาชนก็ไปร้านยาปรึกษาอาการ และซื้อยามากินเองอยู่แล้ว  ตอนนี้
สปสช. ก็คิดว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาบรรเทาอาการโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ในระยะแรก  โดยผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเองและเป็นการลดภาระของโรงพยาบาลด้วย  ซึ่งอันนี้เป็นมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพที่มีท่านรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานครับ
    1.        ผู้ป่วย Covid ยังเพิ่มขึ้นนะครับ  ในกลุ่มโรงพยาบาลที่ประชุมร่วมกับผมมีผู้ป่วยในที่เป็น  Covid  นอนอยู่ประมาณวันละ 700-800 เตียง  เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม และ พฤศจิกายน นะครับ  แต่โชคดีที่อาการมากเพียง 1% เท่านั้น และบางคนเป็นแล้ว
ก็เป็นซ้ำได้ครับ  เรื่อง Vaccine ก็แล้วแต่ผู้รู้จะให้ความเห็นครับ  แต่ผมว่าถ้าฉีดเข็มสุดท้าย 4-6 เดือนมาแล้วก็น่าจะพิจารณาฉีดนะครับ  ตอนนี้ Pfizer ก็ยังคงมีอยู่ให้ประชาชนรับการฉีดครับ
    2.       UCEP ฉุกเฉินวิกฤตเดือนพฤศจิกายนไม่ได้แจ้งตัวเลขครับ เดือนนี้เลยแจ้งรวมกันเลย คือ ตุลาคม ผู้ป่วยมา ER โรงพยาบาลเอกชน 32,296 ราย และ PA พบว่าฉุกเฉินวิกฤติต้อง admitted รักษาทันที่ 3,060 ราย และในเดือนพฤศจิกายน ผู้ป่วยมา ER
โรงพยาบาลเอกชน 31,681 ราย PA แล้วฉุกเฉินวิกฤตต้องรักษาทันที 2,962 ราย  ผมว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะลดลงอยู่ในภาวะปกติแล้วครับ
         3.  ตอนนี้ขออนุญาตแนะนำสำหรับเพื่อนแพทย์ที่สนใจในการลงทุน มีแฟนเพจใน FACEBOOK ชื่อ Doctorinvest  ขอเชิญกดติดตาม  และติดดาวครับผม
         4.  ปีนี้มีการรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาเร็วครับ เราจะเลือกกันสิ้นปี 2565 นี้  กลุ่มเพื่อนแพทย์ส่งสมัคร 12 คนครับ  หมายเลข 36 ถึง 47 ครับ : (36) พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์  (37) นพ.ไพบูลย์  เอกแสงศรี   (38) นพ.อมร  ลีลารัศมี   (39)  นพ.กัมมันต์  พันธุมจินดา (40) นพ.รณชัย คงสกนธ์ (41) นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช (42) นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์     (43)  นพ.ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล   (44)   นพ.วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์    (45)  นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
(46) นพ.ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล   และ   (47)  นพ. ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน  
          ตอนนี้แพทยสภาเริ่มเปิดให้เลือกตั้ง online แล้วนะครับ ตลอดจนเพื่อนแพทย์ที่ไม่ได้ online จะมีใปรษณีย์ส่งใบเลือกตั้งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับแพทยสภานะครับ      ผมขอความกรุณาให้ช่วยพิจารณาเลือก 36 ถึง 47 ครับ  และขอขอบพระคุณเพื่อน ๆ ด้วยครับ

รัก & ห่วงใย
นายแพทย์เอื้อชาติ   กาญจนพิทักษ์
E-mail : aurchart@gmail.com,  Fax : 02-3740804,  มือถือ : 081-9118901

ปัญหาทุกเรื่องติดต่อได้ครับ  : พญ. สมศรี  081-8214593,  นพ. กีรติ  081-8188568,  นพ. วิสูตร 086-0019228,    
นพ. ทวีศิลป์   089-8139393,   นพ. เอื้อชาติ  081-9118901,  นพ. กัมมันต์  089-8811673,      
นพ. รณชัย  089-6781295,     นพ. อมร   081-8304283

Title: Re: จดหมายเพื่อนแพทย์ ฉบับที่ 264
ส่งโดย para_kul on 12/22/22 เวลา 10:27:21
ขอบพระคุณครับอาจารย์ เลือกเรียบร้อยแล้วครับThaiClinic.Com . All Rights Reserved.