ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
(Message started by: wanwan123 on 04/26/19 เวลา 20:12:42)

Title: งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
ส่งโดย wanwan123 on 04/26/19 เวลา 20:12:42
อยากสอบถามคนในวงการราชการ คะ ว่า มีอายุมากสุด ที่จะรับบรรจุ ไหมคะ

Title: Re: งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
ส่งโดย cmu33 on 04/26/19 เวลา 22:11:01
ผมรู้แต่กรณีรับโอนอายุต้องไม่เกิน 40 ปี ครับ

Title: Re: งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
ส่งโดย 6699 on 04/27/19 เวลา 04:56:18
ตาม พรบ ข้าราชพลเรือน มีการรับข้าราชการหลายวิธีโดย
1)แต่งตั้ง   ซึ่งโดยปกติแล้วมีระเบียบกำหนดคุณสมบัติของอายุไว้ไม่เกิน 35 ปี
2)แต่งตั้งโดยมีเหตุพิเศษ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะกำหนดกฏ
3)การสรรหา ขึ้นกับอยู่กับเหตุอันสมควร
      แต่โดยลักษณะต้องห้ามในมาตรา 36 ไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุ แต่การที่มีอายุมากๆแล้วการกระทำที่ผ่านมา อาจถูกพิจารณาทางปกครองว่าอยู่ในเกณฑ์ลักษณะต้องห้าม โดยลักษณะภาวะวิสัยของผู้มีประสบการณ์และคุณวุติทางการศึกษา
แม้นบุคคลที่มีความพิการบางชนิด สามารถรับราชการได้เนื่องจากเคยมีคำสั่งของศาลปกครองให้อนุญาติ

ถ้าให้ตอบเลขกลมๆ ก็คือ 58-59 ปี

Title: Re: งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
ส่งโดย AA on 04/27/19 เวลา 10:10:27
ถ้าบรรจุเป็น ข้าราชการ ต้องไม่เกิน 35
เพื่ออายุราชการ ครบ25 ตอน 60ปี มีบำนาญพอดี  
เป็นแรงจูงใจให้อยู่ทน   ;D  หรือทนอยู่  ;D  ;D

แต่ถ้าเป็นพนักงานมหาลัย พนักงานราชการ ก็อายุเกินก้ได้มั้ง เพราะยังไงก็ไม่มีบำนาญอยู่แระ  

Title: Re: งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
ส่งโดย crv01 on 04/27/19 เวลา 19:54:02
จริงๆรับราชการเกิน10ปีก็สามารถรับเป็นบำนาญได้ครับ

Title: Re: งานราชการ กำหนดอายุมากสุดเท่าไรที่จะบรรจุได้คะ
ส่งโดย luzeus on 06/24/19 เวลา 11:38:43
บรรจุเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ

แต่ถ้าอายุราชการไม่ถึง 25 ปี อาจจะไม่ได้บำนาญกับสิทธิเบิกตรงราชการในการรักษา

ถ้าอยากได้สิทธการรักาาก็ควรบรรจุก่อนอายุ 35 ปีThaiClinic.Com . All Rights Reserved.