หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 08/28/23 เวลา 09:41:39
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกา แต่งตั้ง พญ.คริสตัล เดนลิงเจอร์ ขึ้นเป็นซีอีโอคนใหม่ โดยนพ.โรเบิร์ต ดับเบิลยู คาร์ลสัน ประกาศเกษียณ หลังรับหน้าที่นำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งนี้มากว่า 10 ปี
 
ปัจจุบัน คุณหมอคริสตัล เดนลิงเจอร์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ประจำเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห ่งสหรัฐอเมริกา และเคยดำรงตำแหน่งประธานและสมาชิกคณะกรรมการแนวปฏิบัติของทางเครือข่ายฯ มาแล้วหลายชุด โดยมีหน้าที่รับผิดชอบการรักษามาตรฐานคำแนะนำในการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นเอก ฉันท์โดยผู้เชี่ยวชาญ
 
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ ( NCCN(R)) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้ นนำในสหรัฐอเมริกา ประกาศแต่งตั้ง พญ.คริสตัล เดนลิงเจอร์ (Crystal S. Denlinger) FACP ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยคุณหมอเดนลิงเจอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าท ี่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ NCCN ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้นำองค์กรแนวปฏิบัติระดับโลกแห่งนี้ หลังจากที่ได้สรรหาบุคลากรมาทั่วประเทศ เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนพ.โรเบิร์ต ดับเบิลยู คาร์ลสัน (Robert W. Carlson) ซึ่งประกาศอำลาตำแหน่งไปหลังจากที่ทำหน้าที่เป็นซีอีโอมาอย่างยาวนาน
 
คุณหมอเดนลิงเจอร์มีประวัติอันยาวนานในการเป็นผู้นำด้านการรักษามะเร็งร่วมก ับ NCCN และองค์กรอื่น ๆ มาแล้วทั่วโลก เธอได้รับรางวัลผู้วิจัยรุ่นใหม่ (NCCN Young Investigator Awardee) ในปี 2555 และได้รับรางวัลร็อดเจอร์ วินน์ (NCCN Rodger Winn Award) ในปี 2561 จากการเป็นแบบอย่างของความเป็นผู้นำ แรงผลักดัน และความมุ่งมั่นในการให้บริการ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการแพทย์ของ NCCN ด้านวิทยามะเร็ง (NCCN Guidelines(R)) โดยก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ในเด ือนมกราคม 2564 นั้น เธอเคยดำรงตำแหน่งประธานประจำคณะกรรมการแนวปฏิบัติเพื่อการอยู่รอด (NCCN Guidelines(R) Panel for Survivorship) ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณหมอคาร์ลสันเคยรับก่อนหน้านี้ รวมถึงทำหน้าที่ในคณะกรรมการมะเร็งกระดูก หลอดอาหาร/กระเพาะอาหาร และมะเร็งปฐมภูมิที่ไม่ทราบที่มา คณะกรรมการวิทยามะเร็งในผู้ป่วยสูงวัย และคณะกรรมการประจำวารสารเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งสหรัฐอเมริกา (JNCCN) รวมถึงคณะกรรมการพิจารณาบทคัดย่อและวิทยาศาสตร์อื่น ๆ จำนวนมาก และมีส่วนร่วมในงานวิจัยของ NCCN เกี่ยวกับแนวปฏิบัติโดยรวม ( NCCN Harmonized Guidelines (TM)) ในภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮาราด้วย
 
นับตั้งแต่ร่วมงานกับ NCCN เต็มตัว เธอได้มอบคำแนะนำระดับองค์กร บุกเบิกโครงการนำร่องบัตรรายงานสุขภาพ (Health Equity Report Card) อำนวยความสะดวกด้านทุนวิจัยโรคมะเร็งผ่านโครงการวิจัยวิทยามะเร็ง (ORP) ของ NCCN และสนับสนุนความพยายามในการขยายงานของ NCCN เพื่อยกระดับการดูแลรักษาโรคมะเร็งและนโยบายต่าง ๆ ทั่วโลก คุณหมอเดนลิงเจอร์ยังดูแลประมวลยาและยาชีววัตถุ (NCCN Compendium(R)) ประมวลตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (NCCN Biomarkers Compendium(R)) และคลังรูปแบบลำดับเคมีบำบัด (NCCN Templates(R)) ด้วย
 
"คุณหมอเดนลิงเจอร์เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ ในการสานต่อผลงานที่น่าประทับใจและยั่งยืนของคุณหมอคาร์ลสัน ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรด้านวิทยามะเร็งชั้นนำแห่งนี้" นพ.จอห์น ดับเบิลยู สวีตเทนแฮม (John W. Sweetenham)FRCP, FACP, FASCOศาสตราจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทางคลินิกเครื อข่ายมะเร็งประจำศูนย์มะเร็งครบวงจรแฮโรลด์ ซี ซิมมอนส์ (Harold C. Simmons) สังกัดศูนย์การแพทย์ตะวันตกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยเทกซัสและประธานคณะกรรมกา ร NCCN กล่าว "เธอแสดงความมุ่งมั่นในอาชีพการงาน เพื่อยกระดับผลลัพธ์และประสบการณ์สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคน คุณหมอเดนลิงเจอร์เป็นที่รักของทั้ง NCCN และชุมชนวิทยามะเร็งในวงกว้าง ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งและความเป็นเลิศของเธอในการรักษาผู้ป่วย พัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ สานต่อความร่วมมือ และมีบทบาทในสภาฯ จะช่วยให้ NCCN กำหนดและพัฒนาการรักษามะเร็งที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีคุณภาพ และมูลค่าสูงทั่วโลกต่อไปได้อีกหลายปีข้างหน้า"
 
ก่อนหน้านี้ คุณหมอเดนลิงเจอร์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกมะเร็งระบบทางเดินอาหาร รองผู้อำนวยการโครงการพัฒนายาระยะที่ 1 ผู้อำนวยการโครงการเพื่อการอยู่รอด และรองศาสตราจารย์ภาควิชาโลหิตวิทยา/วิทยามะเร็ง และยังเป็นอาจารย์พิเศษประจำศูนย์มะเร็งฟ็อกซ์เชส ( Fox Chase Cancer Center) ซึ่งเป็นสถาบันสมาชิกของ NCCN ด้วย
 
คุณหมอเดนลิงเจอร์จบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/แพทยศาสตรบัณฑิตจา กวิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์ ( The College of New Jersey) และวิทยาลัยแพทย์รัทเจอร์สนิวเจอร์ซีย์ (Rutgers New Jersey Medical School) จากนั้นได้ศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ณ ศูนย์การแพทย์เมานต์ซีนาย (Mount Sinai Medical Center) และได้เป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาโลหิตวิทยา/วิทยามะเร็ง ที่ศูนย์มะเร็งฟ็อกซ์เชส/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทมเพิล (Temple University Hospital) เธอยังเขียนบทความวิจัยทางการแพทย์และบทคัดย่อมากมาย และได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงมูลนิธิสมาคมมะเร็งวิทยาอเมริกัน (ASCO) และวิทยาลัยแพทย์อเมริกัน
 
ในฐานะซีอีโอ คุณหมอเดนลิงเจอร์จะดูแลพนักงานกว่า 150 คนในสำนักงานใหญ่ของ NCCN ซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย จัดการดูแลรักษาคลังแนวปฏิบัติของ NCCN ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับด้านทิศทางและนโยบายทางการแพทย์ในการจัดก ารโรคมะเร็ง และแนวปฏิบัติทางการแพทย์ที่ละเอียดถี่ถ้วนที่ได้รับการปรับปรุงบ่อยที่สุดใ นทุกสาขาการแพทย์ นอกจากนี้ เธอยังจะเป็นผู้นำในโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความร่วมมือระดับโลก การวิจัยด้านวิทยามะเร็งใหม่ ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลผู้ป่วย และนโยบายด้านมะเร็ง
 
"ฉันอยากเป็นหมอมาตั้งแต่ป.1 และอยากเป็นหมอรักษามะเร็งตั้งแต่เรียนม.ปลาย ฉันเคยสัมผัสประสบการณ์การอยู่เคียงข้างบุคคลผู้เป็นที่รักในขณะที่พวกเขาเผ ชิญกับโรคมะเร็ง ทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะลุกลาม" คุณหมอเดนลิงเจอร์ กล่าว "ในช่วงหลายปีที่ฉันได้เฝ้าดูผู้ป่วย ดูแลการทดลองทางการแพทย์ และช่วยปรับปรุงมาตรฐานการดูแลตามหลักฐานที่เป็นสากล ฉันได้เห็นความก้าวหน้าอย่างมากในการรักษามะเร็งและผลลัพธ์การรักษา ฉันจะมุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับผู้คนจำนวนมากที่สุด ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นที่จะได้เข้าดำรงตำแหน ่งซีอีโอของ NCCN ฉันขอขอบคุณคุณหมอคาร์ลสัน คณะกรรมการของ NCCN และเพื่อนร่วมงานของฉันทุกคนสำหรับโอกาสนี้"
 
ตำนานแห่งการพัฒนาและอำนวยความสะดวก ในการดูแลโรคมะเร็งอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเข้าถึงได้
 
คุณหมอคาร์ลสันประกาศแผนเกษียณอายุครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2566 หลังจากดำรงตำแหน่งซีอีโอของ NCCN มาเป็นเวลาถึง 10 ปี ในช่วงเวลาที่เขาก้าวเข้าสู่บทบาทนี้ NCCN ได้เข้ามาดูแลแนวปฏิบัติ 58 รายการ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients(R)) 11 รายการ หลังเข้ารับตำแหน่ง คุณหมอคาร์ลสันได้เพิ่มแนวปฏิบัติขึ้นเป็น 84 รายการ ครอบคลุมหลักฐานล่าสุดและความเห็นพ้องจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งเกือบ ทุกชนิด ตลอดจนการตรวจคัดกรอง การป้องกัน และการดูแลผู้ป่วย โดยคลังแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยของ NCCN ปัจจุบันประกอบด้วยหนังสือที่อ่านง่ายจำนวน 67 เล่ม เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลได้รับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจ สำหรับการรักษา
 
แนวปฏิบัติของ NCCN ยังเป็นที่นิยมใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวปฏิบัติเหล่านี้ถูกดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 4.4 ล้านครั้งในปี 2555 และเพิ่มขึ้นเป็น 13.3 ล้านครั้งในปี 2565 ทรัพยากรฟรีเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 1.7 ล้านคน เกือบครึ่งหนึ่งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา
 
คุณหมอคาร์ลสันได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของ NCCN จากสถาบันการศึกษาด้านมะเร็งชั้นยอด 21 แห่ง เป็น 33 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ณ เดือนเมษายน 2566 ขณะที่จำนวนพนักงานในสำนักงานใหญ่ของ NCCN ยังเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง
 
"เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของคุณหมอคาร์ลสันในบทบ าทซีอีโอของ NCCN และความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ที่เขาได้นำมาสู่ชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งแ ละคนที่พวกเขารักตลอดเส้นทางอาชีพของเขา" คุณหมอสวีตเทนแฮม กล่าว "เขามีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่สู่ความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแ ปลงในด้านความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจ เห็นได้จากการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพื่อให้แนวทางของ NCCN เข้าถึงได้มากขึ้นในหลายประเทศและภูมิภาคที่มีระดับทรัพยากรต่างกัน คุณหมอคาร์ลสันยังบุกเบิกแคมเปญ 'จัสต์แบ็กอิต' (Just Bag It) ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับการจัดการเคมีบำบัดอย่างปลอดภัย เขาได้ดูแลงานที่เพิ่มขึ้นของ NCCN เพื่อต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาโรคมะเร็ง และใช้ภาษาที่ให้เกียรติและยกย่องเพศสภาพในแนวปฏิบัติของ NCCN ทั้งยังเพิ่มการยอมรับและอิทธิพลของ NCCN ในระดับชาติและระดับโลกด้านนโยบายการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งขึ้นได้อย่างมากใน ช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง"
 
"ผมตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับคุณหมอเดนลิงเจอร์ในฐานะซีอีโอคนใหม่ของ NCCN และตั้งตารอที่จะได้เห็น NCCN สานต่อความสำเร็จอันยาวนานในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทุกคนให้มีชีวิตที่ดี ขึ้น" คุณหมอคาร์ลสัน กล่าว "ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่อุทิศตน รวมถึงผู้ป่วย และผู้สนับสนุน เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งคุณภาพสูงตลอดหลายปีที่ผ่านมา"
 
ทั้งนี้ คุณหมอเดนลิงเจอร์จะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอของ NCCN ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566
 
เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ
 
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำใ นสหรัฐอเมริกา ซึ่งอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ NCCN ได้เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines(R)) เพื่อให้คำแนะนำที่โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งดูแลรักษาแบบประคับประคอง โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและทิศทางการรักษาโรคมะเร ็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดต บ่อยที่สุดในวงการแพทย์ ขณะเดียวกันยังมีคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients(R)) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแล ผ่านการสนับสนุนจากมูลนิธิ NCCN Foundation(R) นอกจากนี้ NCCN ยังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โครงการระดับโลก นโยบาย ความร่วมมือด้านการวิจัย และเอกสารทางวิชาการด้านมะเร็งวิทยา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NCCN.org
 
สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ราเชล ดาร์วิน (Rachel Darwin)
โทร: 267-622-6624
อีเมล : darwin@nccn.org
 
รูปภาพ -  https://mma.prnewswire.com/media/2187817/NCCN_Denlinger_2.jpg
 
รูปภาพ -  https://mma.prnewswire.com/media/2187818/National_Comprehensive_Cancer_N etwork_CarlsonR_3.jpg
 
โลโก้ -  https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by