ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ผลวิจัยยก อสม.มีบทบาทต่อการสร้างสุขภาพและความเสมอภาคในชุมชน
(Message started by: IQ on 08/17/20 เวลา 10:42:34)

Title: ผลวิจัยยก อสม.มีบทบาทต่อการสร้างสุขภาพและความเสมอภาคในชุมชน
ส่งโดย IQ on 08/17/20 เวลา 10:42:34
ผลวิจัยยก อสม. มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสุขภาพและความเสมอภาคในชุมชน ทั้งในภาวะโรคระบาดและยามปกติ

ออร์บ มีเดีย (Orb Media) เปิดเผยรายงานฉบับใหม่จากการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของเด็กใน 160 ประเทศ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. (Community Health Workers: CHWs) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับสุขภาพของชุมชน

แบบจำลองทางสถิติเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทที่เกินคาดคิดของอสม.
แบบจำลองทางสถิติแบบใหม่ของออร์บ มีเดีย ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตของเด็กในประเทศหนึ่ง ๆ ด้วยการเทียบอัตราการตายที่แท้จริงกับอัตราที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการเงิน

จากการตรวจสอบแนวปฏิบัติของประเทศที่มีค่าสถิติผิดปกติ ออร์บ มีเดีย พบว่า อสม.ทั่วโลกสามารถช่วยให้สังคมมีสุขภาพดีขึ้นและเสมอภาคมากขึ้น

อสม. พลังสนับสนุนภาคสาธารณสุขที่ใครหลายคนอาจไม่เห็นคุณค่า
อสม. คือกลุ่มคนที่มาจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับเลือกจากอสม.ด้วยกันเอง ตลอดจนรัฐบาล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และ/หรือ NGOs เพื่อมาทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่มีความสำคัญแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ อสม.สามารถรวมตัวและกระจายกำลังกันในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไปพบปะกับคนในหมู่บ้านที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พวกเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้านที่ด้อยโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การให้บริการที่ยืดหยุ่นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19
ผลวิจัยของออร์บ มีเดีย แสดงให้เห็นว่า อสม. สามารถปรับตัวและเก่งทั้งในเรื่องการให้บริการด้านสุขภาพจิตและการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับพฤติกรรม ทำให้เกิดการเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันในระดับโลกถึงแนวทางที่จะทำให้อสม. กระจายกำลังได้ดีที่สุดเพื่อการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การให้บริการสุขภาพที่มีความสำคัญแก่ประชาชนด้อยโอกาส
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของอสม. คือ พวกเขาเป็นคนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่พวกเขาให้บริการ อสม.จึงมีความเข้าใจปัญหาหรือความยากลำบากที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่ได้มากกว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากชุมชนเดียวกัน พวกเขาทั้งสามารถรับฟังและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่พวกเขาดูแลด้วยวิธีการที่คนนอกชุมชนไม่สามารถเข้าใจได้ แม้บุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากแค่ไหนก็ตาม

รายงานฉบับนี้นำเสนอโอกาสในการระดมกำลังและเดินหน้าปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส อาทิ ชุมชนผู้อพยพและแรงงานต่างด้าวในประเทศต่าง ๆ ที่ยังคงมีช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ

รับชมรายงานฉบับเต็มได้ที่ Orbmedia.org

ออร์บ มีเดีย มีความยินดีที่ได้เผยแพร่เรื่องราวนี้ร่วมกับบรรดาสมาชิกของเครือข่ายออร์บ มีเดีย (Orb Media Network) ซึ่งเป็นกลุ่มสื่อมวลชนที่มีการกำหนดวาระหรือประเด็นทางสังคมในการนำเสนอและรายงานข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนหลายล้านคนทั่วโลก โดยสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ BBC, CBC, Die Zeit, SVT, Tempo.co, YLE, Dhaka Tribune, Folha de S.Paulo, The Hindu, Jagran New Media, The Express Tribune และอีกมากมาย

เกี่ยวกับ ออร์บ มีเดีย
ออร์บ มีเดีย (Orb Media) เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้โลกของเรามีอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น เราใช้วิชาชีพนักข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่าย เพื่อเปลี่ยนประเด็นด้านความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาระยะยาวระดับโลก ให้กลายเป็นข้อมูลที่นำไปปฏิบัติได้ในระดับท้องถิ่น

Title: Re: ผลวิจัยยก อสม.มีบทบาทต่อการสร้างสุขภาพและความเสมอภาคในชุมชน
ส่งโดย 6699 on 08/17/20 เวลา 14:33:33
ยืนยันแนวคิด หมอเก่ง สู้หมอใกล้ไม่ได้

Title: Re: ผลวิจัยยก อสม.มีบทบาทต่อการสร้างสุขภาพและความเสมอภาคในชุมชน
ส่งโดย Pandermonium on 08/17/20 เวลา 20:36:38
อื้มมมThaiClinic.Com . All Rights Reserved.