ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจ มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทย
(Message started by: IQ on 01/20/20 เวลา 15:56:28)

Title: อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจ มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทย
ส่งโดย IQ on 01/20/20 เวลา 15:56:28
อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจการต่อยอดศักยภาพและยกระดับวงการแพทย์ไทย ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
http://img.in.th/images/d51fcdc6ee91f88bcd0a883d78e705cb.jpg         3 อาจารย์แพทย์ศิริราชที่ได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแบ่งปันแรงบันดาลใจ มุมมอง และประโยชน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ที่มุ่งหวังให้แพทย์ได้มีประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ผ่านการนำเสนองานวิจัย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการแพทย์และบุคลากรการแพทย์ในระดับนานาชาติ เพื่อประยุกต์สิ่งที่ได้รับมายกระดับการรักษา การวิจัย และการเรียนการสอน ตามพันธกิจศิริราช


         อ.ธนาภา เรขาวศินโรงพยาบาลศิริราช หนึ่งในแพทย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งเป็นแพทย์ประจำบ้านปี 3 ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาการกระดูกอุ้งเชิงกรานอักเสบและอาจส่งผลต่อสูติกรรมว่า "ได้มีโอกาสร่วมเสนอผลงานวิจัยบนเวทีนานาชาติ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้ได้เห็น ได้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้า กลายมาเป็นแรงผลักดัน แรงบันดาลใจให้กลับมาพัฒนาแนวทางการรักษาคนไข้ให้ดีขึ้นอย่างที่ประเทศอื่นสามารถทำได้


         และได้บอกกับรุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์อยู่เสมอ ให้มีความใฝ่รู้ อย่าไปกลัวและก้าวเข้ามาหาโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง ที่จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต ซึ่งมีกองทุนนี้คอยสนับสนุนช่วยเหลือ"


         กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ถือเป็นเบื้องหลังที่สำคัญของการพัฒนาวงการแพทย์ไทย ยังมีแพทย์รุ่นใหม่อีกมากที่กำลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อมาทำหน้าที่รักษาดูแลประชาชนในวันข้างหน้า"


         ทางด้านอ.ทัศยุ อยู่เย็นปัจจุบันเป็นแพทย์วิสัญญี โรงพยาบาลศิริราช ดูแลผู้ป่วยหนัก เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับนานาชาติ ณ เมโย คลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ตั้งความคาดหวังว่าจะได้ไปเห็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ได้เห็นแต่ในหนังสือ เพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจ เพื่อคนไทยในประเทศจะได้ใช้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นมีคุณค่าทางจิตใจร่วมด้วย


         "นอกจากได้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานจากแพทย์ทั่วโลก ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม แม้จะมีข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ แต่เราสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงนำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแพทย์ของเรา ใช้รูปแบบการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประจำวัน จากการไปศึกษาดูงาน นำมาปรับใช้ในการให้บริการการรักษา วางแผนการรักษา ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี นักศึกษาแพทย์ก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วย ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ในทรัพยากรที่เรามี"


         อ.ทัศยุ มองว่า ศิริราชให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรรวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยเชื่อว่าจะส่งผลต่อการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อคนไข้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในสถาบันการแพทย์ระดับโลกอย่างเมโย สามารถนำประสบการณ์และแนวทางที่ได้รับกลับมาพัฒนาการทำงานที่ศิริราชได้


         "กองทุนนี้ได้ช่วยสนับสนุนบุคลากรการแพทย์จำนวนมากให้ก้าวต่อไปในวิชาชีพ จากการเรียนรู้ของคนหนึ่งคน นำไปสู่การพัฒนาการแพทย์ได้ในหลายด้าน" อ.ทัศยุ กล่าว


         อีกหนึ่งตัวแทนแพทย์ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์คืออ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเวลาที่ได้เริ่มเป็นแพทย์เฉพาะทาง โดยได้ทำวิจัยเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆ ในเวทีสากลมาต่อยอดการทำงาน


         "ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นแพทย์ คือ การเรียนรู้ตลอดเวลา การศึกษาไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน ต้องหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ศึกษางานวิจัย ก้าวตามโลกให้ทัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลรักษาคนไข้และหาหนทางต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น อยากขอเป็นตัวแทนของแพทย์ศิริราช ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำให้แพทย์คนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้ และยังคงอยากให้แพทย์รุ่นต่อๆไป ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป"         เพราะโอกาสทางการศึกษาของแพทย์หนึ่งคน…จะกลายเป็นโอกาสในการรอดชีวิตของคนมากมาย

         ร่วมบริจาคเพื่อกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา โทร. 02-414-1775

         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

         โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลของแผ่นดิน

Title: Re: อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจ มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทย
ส่งโดย SantaNiCo on 01/20/20 เวลา 22:48:03
โอ้โฮ้
เอาแค่เรื่องไม่อยู่เวรเกินเวลาให้ได้ก่อนเถอะจ๊ะ

Title: Re: อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจ มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทย
ส่งโดย medimann0 on 01/22/20 เวลา 09:57:15
อย่าลืม ข้อความร่วมมือร่วมใจด้วยนะครับ จึงจะทำได้สำเร็จ

Title: Re: อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจ มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทย
ส่งโดย 6699 on 01/22/20 เวลา 10:14:32
เห็นด้วยกับการยกระดับ วงการแพทย์ไทย

แต่เนื่องจากสิทธิ์บัตรทอง มีการจำกัดเขต ให้ประชาชนรักษาที่เขต หรือจังหวัด ภูมิภาค ของตัวเอง การยกระดับวงการแพทย์ไทย อาจจะเริ่มต้นที่แต่ละจังหวัดของตัวเอง ให้เข้มแข็งร่วมไปด้วย  คู่ขนานกันไป  
เหมือนกับคำว่า การกุศล เริ่มต้นที่บ้านตัวเองThaiClinic.Com . All Rights Reserved.