ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
(Message started by: หมอหมู on 07/03/20 เวลา 15:16:34)

Title: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอหมู on 07/03/20 เวลา 15:16:34แพทยสภาได้ออกประกาศ ที่ 50/2563 ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ป่วยถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือในกระบวนการรักษาพยาบาลภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 152 ง วันที่ 29 มิถุนายน 2563)

ขอเชิญทุกท่านศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา (https://tmc.or.th/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

Infographic - หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
https://tmc.or.th/Media/media-2020-06-25-09-29-53.pdf

ประกาศแพทยสภา - หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย
https://tmc.or.th/Media/media-20200625153111.pdf

ประกาศแพทยสภา - หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/152/T_0005.PDF


ที่มา: แพทยสภา
https://www.facebook.com/thaimedcouncil/posts/2597320040532885?__tn__=-R

หมายเหตุ ประกาศนี้เป็นเพียง " แนวทางความเข้าใจ ขอความร่วมมือ โดยไม่มีโทษใดๆ " เพียงแต่ย้ำเตือนว่า หากมีการกระทำใดในสถานพยาบาล ที่ผิดกฎหมาย เช่น ทำลายข้าวของ ตีกันในห้องฉุกเฉิน อาจถูกลงโทษได้ "ตามที่กฎหมายฉบับอื่น" บัญญัติ  

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เรียงตามระยะเวลาที่ออกประกาศ
- สิทธิของผู้ป่วย  (๑๖ เมษายน ๒๕๔๑)
- สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)
- หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)

***********************************************

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอหมู on 07/03/20 เวลา 15:18:08


แพทยสภายัน ประกาศ 10 ข้อหน้าที่ผู้ป่วย ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลต่อคดีทางการแพทย์
Thu, 2020-07-02 18:27 -- hfocus team
https://www.hfocus.org/content/2020/07/19680

“หมอประสิทธิ์” อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 แจงประกาศ 10 ข้อพึงปฏิบัติหน้าที่ผู้ป่วย แค่ขอความร่วมมือ ไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลทางคดีทางการแพทย์ แต่เป็นประกาศที่ก่อประโยชน์ในการรักษาโรค เพราะไม่มีการปิดบังข้อมูลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ อาคารสภาวิชาชีพ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่1 กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การออกประกาศแพทยสภาที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ข้อว่า เป็นการมีการลงโทษ จำกัดสิทธิผู้ป่วย ทั้งที่แพทยสภาไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจ ว่า หลังออกประกาศดังกล่าวอาจทำให้มีการตีความผิดไป ซึ่งต้องขอยืนยันว่าประกาศดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย และแพทยสภาไม่ได้มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย แต่ที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อเป็นคำแนะนำ และขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลสุขภาพ และการรักษาโรค

ยกตัวอย่างประกาศข้อที่ 2 ซึ่งระบุว่าผู้ป่วยพึงเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นจริง นั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และคนที่อยู่ใกล้ชิด อย่างเมื่อการระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา มีผู้ติดเชื้อเข้ามารับการรักษาที่รพ.ศิริราช และไม่บอกว่าไปพื้นที่เสี่ยงมา ทำให้ครั้งนั้นมีบุคลากรการแพทย์ต้องกักตัวถึง 26 คน และหรือกรณีที่เราสอบถามว่าผู้ป่วยใช้ยาอะไรอยู่หรือไม่ ก็เพื่อการพิจารณาให้การรักษาที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดการตีกันของยานั้นๆ

หรือประกาศข้อที่ 10 ที่ระบุว่า ผู้ป่วยพึงตระหนักว่าการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดข้างต้นอาจจะส่งผลต่อการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยเอง ในบางกรณี หากเกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยท่านอื่น อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งในข้อนี้อาจจะทำให้เกิดการตีความและเข้าใจผิดว่าถ้าไม่ทำตามแล้วจะมีบทลงโทษ ดังนั้นตนขอสื่อสารยืนยันว่าไม่ได้หมายความเช่นนั้น แต่กรณีนี้ แพทยสภาเป็นห่วงว่าหากมีการกระทำอะไร เช่น ตีกันในรพ.แล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ จะมีกฎหมายอื่นๆ ที่กำกับอยู่

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้มีภาคประชาชนมีความกังวลว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลต่อการพิจารณาคดีความทางการแพทย์หรือไม่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าประกาศฉบับนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีความทางการแพทย์แน่นอน เพราะตัวประกาศไม่ได้ใช้คำว่า “ต้องปฏิบัติ” แต่ประกาศจะใช้คำว่า “พึงปฏิบัติ” ซึ่งหมายถึงการแนะนำ การขอความร่วมมือ ซึ่งจะทำหรือไม่ทำก็ได้ เหมือนกับที่ตอนนี้เราขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออกจากบ้าน ถ้าไม่ทำก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าทำก็จะเป็นผลดี ในการป้องกันการติดเชื้อโควิดของคนนั้นๆ และช่วยลด หรือป้องกันการระบาดของโรคในสังคมไทย เป็นต้น

“ขอย้ำและบันทึกผ่านสื่อมวลชนว่าประกาศฉบับดังกล่าวไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีความทางการแพทย์ เป็นเพียงประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้ผลในการรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตัวผู้ป่วยเอง และเพื่อสังคม” ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว.Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอหมู on 07/03/20 เวลา 15:18:38
- สิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย Dr._Panya on 07/04/20 เวลา 09:20:27
ผมว่า แพทยสภาควรจะไปบอกผู้ป่วย/ ชาวบ้านโน่น ไม่ใช่มาบอกแพทย์ (กฎกติกาใดๆของแพทยสภานั้น ใช้บังคับได้กับแพทย์เท่านั้นแหละ ใช้กับผู้ป่วย/ ชาวบ้านไม่ได้หรอก)

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอเมืองสยาม on 07/04/20 เวลา 14:53:17
                           ......ก้อต้องโหดๆเข้าไว้ก่อน ครับ....

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย Hybrid VI on 07/05/20 เวลา 02:58:23

on 07/04/20 เวลา 09:20:27, Dr._Panya wrote:
ผมว่า แพทยสภาควรจะไปบอกผู้ป่วย/ ชาวบ้านโน่น ไม่ใช่มาบอกแพทย์ (กฎกติกาใดๆของแพทยสภานั้น ใช้บังคับได้กับแพทย์เท่านั้นแหละ ใช้กับผู้ป่วย/ ชาวบ้านไม่ได้หรอก)

ถูกต้องครับ
หน้าที่คนไข้ เอามาบอกแพทย์ทำไมล่ะครับ
แถมอีกอย่าง บอกหน้าที่ แต่ไม่มีบทลงโทษตามกฎหมายหากฝ่าฝืน ก็ไร้ประโยชน์อยู่ดี

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย Nomad Physician on 07/05/20 เวลา 06:10:25
เกรงว่าจะใช้ไม่ได้จริงครับ

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอเมืองสยาม on 07/15/20 เวลา 15:50:29
                          คำประกาศหน้าที่ผู้ป่วย ? - " แหม....จะเยอะไปไหน"...

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอหมู on 07/19/20 เวลา 14:45:48

on 07/04/20 เวลา 09:20:27, Dr._Panya wrote:
ผมว่า แพทยสภาควรจะไปบอกผู้ป่วย/ ชาวบ้านโน่น ไม่ใช่มาบอกแพทย์

(กฎกติกาใดๆของแพทยสภานั้น ใช้บังคับได้กับแพทย์เท่านั้นแหละ ใช้กับผู้ป่วย/ ชาวบ้านไม่ได้หรอก)แพทยสภา ... บอก ผู้ป่วย  บอก ประชาชน

แต่ " ผม " เอง ... ที่ เอามาโพส บอกแพทย์ ในห้องนี้ ... เผื่อว่า แพทย์ ในห้องนี้จะยังไม่ทราบ นะครับ

อ้อ ... ผม ไม่ได้เป็น กรรมการแพทยสภา  ไม่เกี่ยวข้องอะไร ยกเว้น เคยเป็นผู้สมัคร แต่ไม่ได้รับเลือก   ;D

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย Head_transplant on 07/20/20 เวลา 08:25:16
หมอหมูกำลังทำในสิ่งที่ดี
เป็นเรื่องที่แพทย์ควรรู้และบอกต่อ
สมาชิกชื่นชมเพียบ

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย Dr._Panya on 07/28/20 เวลา 14:45:53

on 07/19/20 เวลา 14:45:48, หมอหมู wrote:
แพทยสภา ... บอก ผู้ป่วย  บอก ประชาชน

แต่ " ผม " เอง ... ที่ เอามาโพส บอกแพทย์ ในห้องนี้ ... เผื่อว่า แพทย์ ในห้องนี้จะยังไม่ทราบ นะครับ

อ้อ ... ผม ไม่ได้เป็น กรรมการแพทยสภา  ไม่เกี่ยวข้องอะไร ยกเว้น เคยเป็นผู้สมัคร แต่ไม่ได้รับเลือก   ;D


ผมไม่เข้าใจทางแพทยสภาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว (ว่าทางแพทยสภาจะมาบอกแพทย์ทำไม ทำไมไม่แจ้งแก่ผู้ป่วยโดยตรงล่ะ คงจะไม่กล้าล่ะสิ หึ หึ หึ ) แต่ เข้าใจและชื่นชมท่าน หมอหมู/ Moderator ของห้องนี้ครับ

Title: Re: ประกาศแพทยสภา ...หน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ...
ส่งโดย หมอเมืองสยาม on 08/09/20 เวลา 11:55:51
                          จู่ๆประกาศหน้าที่ผู้ป่วย ? - คงหวังว่าผู้ป่วยจะถางหูฟัง ครับ...ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.