ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
(Message started by: Dolly on 05/30/20 เวลา 12:17:00)

Title: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 05/30/20 เวลา 12:17:00
https://www.youtube.com/embed/9zicXo0u4ZU?t&autoplay=1&loop=1&playlist=9zicXo0u4ZU


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/309/15309/images/line/line_03/78.gif


รักฉันนั้นเพื่อเธอ - แพงจัง | The Golden Song เวทีเพลงเพราะ Season2 EP.11 | one31:)


Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 05/30/20 เวลา 12:23:11
http://scontent.fbkk22-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94377479_2633625030259672_3544180736049283072_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeGkSQVmvFRDngT0-LVDQ8RWFENE1t_jaIQUQ0TW3-NohIYViP4qSNsxHVv5ldwHlmM&_nc_ohc=zP5polMXVSwAX8jPLxn&_nc_ht=scontent.fbkk22-6.fna&oh=e4c3dbe3cc9e623ab5ea92621b55bc86&oe=5EF6EB9E


รักฉันนั้นเพื่อเธอ

ถึงจะแสนไกล ไกลถึงใต้หล้า สุดขอบฟ้า แสนไกล

ไกลเพียงดวงดาว ฉันหรืออาทร แม้จะร้อน ดังตะวัน

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 05/30/20 เวลา 12:26:06
http://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94233528_2633722523583256_546933281640153088_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_eui2=AeEQMEIrC0YLGv3VrFS5bYOwGo9FBksH5L4aj0UGSwfkvkfiyXrM_szt0TLmQk5SKqY&_nc_ohc=9zho6Rw0c4QAX94fnpz&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=bc5771d188814f06f629dbfd2dc547c8&oe=5EF93368


กำลังใจ ฉันยังคงมั่น ใจฉันไม่เคยหวั่น ต่อขวากหนาม

ขอให้เธอรักฉัน เต็มดวงใจ ถึงจะทุกข์ เท่าไหร่ จะสู้ทน

ดุจดังขุนเขา หรือจะไปสน ต่อลมฝน ฟ้าดิน

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 05/30/20 เวลา 12:27:19
http://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/94566003_2634445523510956_3149384902659538944_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_eui2=AeGBzV0eArGhXp8OHucgvH27AdhaUEmfZjIB2FpQSZ9mMpiXBX2bSTSNCH2RTKiyMqg&_nc_ohc=Cp5Iu85Uwi0AX_6sGvy&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=62f82d63373b27934802984c786fdd09&oe=5EF697A9


ถึงจะแสนนาน นานนับแรมปี แต่ฉันนี้ เฝ้าคอย

คอยวันคืนมา มาเป็นคู่ใจ เก็บรักไว้คงมั่น

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 05/30/20 เวลา 12:31:38
http://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/98365201_2656626767959498_2849283842492071936_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeG2odzlC0yWZ08rgMnU0EjqWSo-ZpgljAZZKj5mmCWMBgyMGEn7G8APq6PxYJTbnNg&_nc_ohc=OVfXtCQ21s8AX-36YUT&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=6db5a11b09de813d739579d5900bea3e&oe=5EF6B617


กาล เวลา หรือจะมาเกี่ยว ใจฉันยังเด็ดเดี่ยวอยู่เสมอ

ฉันยังซึ้งถึงวัน ที่เธอกับฉัน พร่ำรัก รำพันเพียงเราสอง

รักที่แสนหวาน รักที่แสนหวาน รักฉันนั้น เพื่อเธอ

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 05/30/20 เวลา 12:33:50
http://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100753875_2661280097494165_2099290983907721216_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=110474&_nc_eui2=AeH1rFL8OrElFOzDI0FdWF7ggJpK5VBREMmAmkrlUFEQyfgqsdamjZEwQKoKsBINEak&_nc_ohc=QQF9vqNh00IAX8MoGTM&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=675383573035b4cb39d2320c9e2a6ff6&oe=5EF65098


...รักที่แสนหวาน รักที่แสนหวาน รักฉันนั้น เพื่อเธอ

Cr: https://www.facebook.com/pg/CoffeeCatsComfortpage/photos/?ref=page_internal

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dr.ER on 06/01/20 เวลา 08:42:24
ขอบคุณเพลงเพราะๆครับ :)

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 06/01/20 เวลา 11:12:10

on 06/01/20 เวลา 08:42:24, Dr.ER wrote:
ขอบคุณเพลงเพราะๆครับ :)


http://scontent.fbkk22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/97603431_2652236918398483_118981945697763328_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=UhPqtJkV28wAX8As7z2&_nc_ht=scontent.fbkk22-2.fna&oh=1e2fc3bd44f33d35b7a5f79d7632cf1c&oe=5EFBB0F9


อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ค่ะคุณหมอ Dr.ER

ขอบคุณนะคะที่แวะมาฟังเพลงเพราะๆ ค่ะ :)http://URL

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย know555 on 06/01/20 เวลา 22:47:14
\cool

Title: Re: ** รักฉันนั้นเพื่อเธอ **
ส่งโดย Dolly on 06/02/20 เวลา 07:16:17

on 06/01/20 เวลา 22:47:14, know555 wrote:
\cool


http://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/100966084_2663623967259778_1017297063148257280_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=110474&_nc_ohc=dnzEzUtriL8AX_tZi-Q&_nc_ht=scontent.fbkk22-1.fna&oh=8d30c2ec42e5d86ee09e4f7f08ed2e86&oe=5EFC532E


สวัสดียามเช้าค่ะพี่หมอ know

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมฟังเพลงนะคะ :)ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.