หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ผนึกกำลัง แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ส )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 04/26/23 เวลา 08:35:34
อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ผนึกกำลัง แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ส เปิดตัวโครงการปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 
 
อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส (International SOS) ร่วมมือกับ แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ส (Airbus Helicopters) เปิดตัวโครงการปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉินในชื่อ ไลฟ์เซฟเวอร์ (LifeSaver) ที่จะช่วยยกระดับระบบบริการสุขภาพเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ในการพยาบาลผู้ป่วย โดยเอสโตเนียเป็นประเทศแรกที่ทำงานร่วมกับอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส และแอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ส ในการเปิดตัวโครงการนวัตกรรมระดับชาติเพื่อปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System: EMS) ผ่านไลฟ์เซฟเวอร์  
 
เอสโตเนียเป็นแนวในหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงวงการแพทย์ และเป็นประเทศแรกที่ดำเนินโครงการไลฟ์เซฟเวอร์ ด้วยวิสัยทัศน์ระยะกลางถึงระยะยาวในการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองของระ บบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ
 
โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพทั่วโลกให้ทันส มัย หลังจากที่ระบบบริการสุขภาพจำนวนมากต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในช่วงไม่ก ี่ปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากโรคระบาด โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงคนเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อมอบผลการรักษาที่ดีขึ้นและช่วยชีวิตคนได้มากขึ้น  
 
โครงการทางการแพทย์นี้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการ ปรับปรุงผลลัพธ์ให้เหมาะสม และสร้างการเข้าถึงระบบ EMS ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ ณ ที่ใดของประเทศ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบ EMS ให้เหมาะสมเพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการให้บริการ
 
นิค ปีเตอร์ส (Nick Peters) ประธานและซีอีโอกลุ่มงานบริการภาครัฐ (Government Services) ของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส แสดงความคิดเห็นว่า “ด้วยประสบการณ์ 37 ปี พวกเราที่อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนเป็นอันดับแรก และต้องมั่นใจได้ว่าผู้ที่ต้องการการดูแลจะได้รับการดูแลในระดับสูงสุดและมี คุณภาพสูงสุด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา งานส่วนใหญ่ของเราเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐในภาคสาธ ารณสุขและในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งการเป็นพันธมิตรกับแอร์บัสในโครงการไลฟ์เซฟเวอร์นี้เป็นการสานต่อและต่อ ยอดการดำเนินการดังกล่าว เราและแอร์บัสมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับรัฐบาลเอสโตเนียในการเปิดตัวโครงก ารไลฟ์เซฟเวอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของระบบ EMS ของประเทศ”
 
บัลคิซ ซาริฮาน (Balkiz Sarihan) หัวหน้าฝ่ายการเคลื่อนย้ายทางอากาศในเขตเมือง (Urban Air Mobility) ของแอร์บัส กล่าวว่า “ไลฟ์เซฟเวอร์เป็นวิธีการหนึ่งที่พวกเราชาวแอร์บัสกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนา ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยุคใหม่ร่วมกับอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส และเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ที่เรามีอยู่ เราจะสามารถอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงขั้นตอนการช่วยชีวิตด้วยการเข้าไปมี ส่วนร่วมกับการทำงานในระบบนิเวศ ในฐานะประเทศที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม เอสโตเนียมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวโครงการนี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขยายกรอบการทำงานนี้เพิ่มเติม โดยอาศัยขีดความสามารถของเอสโตเนียในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล”  
 
จูนัส แวนโต (Joonas V&#228;nto) ผู้อำนวยการองค์กรส่งเสริมการลงทุนเอสโตเนีย (Invest Estonia) กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายของเรากับไลฟ์เซฟเวอร์คือ การปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการพยาบาลผู้ป่วย และสิทธิประโยชน์ทางสังคมสำหรับชาวเอสโตเนีย นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับเราที่จะได้เผยแพร่สิ่งที่เอสโตเนียนำเสนอในแง่ของน วัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายถือเป็นกร ณีตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติซึ่งประเทศอื่น ๆ สามารถเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้กับระบบ EMS ของตนเองได้”
 
โครงการไลฟ์เซฟเวอร์มอบประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ลดระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินไปถึงที่เกิดเหตุ สร้างความเท่าเทียมให้กับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งในตัวเมืองและพื้นที่ห่างไกล และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ  
 
เกี่ยวกับบริษัทกลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส
กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เป็นผู้นำในการให้บริการความช่วยเหลือด้านการแพทย์และความมั่นคงปลอดภัยแก่พ นักงานขององค์การต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางแพทย์และความมั่ นคงปลอดภัยของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอส การบริการของบริษัท ฯ ช่วยป้องกันและบริหารความเสี่ยงให้แก่องค์กร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศที่เลวร้าย โรคระบาด ภาวะวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัย เราให้บริการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้คุณอุ่นใจและปลอดภัย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน บริการของอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ช่วยให้องค์กรมีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอสก่อตั้งในปี 2528 ปัจจุบันให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรทั่วโลกมากกว่า 12,000 บริษัท ได้แก่ รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ องค์กรข้ามชาติ องค์กรขนาดกลาง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร บริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 13,000 คนทั่วโลก ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานและไซต์งานมากกว่า 1,000 แห่งใน 90 ประเทศ ที่ยืนเคียงข้างคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี
ดูแลพนักงานของคุณวันนี้ ติดต่อเราได้ที่: www.internationalsos.com
 


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by