ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกหารือเรื่องการกระจายฐานการผลิตยา
(Message started by: IQ on 05/23/19 เวลา 11:08:31)

Title: ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกหารือเรื่องการกระจายฐานการผลิตยา
ส่งโดย IQ on 05/23/19 เวลา 11:08:31
         - ผู้นำจากแวดวงสุขภาพทั่วโลกถกประเด็นการผลิตยาและโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72

         - การประชุมมุ่งเน้นเกี่ยวกับโซลูชันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ

         เมอร์ค (Merck) บริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ เป็นเจ้าภาพจัดการอภิปรายแบบคณะในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การอภิปรายจัดขึ้นในหัวข้อ "Leaving no one behind: from philanthropy to sustainable health solutions. How can decentralized manufacturing be part of an integrated approach to tackling NTDs and advancing Universal Health Coverage?" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนโยบายแถวหน้าของโลกเข้าร่วมการอภิปรายดังนี้

         - Dr. Brett Giroir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ
         - Dr. Matshidiso Moeti ผู้อำนวยการประจำแอฟริกาขององค์การอนามัยโลก
         - Prof. Dr. Peter Hotez คณะบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา) และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวัคซีนแห่งโรงพยาบาลเด็กเท็กซัส
         - Subhanu Saxena ผู้อำนวยการประจำยุโรปของ Life Science Partnerships ภายใต้มูลนิธิ Bill & Melinda Gates Foundation
         - Dr. Udit Batra ซีอีโอกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของเมอร์ค

         คุณ Batra กล่าวว่า "เมอร์คมุ่งมั่นยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อกำจัดโรคที่ถูกละเลยและโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคพยาธิใบไม้เลือด ซึ่งเป็นโรคพยาธิชนิดหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดและสร้างความสูญเสียมากที่สุดในประเทศเขตร้อน โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า 280,000 คนต่อปี เราและองค์การอนามัยโลกต้องการรับมือกับความท้าทายระดับโลกเหล่านี้และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ทุกคน"

         คณะผู้เชี่ยวชาญได้หารือเกี่ยวกับบทบาทของการกระจายฐานการผลิตยาเพื่อรับมือกับปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคและยาชีววัตถุ และจัดการรกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่า การผลิตเทคโนโลยีด้านสุขภาพเป็นเป้าหมายสำคัญของภาครัฐในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก และภาครัฐของหลายประเทศได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อตั้งฐานการผลิต

         คุณ Batra กล่าวเสริมว่า "เรารับรู้จากพันธมิตรและภาครัฐว่ามีความจำเป็นต้องนำฐานการผลิตยามาใกล้ผู้ป่วยให้มากขึ้น ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับการรับมือกับโรคประจำถิ่น รวมถึงทำให้ผู้ผลิตขายยาในราคาที่เหมาะสมและอยู่ได้ ปัจจุบัน โซลูชันแบบใช้ครั้งเดียวและกระบวนการชีวภาพทำให้ความปรารถนาดังกล่าวเป็นจริงได้ เราพร้อมสนับสนุนภาครัฐและผู้ผลิตในการกระจายฐานการผลิตยา เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาชีววัตถุและยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่สามารถช่วยชีวิตได้"

         นับตั้งแต่ปี 2550 เมอร์คได้ดำเนินการผ่านทางธุรกิจสุขภาพ เพื่อให้การสนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการต่อสู้กับโรคพยาธิใบไม้เลือดในแอฟริกา ทุกวันนี้ ยารักษาโรคที่ได้ผลที่สุดคือ Cesol(R) 600 ซึ่งเป็นยาเม็ดที่มีสารออกฤทธิ์ชื่อว่าพราซิควอนเทล โดยเมอร์คผลิตยาดังกล่าวที่โรงงานในประเทศเม็กซิโกและออกค่าขนส่งยาไปยังแอฟริกา ส่วนองค์การอนามัยโลกทำหน้าที่บริหารจัดการ ติดตาม และบันทึกข้อมูลการแจกจ่ายยาในระดับท้องถิ่น

         นอกจากนี้ เมอร์คยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำหลายแห่งเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัคซีนโดยรวม ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ และสถาบันเจนเนอร์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

         เมอร์คสร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์สองโครงการ ผ่านทางธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ โดยในปี 2560 ธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ของเมอร์คได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเบย์เลอร์เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อที่ถูกละเลยและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และในปีเดียวกัน ธุรกิจสุขภาพของเมอร์คได้ร่วมมือกับเบย์เลอร์ ร่วมด้วยสถาบันสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนแห่งออสเตรเลีย (มหาวิทยาลัยเจมส์คุก รัฐควีนส์แลนด์) ทำการวิจัยดัชนีชี้วัดทางชีวภาพใหม่ๆ เพื่อพัฒนาวัคซีนและการวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้เลือด

         ติดตามเมอร์คได้ทาง Twitter @Merckgroup, Facebook @merckgroup และ LinkedIn

         เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

         โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical Diseases: NTDs) คือกลุ่มโรค 17 โรคที่ส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 1 พันล้านคนที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพ จึงถือเป็นโรคที่สร้างภาระทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ และในบางกรณีสามารถกำจัดให้หมดไปได้ เมอร์คจึงมุ่งมั่นทำการวิจัยเพื่อรักษาหรือแม้กระทั่งกำจัดโรคเหล่านี้ ทั้งยังทุ่มเทความพยายามในการจัดการกับโรค โดยยกให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาสุขภาพ

         เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้เลือด

         โรคพยาธิใบไม้เลือดติดต่อผ่านทางพยาธิใบไม้ มนุษย์อาจได้รับตัวอ่อนพยาธิเข้าสู่ร่างกายจากการว่ายน้ำหรือซักผ้าในน้ำที่มีการปนเปื้อน จากนั้นตัวอ่อนพยาธิจะฟักตัวในร่างกาย อัตราการติดเชื้อจะสูงเป็นพิเศษในเด็ก ซึ่งอาจทำให้เจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เมอร์คจึงร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมถึงองค์การอนามัยโลก เพื่อกำจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไป

         เกี่ยวกับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก

         การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 72 จัดขึ้นที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 โดยมีตัวแทนจากทุกประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเข้าร่วม และมีการหารือเกี่ยวกับวาระสุขภาพที่เตรียมโดยคณะกรรมการบริหารการประชุม จุดมุ่งหมายหลักของการประชุมคือการกำหนดนโยบายขององค์การ การแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ การตรวจสอบนโยบายการเงิน รวมถึงการทบทวนและอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการที่มีการนำเสนอ

         ข่าวประชาสัมพันธ์ของเมอร์คทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของเมอร์ค กรุณาเข้าไปที่ www.merckgroup.com/subscribe เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการนี้

         เกี่ยวกับ เมอร์ค

         เมอร์ค คือบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมด้านการดูแลสุขภาพ ชีววิทยาศาสตร์ และวัสดุสมรรถนะสูง พนักงานประมาณ 52,000 คนของบริษัทต่างทุ่มเทในการสร้างความแตกต่างที่ดีต่อชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในทุกๆวัน ด้วยการนำเสนอแนวทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืนยิ่งขึ้น เมอร์คเป็นทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อยีน ไปจนถึงการเสาะหากลวิธีใหม่ๆ ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ท้าทายที่สุด ตลอดจนการคิดค้นอุปกรณ์อัจฉริยะ โดยในปี 2561 เมอร์คทำยอดขายได้ 1.48 หมื่นล้านยูโร ใน 66 ประเทศ

         การสำรวจในทางวิทยาศาสตร์และการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คือหัวใจหลักในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเมอร์ค ทั้งยังเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของเมอร์คนับตั้งแต่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2211 ปัจจุบัน ครอบครัวผู้ก่อตั้งยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมอร์คครอบครองสิทธิ์ในชื่อและแบรนด์ "เมอร์ค" ทั่วโลก ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจในชื่อ อีเอ็มดี เซโรโน ในวงการดูแลสุขภาพ, มิลลิพอร์ซิกมา ในวงการชีววิทยาศาสตร์ และอีเอ็มดี เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียลส์

         รูปภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/890461/Merck_Dr_Udit_Batra.jpgThaiClinic.Com . All Rights Reserved.