ThaiClinic.Com (http://www.thaiclinic.com/cgi-bin/wb_xp/YaBB.pl)
For MD. >> Doctor Room l ห้องพักแพทย์ >> ประชาสัมพันธ์แพทย์ทุกท่าน ลงคะแนนกรรมการแพทยสภา ภายในวันที่ 7 ม.ค 2562
(Message started by: envmedt on 12/24/18 เวลา 00:04:44)

Title: ประชาสัมพันธ์แพทย์ทุกท่าน ลงคะแนนกรรมการแพทยสภา ภายในวันที่ 7 ม.ค 2562
ส่งโดย envmedt on 12/24/18 เวลา 00:04:44
ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่าน ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา
ภายในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562


กลุ่มพลังแพทย์ คือแพทย์เพื่อนเราอาสา มาเป็นผู้แทนของเพื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีกว่าของแพทย์ไทย
เลือกกลุ่มพลังแพทยืทั้งทีม 22 คน
เฉพาะเบอร์ 10-31 เท่านั้น
เพื่อให้ได้คะแนนลำดับต้น
มีจำนวนพอที่จะทำมติ
ในการสานต่อความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาในวงการแพทย์ให้เป็นจริงได้

มุ่งมั่นและมีวิธีการจะทำให้สำเร็จดังนี้
1 แพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยต้องไม่ถูกคดีอาญา / คุก
2 ฟื้นาพวงการแพทย์ที่ถูกให้ร้าย
3 ไม่ทอดทิ้งสวัสดิภาพของแพทย์ช่วยเหลือแพทย์
4 สร้างความเป็นปึกแผ่นของแพทย์ทั้งประเทศ
5 ระบบการแพทย์และสาธารณสุข ต้องมีธรรมภิบาล
6 ให้มีประชุมใหญ่สมาชิกแพทย์ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


กดดูรายละเอียด
http://envmedt.com/information/inform_15454608532-1.jpg

http://envmedt.com/information/inform_15454608531-1.jpg


หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.envmedt.com

facebook พลังแพทย์ / สถานีพลังแพทย์
หรือที่ palangpt2000@gmail.com

ถ้าแพทย์ท่านใด ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งจากแพทยสภา
ภายในวันนี้ให้รีบติดต่อทวงถามจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายทะเบียน เบอร์โทร 02 590 1887 ติดต่อ คุณหมวย คุณปูTitle: Re: ประชาสัมพันธ์แพทย์ทุกท่าน ลงคะแนนกรรมการแพทยสภา ภายในวันที่ 7 ม.ค
ส่งโดย 6699 on 01/01/19 เวลา 15:13:36
เลือกตั้งให้แล้ว โทรตามเบอร์ที่ให้ คุณหมวย หรือคุณปู ที่แพทยสภาพ เขาส่งมาให้ใหม่  เขาบอกว่า จดหมายตีกลับ ไม่มีผู้รับ น่าจะส่งทันกำหนด  

Title: Re: ประชาสัมพันธ์แพทย์ทุกท่าน ลงคะแนนกรรมการแพทยสภา ภายในวันที่ 7 ม.ค
ส่งโดย tyyyy on 01/04/19 เวลา 00:12:09
ดีจัง ที่ติดต่อได้ThaiClinic.Com . All Rights Reserved.