ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> Gan & Lee Pharmaceuticals เตรียมนำเสนอข้อมูลล่าสุด
(Message started by: IQ on 09/09/21 เวลา 15:40:33)

Title: Gan & Lee Pharmaceuticals เตรียมนำเสนอข้อมูลล่าสุด
ส่งโดย IQ on 09/09/21 เวลา 15:40:33
Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (หมายเลขหุ้น: 603087.SH) มีความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงบวกจาก 5 บทคัดย่อ ในการอภิปรายสั้น ๆ ระหว่างการประชุมประจำปีครั้งที่ 57 ของสมาคมการศึกษาโรคเบาหวานแห่งยุโรป (European Association for the Study of Diabetes: EASD) ซึ่งเตรียมจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2564

ข้อมูลใหม่ที่จะนำเสนอในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.45-13.15 น. ตามเวลา CEST:

GZR18 ยาใหม่ในกลุ่ม GLP-1 analogue: การประเมินระยะพรีคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
การศึกษาเฟส 3 เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่นำเสนอ เปรียบเทียบกับ insulin aspart ที่ใช้อ้างอิง โดยใช้ร่วมกับยา metformin ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดจากการทดลองทางคลินิกเฟส 1 ของเราจะนำเสนอในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.45-13.15 น. ตามเวลา CEST:

insulin aspart (GL-ASP) ที่นำเสนอ มีชีวสมมูลเชิงเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์เมื่อเทียบกับ insulin aspart ที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
insulin lispro (GL-LIS) ที่นำเสนอ มีชีวสมมูลเชิงเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์เมื่อเทียบกับ insulin lispro ที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
insulin glargine (GL-GLA) ที่นำเสนอ มีชีวสมมูลเชิงเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์เมื่อเทียบกับ insulin glargine ที่ได้รับอนุญาตจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ข้อมูลที่จะนำเสนอในการประชุมประจำปีของ EASD ถือเป็นหลักชัยสำคัญของโครงการพัฒนาทางคลินิกของ Gan & Lee ยิ่งไปกว่านั้น บทคัดย่อที่กล่าวถึงข้างต้นยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Gan & Lee ในการนำเสนอโซลูชันให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย Michelle Mazuranic ประธานฝ่ายการแพทย์สากล กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่บทคัดย่อทั้งห้าได้รับการเผยแพร่โดย EASD ในขณะที่เราเดินหน้าแสวงหาโซลูชันทางวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาโรคเบาหวาน" ทั้งนี้ หมายเลขอ้างอิงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ GZR18, GL-ASP (การศึกษาเฟส 3 ในจีน), GL-ASP (เฟส 1), GL-LIS และ GL-GLA คือหมายเลข 463, 513, 510, 514 และ 511 ตามลำดับ

เกี่ยวกับ Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals พัฒนาอินซูลินที่เกิดจากกระบวนการชีวสังเคราะห์เป็นรายแรกในประเทศจีน ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายอนุพันธ์ของอินซูลิน (recombinant insulin analog) 5 ชนิดในประเทศจีน ได้แก่ ชนิดออกฤทธิ์นาน glargine injection (Basalin(R)), ชนิดออกฤทธิ์เร็ว lispro injection (Prandilin(TM)), ชนิดออกฤทธิ์เร็ว aspart injection (Rapilin(R)), ชนิดเติมสารโปรตามีนและสังกะสี lispro injection (25R) (Prandilin(TM)25) และชนิด aspart 30 injection (Rapilin(R)30) นอกจากนี้ บริษัทยังมี human insulin injection ที่ผ่านการรับรองในจีนหนึ่งรายการ นั่นคือ ชนิดเติมสารโปรตามีน (30R) (Similin(R)30) รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์สองรายการที่ผ่านการรับรองในจีน ได้แก่ ปากกาฉีดอินซูลินชนิดใช้ซ้ำ (GanleePen) และหัวเข็มปากกาฉีดอินซูลินแบบใช้แล้วทิ้ง (GanleeFine(R))

ในอนาคต Gan & Lee มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวาน และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นบริษัทเภสัชภัณฑ์ระดับโลก เราจะดำเนินการพัฒนาตัวยาใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเมตาบอลิก โรคมะเร็ง ตลอดจนการบำบัดรักษาโรคอื่น ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investorrelations@ganlee.us

อ้างอิง :

1.  Leona Plum- Moerschel, et. al. Proposed biosimilar insulin aspart (GL-ASP) shows pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) bioequivalence to US-licenced and EU-authorised insulin aspart. Diabetes. June 22, 2021.
2.  Eric Zijlstra, et. al. Proposed biosimilar insulin lispro (GL-LIS) shows pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) bioequivalence to US-licenced and EU-authorised insulin lispro. Diabetes. June 22, 2021.
3.  Tim Heise, et. al. Proposed biosimilar insulin glargine (GL-GLA) shows pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) bioequivalence to US-licenced and EU-authorised insulin glargine. Diabetes. June 22, 2021.

ติดต่อ: Gina Antonucci โทร: 888-288-5395 อีเมล: investorrelations@ganlee.usThaiClinic.Com . All Rights Reserved.