หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: ประเด็นเร่งด่วนของแพทย์ ที่จำเป็นต้องทำให้จับต้องได้ )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 02:46:48
ประเด็นเร่งด่วนของแพทย์ ที่จำเป็นต้องทำให้จับต้องได้
 
ได้อ่านแนวคิดจัดการเรื่องแพทย์ ของ รศ.นพ.สมชาย อมรโยธิน แล้ว  
พญ.อรพรรณ์ฯ ยอมรับเลยว่า คมชัดดีมาก  
 
หากแพทยสภาชุดใด ทีมใด รับไปช่วยกันทำ จะส่งผลดีกับวงการแพทย์
 
ขออนุญาต post คะ  
 
แพทย์ชอบส่งมาคะ
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 02:47:56
ส่งไฟล์ขึ้นไม่ได้ ขอพิมพ์มาให้นะคะ
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 02:48:54
1.แพทย์ต้องไม่ทำงานเกินมนุษย์  
                 2.ถ้าอยากศึกษาต่อ-ต้องได้  
                  3.การบริบาลต้องไม่อาญา  
         ถ้าไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
              4.ต้องมีประชุมสมาชิกสามัญประจำปี  
             5.แพทยสภา เขต/จังหวัด-ต้องเกิดขึ้น  
                    6.มีทีมปรึกษาช่วยเหลือ
              คดีการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม  
             7 ธรรมาภิบาลเกิดจริงและตรวจสอบได้    
                 8 .สาธารณสุขต้องออกจาก ก.พ.  
                 9. นวัตกรรมและการวิจัย
                  ต้องสนับสนุนและเปิดกว้าง                                                                
       10.สวัสดิการแพทย์ทุกอย่างต้องดีขึ้น                                                                                                                                                                                                
    
                 โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย อมรโยธิน                                                                                            
             วิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          หัวหน้าทีมวิจัยทางคลินิก-พลังแพทย์ หมายเลข 91  
 
                      กลุ่มพลังแพทย์ 89-117
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 02:52:06
เราควรช่วยกันกับ อ.สมชาย อมรโยธิน ของเรา  
 
ทำให้ประเด็นเร่งด่วน ได้เป็นจริงกัน
 
นับ ๑ ด้วย แพทย์ มีส่วนร่วม - ทำได้  ชวนกันตามหาซองสีน้ำตาล
หรือเข้าระบบ e vote กันคะ
 
เห็นด้วยกับนโยบายและเชื่อมั่นใครที่อาสามา  
 
ลงคะแนนกันเลย  
 
เป็นการทำหน้าที่สมาชิกแพทยสภา ตามมาตรา ๑๒ และตามที่ควรทำคะ
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 02:54:41
แม้ เป็นแพทย์ที่เกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้ว  
 
บอกด้วยจริงใจ  
 
รักข้อความทั้งหมด
 
ขอให้แพทย์เราช่วยวงการของเรากันด้วย
 
แพทยสภา เป็นองค์กรของแพทย์เราทุกคนคะ  
 
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ คะ
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 02:58:13
ต้องขออภัย อ.สมชาย ที่ไม่ได้บอกท่านก่อนนำมาไว้เป็นกระทู้ ที่ไทยคลินิก นี้  ด้วยเห็นว่า อจ.เผยแพร่อยู่แล้ว
 
 
ขอบคุณในความมุ่งมั่น และตั้งใจที่ดีมากเช่นนี้
 
ขอได้รับการเคารพอย่างยิ่ง
 
จากแพทย์อาวุโส พญ.อรพรรณ์
 ๒๗-๑๒-๖๓
จากคุณ: SantaNiCo โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 08:52:51
พิมพ์เองตอบเอง. ขำ
มาหาเสียงตอนนี้คงไม่ทันล่ะ
เขาสนใจ และ กำลังยุ่งกับโควิดกัน
จากคุณ: Dr._Panya โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 09:31:23
on 12/27/20 เวลา 02:48:54, DrOraMeta wrote:
1.แพทย์ต้องไม่ทำงานเกินมนุษย์  
                 2.ถ้าอยากศึกษาต่อ-ต้องได้  
                  3.การบริบาลต้องไม่อาญา  
         ถ้าไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
              4.ต้องมีประชุมสมาชิกสามัญประจำปี  
             5.แพทยสภา เขต/จังหวัด-ต้องเกิดขึ้น  
                    6.มีทีมปรึกษาช่วยเหลือ
              คดีการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม  
             7 ธรรมาภิบาลเกิดจริงและตรวจสอบได้    
                 8 .สาธารณสุขต้องออกจาก ก.พ.  
                 9. นวัตกรรมและการวิจัย
                  ต้องสนับสนุนและเปิดกว้าง                                                                
       10.สวัสดิการแพทย์ทุกอย่างต้องดีขึ้น                                                                                                                                                                                                
    
                 โดย ศาสตราจารย์ นพ.สมชาย อมรโยธิน                                                                                            
             วิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          หัวหน้าทีมวิจัยทางคลินิก-พลังแพทย์ หมายเลข 91  
 
                      กลุ่มพลังแพทย์ 89-117

 
ข้อ 1., 2., 10.
หากทำได้จริงๆ จะดีและเป็นประโยชน์ต่อแพทย์รุ่นน้องๆ/ ที่ทำงานอยู่ในระบบราชการอย่างมาก เลยครับ
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 10:45:58
อจ.สมชาย นั้น  / พี่ (พญ.อรพรรณ์)  ได้พบท่านเมื่อครั้ง เป็นวิทยากร สอนเรื่อง ข้อเท็จจริงทางคดีการแพทย์ด้านวิสัญญีวิทยา เมื่อ ๗ ปีก่อน / ท่านอยู่ โรงเรียนแพทย์ / พี่เอง อยู่สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ / ประสงค์ทราบถึงการดำเนินคดีที่แพทย์ถูกฟ้องมากมาย และ อจ.จัดการอย่างไร / พวกเรา แพทย์ทุกรุ่น รวมรุ่นเก่าอย่างพีด้วย และนักกฎหมายที่มาเรียน ชอบใจที่ อจ.สอนมาก  และได้นำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาคดีกันคะ  
 
เวลาต่อมา ถึง เวลานี้  พวกพี่อาวุโส เห็นสถานการณ์แพทย์ถูกรุกคุกคามหลายด้าน  รวมกันเป็นอาสางานพลังแพทย์ ช่วยแพทย์มาตลอดหลายปี  ช่วยทั้งทางคดีและทางวิชาการ    
 
เราจึงหารือกันไปชวน อจ.สมชาย สละเวลา มาช่วยสังคมแพทย์ด้วย เพราะหากเราได้รับความวางใจ  จะได้เข้าไปช่วยแพทย์และวงการได้ชัดเจน และมีตัวช่วยด้วย คือการทำตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๗ (๕)    
 
แทบไม่น่าเชื่อ  อจ.สมชาย ตกลง ร่วมทีมพลังแพทย์ ช่วยเหลือแพทย์ กันมาตลอด เราทำเรื่อยๆ  
 
และพอเรารวมทีมอาสา สมัครรับเลือกเป็นกรรมการแพทยสภา  
 
เชิญ  อจ.เข้าร่วมด้วย  อจ.ไม่ลังเลเลย - พี่นั้น รู้สึกซาบซึ่้งใจท่านมาก
 
อจ.เป็นคนเก่ง มีชื่อเสียงระหว่างประเทศ - คิดว่า อจ.คงไม่สนใจระบบการแพทย์ในประเทศ  
 
แต่ไม่ใช่  อจ.เป็นอย่างที่ อจ.เสนอแนวทาง -  
 
อจ.ไม่พูดมาก - เน้นเนื้อหา อันเป็นสาระสำคัญ
 
ทำให้พี่เอง ทึ่ง ทึ่ง ในตัวแพทย์รุ่นน้อง ที่ทั้งเก่ง และ ดีมากๆ
 
พี่เชื่อว่า ถ้า แพทย์เรา วางใจ  อจ.สมชาย - ท่านจะมีโอกาส เข้าไปทำหน้าที่ และทำตามแนวคิดท่านได้ โดยท่านคงต้องแสวงหาความร่วมมือจากแพทย์เราในการแก้ไขปัญหาของแพทย์ได้จริง
 
รักและเคารพคะ
 
พญ.อรพรรณ์  เมธาดิลกกุล
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 10:48:11
เห็นด้วย กับ Dr.Panya คะ
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 11:06:05
on 12/27/20 เวลา 08:52:51, SantaNiCo wrote:
พิมพ์เองตอบเอง. ขำ
มาหาเสียงตอนนี้คงไม่ทันล่ะ
เขาสนใจ และ กำลังยุ่งกับโควิดกัน

 
หลักข้อสำคัญ  หลักกฎหมาย พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕  กล่าวถึงความสามัคคีของสมาชิกแพทย์  และจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
 
นั่นคือ ความสามัคคี ของแพทย์  
 
ทางเดียวอันสำคัญ แพทย์ต้องรักสามัคคีกันคะ เราอาจเห็นต่างกัน แต่เราไม่จำเป็นต้องต่อว่ากัน พี่ไม่ได้รู้จักท่าน และท่านอาจไม่ได้รู้จักพี่  พี่ไม่ทราบว่า ท่านมีโมหะต่อพี่ด้วยเหตุใด
 
@@@@ สำหรับ ความมุ่งมั่นของ อจ.สมชาย ตั้งไว้นั้น   ท่านตั้งก่อนปัญหา pandemic ของโควิดระลอกนี้  / แพทย์ที่เป็น prfessional จะ aware เรื่องนี้ตลอดเวลา และวิจัยหา solution  
 
และเราควรมีเสรีภาพในการคิด และเสนอความเห็น
 
ส่วนเสรีภาพในการตัดสินใจใดๆ เป็นเรื่องของบุคคล
 
ควมมุ่งมั่นของ อจ.สมชาย เป็นเรื่องของแพทย์โดยส่วนรวม ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวของ อจ.  
 
การจะทำสิ่งที่มุ่งเพื่อส่วนรวมแพทย์เป็นจริงได้หรือไม่ได้ - ต้องมีทั้งตัว อจ.และ เราทั้งหลายที่เป็นแพทย์กันทุกๆคน
 
จาก พี่ อรพรรณ์ คะ  
 
+++
 
หมายเหตุ คะ--พิมพ์ตำแหน่ง อจ.สมชาย พลาดไป - ขอเปลี่ยน จาก ศ. เป็น รศ. คะ
 
 
จากคุณ: DrOraMeta โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 12:12:13
เพียง ข้อเดียว ก็ต้องช่วยทำกันมาก รักกันไว้คะ เพราะปัญหาถูกสั่งสมมา และมีขบวนการทำให้เป็นเช่นนั้น เรื่องการใส่ความแพทย์เราอีก (ขอไม่กล่าวถึงกรณีแพทย์เราทำไม่ถูกนะคะ)
 
จะทำได้ต้องทำในนามองค์กรแพทย์ของเรา ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นผู้อยู่ในระบบการแพทย์ -จะช่วยกันหาทางออก win win ได้
 
เพียงบุคคลใดคนหนึ่ง - ทำได้ด้วยการเสนอแนวคิด และนำแนวคิดมาถกแถลงอภิปราย dicuss ปรับเข้ากับข้อเท็จจริง จนได้ทางออกที่ดี เห็นชอบร่วมกัน และลงมือ action คะ  ทำแบบไม่ละวาง พบอุปสรรคก็ต้องยืนหยัด และแก้ไข - ท้ายสุด คำตอบ จะมีได้ ระดับใดระดับหนึ่ง อย่างแน่นอน
 
แต่ตอนนี้ หากเรามีแต่ว่ากล่าวผู้อื่น  ไม่สามัคคีกัน ไม่มีเป้าหมาย และวิธีการร่วมกัน  - ทางตันเท่านั้นคือคำตอบ - ทางออกต้องรักกัน ร่วมคิด ร่วมรับฟัง ร่วมทำ ร่วมหาทางออก
จากคุณ: Nomad Physician โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 14:09:53
on 12/27/20 เวลา 08:52:51, SantaNiCo wrote:
พิมพ์เองตอบเอง. ขำ
มาหาเสียงตอนนี้คงไม่ทันล่ะ
เขาสนใจ และ กำลังยุ่งกับโควิดกัน

 
น้องพูดจาตรงไปตรงมา สมัครเป็นกรรมการแพทยสภาไหมครับ
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 21:12:28
น่าจะเป็นการเสนอความเห็นที่มีเจตนาดี ของเจ้าของกระทู้  -  ควรส่งเสริมกัน  และหากจะเป็นการให้ข้อมูลผู้สมัคร ก็เพื่อให้แพทย์ทราบเท่านั้น  คงหาเสียงอะไรกันไม่ไ้ด้หรอก - แพทย์เรามีวิจารณาญาณ
 
แต่ก็อยากให้ ข้อต่างๆ นั้น เกิดเป็นจริง - ใครก็ได้ช่วยกัน  
 
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 21:16:26
มีกรณี ที่กลุ่มแพทย์ ได้เสนอ ร่าง พรบ.แยกตัวจาก กพ.แล้ว  
 
ทราบว่า ร่างแรก เป็น ที่ อ.อรพรรณ์ ได้ยกร่างไว้ ก่อนมี คสช. และรัฐบาลถามความเห็นต่อร่างนี้ ไปยังกระทรวงสาธารณสุข  แล้วพอดีมี คสช. เรื่องเลยต้องนับ ๑ ใหม่  ทราบว่าตอนนั้น เข้าชื่อ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร สธ. ได้ตามเกณฑ์ มากเลย
 
ตอนนี้ อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ แต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรไป
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 21:20:29
นั้น เป็นข้อ -สาธารณสุข ต้องแยกจาก กพ.
 
ข้ออื่นๆ ล้วนดีมาก - แต่จะทำ how to คงต้องเริ่มจาก การทำวิธีการมาหารือกัน รวมกันคิด และงมือปฏิบัติ
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 21:21:30
เห็นว่า นพ.บัญญัติ ที่เสนอร่างอันปรับปรุงนั้น ได้เสนอให้ใช้บัญชีเงินเดือน แบบฝ่ายกฎหมาย อัยการ ตุลาการ
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/27/20 เวลา 21:21:58
แต่คงยังต้องดูกันอีก
จากคุณ: know555 โพสเมื่อวันที่: 12/28/20 เวลา 21:57:27
เลือกไปล้วครับ ทีมอาจารย์หญิงแกร่งที่อยู่หมายลขทั้งต้นและปลายปิด555 Grin
จากคุณ: Dr._Panya โพสเมื่อวันที่: 12/29/20 เวลา 10:24:27
กรรมการแพทยสภา ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็น"คนหน้าเดิม" มา10+ ปี แล้วครับ อิ อิ อิ
จากคุณ: Pandermonium โพสเมื่อวันที่: 12/29/20 เวลา 20:37:28
on 12/27/20 เวลา 14:09:53, Nomad Physician wrote:

 
น้องพูดจาตรงไปตรงมา สมัครเป็นกรรมการแพทยสภาไหมครับ

ไม่สนใจค่ะ
งานหลักคือ เรียกร้องประขาธิปไตยกับปฏิรูปสถาบันก่อนค่ะ
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 12/30/20 เวลา 18:36:35
on 12/29/20 เวลา 10:24:27, Dr._Panya wrote:
กรรมการแพทยสภา ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็น"คนหน้าเดิม" มา10+ ปี แล้วครับ อิ อิ อิ

 
ฟังดูแล้วน่าติดวิเคราะห์ มีผลงานโดดเด่นต่อวงการแพทย์มากอย่างนั้นหรือ ไร  
 
หรือเราะมีการ suppressed vote ด้วยวิธีและกลไกที่อยู้ในมือกรรมการที่เป็นอยู่ผู้ที่มีอำนาจจัดการวิธีการเ ลือกตั้ง กัน Huh
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 01/03/21 เวลา 16:02:10
สวัสดีปีใหม่ ขอเพื่อนแพทย์สุข ใจสงบ ผ่านพ้นอุปสรรค
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 01/03/21 เวลา 16:07:05
มีเพื่อนในกระทู้ไหน ไม่ทราบถามว่า เลือกทีมใด  
 
ขอแนะนำ ทีม ชื่อพลังแพทย์ ทำงานในฐานะแพทย์อาสามากว่า ๑๐ ปีแล้ว เป็นทีมที่สมบูรณ์ด้วย แพทย์นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ แพทย์ปฏิบัติ แพทย์นักระบาดวิทยา แพทย์นักกฎหมาย - เป็นทีมที่ทำงานจริง ข้อสำคัญรับฟังแพทย์ - และไม่ใช่ทีมกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ มีเพียงประโยชน์แพทย์และคนไข้ -  
 
ลองเลือก 89-117 ยกทีม -จะได้เข้าไปทำงานได้จริง ไม่กระจาย  
ถ้าเข้าไปแล้ว  ไม่ดี -ก็ไม่เสียหายมาก เพราะที่ผ่านมา หลายสิบปี ทีมนั้นๆ ก็ไม่ทำอะไร  
 
หากไม่เวิค อีก ๒ ปี ก็ไม่เลือก เท่านั้น  
 
เพียงขอให้การลงคะแนนสุจริต เท่านั้นเป็นพอ
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 01/03/21 เวลา 16:07:24
มีเพื่อนในกระทู้ไหน ไม่ทราบถามว่า เลือกทีมใด  
 
ขอแนะนำ ทีม ชื่อพลังแพทย์ ทำงานในฐานะแพทย์อาสามากว่า ๑๐ ปีแล้ว เป็นทีมที่สมบูรณ์ด้วย แพทย์นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ แพทย์ปฏิบัติ แพทย์นักระบาดวิทยา แพทย์นักกฎหมาย - เป็นทีมที่ทำงานจริง ข้อสำคัญรับฟังแพทย์ - และไม่ใช่ทีมกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ มีเพียงประโยชน์แพทย์และคนไข้ -  
 
ลองเลือก 89-117 ยกทีม -จะได้เข้าไปทำงานได้จริง ไม่กระจาย  
ถ้าเข้าไปแล้ว  ไม่ดี -ก็ไม่เสียหายมาก เพราะที่ผ่านมา หลายสิบปี ทีมนั้นๆ ก็ไม่ทำอะไร  
 
หากไม่เวิค อีก ๒ ปี ก็ไม่เลือก เท่านั้น  
 
เพียงขอให้การลงคะแนนสุจริต เท่านั้นเป็นพอ
จากคุณ: DrConyBrown โพสเมื่อวันที่: 01/08/21 เวลา 22:10:01
on 12/27/20 เวลา 02:48:54, DrOraMeta wrote:
1.แพทย์ต้องไม่ทำงานเกินมนุษย์  
                 2.ถ้าอยากศึกษาต่อ-ต้องได้  
                  3.การบริบาลต้องไม่อาญา  
         ถ้าไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
              4.ต้องมีประชุมสมาชิกสามัญประจำปี  
             5.แพทยสภา เขต/จังหวัด-ต้องเกิดขึ้น  
                    6.มีทีมปรึกษาช่วยเหลือ
              คดีการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม  
             7 ธรรมาภิบาลเกิดจริงและตรวจสอบได้    
                 8 .สาธารณสุขต้องออกจาก ก.พ.  
 
เห็นด้วยทุกข้อ แต่แพทย์ต้องเลือกตั้งให้ได้อย่าง อจ.สมชาย และทีมไปทำหน้าที่แทนแพทย์  
 
แต่น่าจะยาก เพราะแพทย์เราชอบ discuss ไม่ชอบเปลืองตัว
 
                 9. นวัตกรรมและการวิจัย
                  ต้องสนับสนุนและเปิดกว้าง                                                                
       10.สวัสดิการแพทย์ทุกอย่างต้องดีขึ้น                                                                                                                                                                                                
    
                 โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย อมรโยธิน                                                                                            
             วิสัญญีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
          หัวหน้าทีมวิจัยทางคลินิก-พลังแพทย์ หมายเลข 91  
 
                      กลุ่มพลังแพทย์ 89-117

จากคุณ: DrConyBrown โพสเมื่อวันที่: 01/08/21 เวลา 22:10:42
หรือว่าง่ายๆ เห็นแก่ประโยชน์ตนมากไปหน่อย
จากคุณ: DrConyBrown โพสเมื่อวันที่: 01/08/21 เวลา 22:11:17
เราเองก็ประเภทนั้นบ้าง Angry
จากคุณ: DrWinny โพสเมื่อวันที่: 01/10/21 เวลา 12:23:06
ด่วน...ขอแทรกนะ
 
---
แต่ที่แน่ๆๆ
 
หากแพทย์ไม่แก้ไข ด้วยที่แพทย์ส่วนใหญ่ ควรทำการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ก็อาจมีคะแนนผีอ้างเลขประกอบวิชาชีพของท่านไปใช้ได้
 
และมีเวลาเหลือน้อยยยย....มากกก..... คือ  
 
เพียงอีก ๔ วันนี้เท่านั้น ที่พอทำได้คือการเลือก (ปิดรับลงคะแนน ๑๔ มค ๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.)  
 
และเวลานี้ ทำได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน e vote แล้วเท่านั้น
หากเป็นผู้มีบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีีย์  ต้องส่งทาง ปณ.เท่านั้น (ห้ามไปส่งที่สำนักงานแพทสภา แบบปีก่อนๆ )  ซึ่งอาจไปถึงเกินเวลาปิดรับ ก็จะกลายเป็นบัตรเสีย
 
ดังนั้นหากจะต้องส่งทาง ปณ.ให้ทันในเวลานี้  ควรส่งที่เคาเตอร์ ปณ.นนทบุรี อันเป็นที่ตั้งของ แพทยสภา ก็อาจจะพอทันนะ
จากคุณ: elcondor_pasa โพสเมื่อวันที่: 01/25/21 เวลา 20:56:19
การเลือกตั้งมีผลออกมาแล้ว เพราะมีเหตุผิดปกติหลายอย่าง  ตามด้วยคดีฟ้องเพิกถอนผลเลือกตั้ง มีข้อมูลอะไรน่าสนใจ
จากคุณ: Pandermonium โพสเมื่อวันที่: 01/26/21 เวลา 10:47:04
นึกว่าพวกหาเสียงจะหยุดโพสตแล้วนะเนี่ยคะ -_-


 • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by