ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ...อิทธิพล...
(Message started by: <<GOOD LIFE<< on 02/05/21 เวลา 14:28:13)

Title: ...อิทธิพล...
ส่งโดย <<GOOD LIFE<< on 02/05/21 เวลา 14:28:13
#กฎแห่งอิทธิพล#
-- -- -- -- -- -- -- --  
อิทธิพลในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง การใช้อำนาจ ตำแหน่ง หน้าที่ มาบังคับให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการ
..
แต่เป็นอิทธิพล หรือบารมี ที่มาจากการมุ่งมั่นช่วยให้คนอื่นได้ในสิ่งที่เขาต้องการ

ด้วยการถามคำถามว่า
 
“เราจะช่วยเขาให้ดีขึ้นได้อย่างไร”  
“เราจะทำอะไรให้เขาได้บ้าง”
"คนๆนี้ หลังจากเขาได้สนทนากับเราแล้ว เขารู้สึกดีขึ้นหรือไม่"

ค่อยๆสร้าง ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงจุดที่พวกเขารู้จัก ชอบ และไว้วางใจ สั่งสมเกิดเป็น “ชื่อเสียง” จนไปถึงหูคนที่เรายัง “ไม่เคยได้พบ” มาก่อน  
..
เราจะมีอิทธิพลมากเพียงใด?
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ให้…..ความสำคัญแก่...
ผลประโยชน์ของผู้อื่น...ก่อนตัวเองมากแค่ไหน”
..

=พื้นที่แห่งอิทธิพล=

มนุษย์จะมีพื้นที่ขอบเขตอิทธิพลของตัวเอง โดยแต่ละคนจะมีผู้คนที่เขารู้จักอยู่รอบๆตัวราว 250 คน  

ถ้าเราดูแลคนไข้เรา ไม่ดี 1 คน เราไม่ได้สูญเสียยอดขายแค่ 1 คน แต่อาจมากถึง 250 คน

แต่ถ้าเราดูแลลูกค้าคนเดียวนั้นอย่างดี เขาจะสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับคนมากถึง 250 คน และน่าจะมีมากกว่านั้น  

เพราะฉะนั้นอย่าตาฝาด จงดูแลลูกค้า(คนไข้)คนเดียวของเราอย่างดีที่สุดก่อน
..

ด้วยการสร้างอิทธิพลที่ดี จะทำให้ "ชื่อเสียง" ของเราจะไปไกลได้มากกว่าตัวเรา ผู้คนเหล่านั้นจะรู้จักเราและรู้เรื่องเกี่ยวกับเรา แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเจอตัวเป็นๆของเราเลย ก็ตาม

ทั้งหมดนี้จะค่อยๆสั่งสมกลายเป็นฐานแฟนที่ใหญ่ขึ้นและพัฒนาเป็นลูกค้าที่มาก  ขึ้นได้ในที่สุดThaiClinic.Com . All Rights Reserved.