หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: คอนเทนต์ดิจิทัลช่วยสร้างการตอบสนองต่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 04/26/23 เวลา 10:34:37
วีวา พัลส์ เผยคอนเทนต์ดิจิทัลมีประสิทธิผลสูงกว่าเท่าตัว ในการสร้างการตอบสนองต่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทั่วโลก
 
มีโอกาสอยู่มากสำหรับบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ เนื่องจากในปัจจุบัน เพียง 39% ของการพบปะกับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกใช้คอนเทนต์ดิจิทัล
 
วีวา ซิสเต็มส์ (Veeva Systems) (NYSE: VEEV) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มภาคสนาม วีวา พัลส์ (Veeva Pulse Field Trends Report) ฉบับล่าสุดในวันนี้ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ (healthcare professional หรือ HCP) ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดในระดับโลก ข้อมูลชี้ว่าการใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ดิจิทัลระหว่างการพบปะทั้ง ณ สถานที่จริงและผ่านวิดีโอ มีการตอบสนองต่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่ดีกว่าการพบปะที่ไม่ใช้คอนเทนต์ด ิจิทัล
 
การใช้คอนเทนต์ดิจิทัลในการพบปะกับบุคลากรทางการแพทย์มีผลกระทบที่สำคัญและว ัดผลได้ โดยข้อมูลเชิงลึกของวีวา พัลส์ ชี้ว่าทีมภาคสนามที่ประสบความสำเร็จแชร์คอนเทนต์มากกว่าบริษัทที่ไม่ได้แชร์ เป็นสี่เท่า ซึ่งสร้างความได้เปรียบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม 60% ของปฏิสัมพันธ์ภาคสนามในอุตสาหกรรมนี้ไม่ได้ใช้คอนเทนต์ดิจิทัล จึงพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากการแลกเปลี่ยนที่จำกัดและถูกจังหวะเว ลากับบุคลากรทางการแพทย์
 
"ข้อมูลของวีวา พัลส์ ชี้ว่าทีมภาคสนามมีความตระหนักมากขึ้นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากคอนเ ทนต์ดิจิทัลระหว่างการพบปะ ณ สถานที่จริงและผ่านวิดีโอ" คุณชาฟี ฮุสเซน (Shafi Hussain) หัวหน้าฝ่ายการให้คำปรึกษาธุรกิจของวีวา เอเชีย (Veeva Asia) กล่าว "ในตลาดอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี เรายังเห็นการเพิ่มขึ้นของทีมภาคสนามที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัล อย่างเช่นวีวา เอนเกจ (Veeva Engage) ด้วย"
 
การวิเคราะห์ของวีวา พัลส์ ชี้ว่าคอนเทนต์ดิจิทัลที่ใช้ระหว่างการพบปะในเอเชียแปซิฟิก เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลภาคสนามและสร้างการสนทนาที่มีผลมาก กว่า
 
ทีมภาคสนามในเอเชียแปซิฟิกใช้คอนเทนต์มากที่สุดเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลาก รทางการแพทย์ผ่านวีวา เอนเกจ เทียบกับช่องทางวิดีโออื่น ๆ การใช้คอนเทนต์ในภูมิภาคนี้เป็นไปอย่างสูงสุดเมื่อตัวแทนขายใช้วีวา เอนเกจ โดย 88% ของการพบปะกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดใช้คอนเทนต์ดิจิทัล โดยรวม ตัวแทนแชร์คอนเทนต์ดิจิทัลผ่านช่องทางวิดีโอบ่อยกว่าในการพบปะ ณ สถานที่จริง
ทีมภาคสนามในออสเตรเลียมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ในแพลตฟอร์มดิจิท ัลมากที่สุด ตามด้วยทีมในฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น อีเมลและเครื่องมือการประชุมออนไลน์อย่างวีวา เอนเกจ เป็นช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดเ หล่านี้ ในออสเตรเลีย ระยะเวลาเฉลี่ยของปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่ 17 นาที ซึ่งนานที่สุดในบรรดาตลาดทุกแห่ง
เมื่อมองในภาพรวมทั่วโลกแล้ว การวิเคราะห์ของวีวา พัลส์ ยังแสดงว่าคอนเทนต์ดิจิทัลสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลกับบุคลากรทางการแพทย์ม ากกว่าและให้ผลลัพธ์การขายที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง
 
คอนเทนต์ผลกระทบสูงขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ ในปีที่แล้ว บริษัทเภสัชภัณฑ์ทั่วโลกผลิตคอนเทนต์มากขึ้น 20% อย่างไรก็ตาม จากคอนเทนต์ทั้งหมดที่ผลิตโดยทีมภาคสนาม คอนเทนต์ 77% แทบไม่ได้ใช้หรือไม่เคยได้ใช้เลย เช่นนี้บ่งชี้ว่าบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องมุ่งเน้นกลยุทธ์คอนเทนต์ในการพัฒนาคอนเทนต์จำนวนน้อยลงที่มีประสิ ทธิผลจริงในการขับเคลื่อนปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความหมาย
ทีมที่ประสบความสำเร็จใช้คอนเทนต์มากกว่าเป็นสี่เท่า ตัวแทนภาคสนามที่ใช้คอนเทนต์ดิจิทัลมากที่สุดมีการใช้สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช ้บ่อยเป็นสี่เท่า ทีมภาคสนามยังมีโอกาสในการเติบโต เนื่องจากขณะนี้ยังแชร์คอนเทนต์ดิจิทัลในเพียง 39% ของการพบปะ แม้คอนเทนต์ดิจิทัลจะมีประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์
เกี่ยวกับรายงานแนวโน้มภาคสนาม วีวา พัลส์
 
รายงานแนวโน้มภาคสนาม วีวา พัลส์ (Veeva Pulse Field Trends Report) วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมกับบุคลากรทางการแพทย์กว่า 600 ล้านรายการในแต่ละปีจากทีมภาคสนามของบริษัทเภสัชภัณฑ์เชิงพาณิชย์กว่า 80% ทั่วโลก รายงานดังกล่าวนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบในอุต สาหกรรมในด้านปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการแพทย์ การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ที่บันทึกในวีวา ซีอาร์เอ็ม (Veeva CRM) เพื่อมอบมุมมองเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ในวงการชีววิทยาศาสตร์ ข้อมูลดังกล่าวนี้ ซึ่งจัดการเรียบเรียงรายไตรมาสโดยวีวา ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ประเมินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและแม่นยำ เพื่อตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริงสำหรับการเติบโตและผลกระทบที่ ต่อเนื่อง
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ดาวน์โหลดรายงานแนวโน้มภาคสนาม วีวา พัลส์ ได้ที่ veeva.com/FieldTrends
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาธุรกิจของวีวา (Veeva Business Consulting) ได้ที่ veeva.com/BusinessConsulting
เชื่อมต่อกับวีวาทางลิงด์อินได้ที่ linkedin.com/company/veeva-systems-apac
 
เกี่ยวกับวีวา ซิสเต็มส์
 
วีวา (Veeva) เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์คลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ วีวายึดมั่นในพันธกิจด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ และความสำเร็จของลูกค้า โดยให้บริการลูกค้ากว่า 1,000 ราย ตั้งแต่บริษัทเภสัชภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในโลกไปจนถึงบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ ตั้งขึ้นใหม่ ในฐานะองค์กรบรรษัทเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Benefit Corporation) วีวามุ่งที่จะสร้างสมดุลในผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯให้บริการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://veeva.com/ap  
 
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตของวีวา
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับผ ลิตภัณฑ์และบริการของวีวา ตลอดจนผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่คาดหมายจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อความเหล่านี้อิงจากความคาดหมายในปัจจุบันของเรา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างในสาระสำคัญจากที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ นี้ และเราไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความเหล่านั้นให้เป็นไปต ามล่าสุด มีความเสี่ยงหลายประการที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลลัพธ์ของเร า รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ระบุในเอกสารฟอร์ม 10-เค (Form 10-K) ที่เรานำส่งสำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งเข้าถึงได้ที่นี่ (สรุปความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราอยู่ในหน้า 9 และ 10) และในเอกสารฉบับต่อมาที่เรานำส่งต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทร ัพย์ (SEC) ซึ่งเข้าถึงได้ที่ sec.gov


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by