ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ** Memories **
(Message started by: Dolly on 02/07/20 เวลา 20:15:03)

Title: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/07/20 เวลา 20:15:03
https://www.youtube.com/embed/SlPhMPnQ58k?t&autoplay=1&loop=1&playlist=SlPhMPnQ58k


http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/309/15309/images/line/line_03/2.gif


Maroon 5 - Memories (Official Video) :)


Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/07/20 เวลา 20:25:04
http://scontent.fbkk2-6.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293125025_413323697489682_3364864542940289502_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH7EMbAiFTmQTP3W-TtpYdbEQ5vwCl31-URDm_AKXfX5bViozwFHDqe4HL6wGS9Xzk&_nc_ohc=Xa9TqbtuSgsAX9QpIai&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.fna&oh=00_AT-Fi5i0XcRIzRb3ztPYA9s63QyMoY9dhASKc4oUHfJNeQ&oe=62D3BA1F


Memories
Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/07/20 เวลา 20:28:56
http://scontent.fbkk2-5.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289793737_400464075442311_8856432435842373686_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEBhVNrjnBc-NEHw9ed0We_2P3jkoI8rmrY_eOSgjyuam3hvfj3q_4PDB59HoeA8t4&_nc_ohc=zD0AlFq48BYAX96_WBh&_nc_ht=scontent.fbkk2-5.fna&oh=00_AT8vGVJELNZJ3JDnBf_wT-ZsGmr4QMvxA0Nn6fsgRLQB1Q&oe=62D419F4


There's a time that I remember, when I did not know no pain
When I believed in forever, and everything would stay the same
Now my heart feel like December when somebody say your name
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, ay

Everybody hurts sometimes
Everybody hurts someday, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Go and raise a glass and say, ayy

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/07/20 เวลา 20:30:33
http://scontent.fbkk2-6.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289148273_398432725645446_1292911661477255245_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFhq04CWEtRqSYNVLk1tfrL98haaGBd6zf3yFpoYF3rN7D6dK20xuaQJoKz9gkQEHc&_nc_ohc=c0KPSgj_HMcAX_r9R3X&_nc_ht=scontent.fbkk2-6.fna&oh=00_AT9iUA208vtpD31dK_0fyd1SAYW1VFCk1x8dMzIuLmubog&oe=62D406AE


Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here, but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through
Toast to ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back, memories bring back you

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/07/20 เวลา 20:32:29
http://scontent.fbkk2-8.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/288964067_396369499185102_8437151298730387000_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHluV8Y8c57sEgOOwrXR0AvXPxESJCKcgFc_ERIkIpyAQO6Vu34cQJGTyrse58BvRU&_nc_ohc=gh8DpbMve88AX9ZvAgU&_nc_ht=scontent.fbkk2-8.fna&oh=00_AT-cVi5L8_A0hNN0pvuIKCZWJBdbHM_jXbPs2uzMdTec-g&oe=62D401BF


Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you

There's a time that I remember when I never felt so lost
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (Ooh yeah)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/07/20 เวลา 20:35:22
http://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289381502_398433798978672_8093512180036396622_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHlpVEJ2vz3Y9vifrw1HhR9Hc16fvtAH2kdzXp--0AfaSg2zFRohONllQ4UZ1_0W_E&_nc_ohc=yruxfgnFPFoAX-hjI_x&_nc_ht=scontent.fbkk2-4.fna&oh=00_AT_-XmyrZG0dbW-WWp3plpfse16gvDHsO6qBVVgSTHz11Q&oe=62D36B9C


Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you

Yeah yeah yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you


Cr: https://lyricstranslate.com/en/maroon-5-memories-lyrics.html

https://www.facebook.com/thebesthorsescatspage/?tn-str=k*F

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dr.ER on 02/11/20 เวลา 08:03:09
:)

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/11/20 เวลา 20:48:29

on 02/11/20 เวลา 08:03:09, Dr.ER wrote:
:)


http://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/289184403_397753899046662_3924686891174532804_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeERH_Ch5VhjulmEl8k9QiqlXfNBqrKQU6Nd80GqspBTo3GjijFOBLnY2zdYKuMqPMc&_nc_ohc=DZihx8iGatsAX9HiPsf&_nc_ht=scontent.fbkk2-4.fna&oh=00_AT_8ht-MBTyHP7jgxWYqRGtOlVF4xxldwFPLy4t9DnhG1A&oe=62D30B8C


สบายดีนะคะ...

แต่คงยุ่งๆ กับการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แน่ๆ เลย ;)

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dr.ER on 02/12/20 เวลา 08:52:54
อรุณสวัสดิ์ครับ ...ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับ กรุงเทพมี PM 2.5 ลดลงหรือยังครับ

Title: Re: ** Memories **
ส่งโดย Dolly on 02/12/20 เวลา 17:59:54

on 02/12/20 เวลา 08:52:54, Dr.ER wrote:
อรุณสวัสดิ์ครับ ...ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับ กรุงเทพมี PM 2.5 ลดลงหรือยังครับ


http://scontent.fbkk2-4.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/288848245_396368822518503_8486137948409579079_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFTLUi0uvzNyZvFM63UCulwv0LRqoB1nge_QtGqgHWeB9PAklrInVb9NLDnTFlXqQc&_nc_ohc=o7g_lKoEKrUAX8LElFw&_nc_ht=scontent.fbkk2-4.fna&oh=00_AT9eIcUMzqt9EqB5aW9S3Y8eTJBrdFTiV_sg4FUTc9m6uQ&oe=62D26AC0


ฝุ่นเมืองกรุง PM 2.5 ยังทรงๆ ปริมาณไม่ลดเท่าไรค่ะ

ถ้าวันไหนคันตา มีน้ำมูกล่ะก็..ดอลลี่รู้เลยค่ะ

ช่วงนี้ระวังทั้งฝุ่นและไวรัสโคโรนา

ยังดีหน่อยที่หาซื้ออุปกรณ์ป้องกันได้แล้วค่ะ

ทั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย พกติดตัวทุกวันค่ะ :)

Cr: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064361664851ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.