หน้าแรกเว็บบอร์ด หน้าแรกเว็บบอร์ด
   For MD.
   Doctor Room l ห้องพักแพทย์
   Post reply ( Re: อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจ มุ่งยกระดับวงการแพทย์ไทย )
ขอเชิญเพื่อนแพทย์พูดคุย แสดงความคิดเห็นครับ
หัวข้อ:
ใส่ชื่อ:
Email:
Add YABBC tags:
Add Smileys: <more...>
ข้อความ:

Disable Smilies
Topic Summary
จากคุณ: IQ โพสเมื่อวันที่: 01/20/20 เวลา 15:56:28
อาจารย์หมอศิริราชเผยแรงบันดาลใจการต่อยอดศักยภาพและยกระดับวงการแพทย์ไทย ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
 

 
 
 
          3 อาจารย์แพทย์ศิริราชที่ได้รับโอกาสจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลแบ่งปันแรงบันดาลใจ มุมมอง และประโยชน์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ที่มุ่งหวังให้แพทย์ได้มีประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ผ่านการนำเสนองานวิจัย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการแพทย์และบุคลากรการแพทย์ในระดับนานาชาติ  เพื่อประยุกต์สิ่งที่ได้รับมายกระดับการรักษา การวิจัย และการเรียนการสอน ตามพันธกิจศิริราช  
 
 
          อ.ธนาภา เรขาวศินโรงพยาบาลศิริราช หนึ่งในแพทย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งเป็นแพทย์ประจำบ้านปี 3 ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาการกระดูกอุ้งเชิงกรานอักเสบและอาจส่งผลต่อสูติกร รมว่า "ได้มีโอกาสร่วมเสนอผลงานวิจัยบนเวทีนานาชาติ เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้ได้เห็น ได้เรียนรู้วิทยาการที่ก้าวหน้า กลายมาเป็นแรงผลักดัน แรงบันดาลใจให้กลับมาพัฒนาแนวทางการรักษาคนไข้ให้ดีขึ้นอย่างที่ประเทศอื่นส ามารถทำได้
 
 
          และได้บอกกับรุ่นน้อง นักศึกษาแพทย์อยู่เสมอ ให้มีความใฝ่รู้ อย่าไปกลัวและก้าวเข้ามาหาโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง ที่จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต ซึ่งมีกองทุนนี้คอยสนับสนุนช่วยเหลือ"  
 
 
          กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ถือเป็นเบื้องหลังที่สำคัญของการพัฒนาวงการแพทย์ไทย ยังมีแพทย์รุ่นใหม่อีกมากที่กำลังมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อมาทำหน้าที่รักษา ดูแลประชาชนในวันข้างหน้า"
 
 
          ทางด้านอ.ทัศยุ อยู่เย็นปัจจุบันเป็นแพทย์วิสัญญี โรงพยาบาลศิริราช ดูแลผู้ป่วยหนัก เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนแพทย์ประจำบ้านกับนานาชาติ ณ เมโย คลินิก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ตั้งความคาดหวังว่าจะได้ไปเห็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ได้เห็นแต่ในหนัง สือ เพื่อสร้างความรู้และความมั่นใจ เพื่อคนไทยในประเทศจะได้ใช้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นมีคุณค่าทางจิตใจร่วมด้วย  
 
 
          "นอกจากได้เปิดโลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานจากแพทย์ทั่วโลก ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม แม้จะมีข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ แต่เราสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงนำมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาแพทย์ของเรา ใช้รูปแบบการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยประจำวัน จากการไปศึกษาดูงาน นำมาปรับใช้ในการให้บริการการรักษา วางแผนการรักษา ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี นักศึกษาแพทย์ก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วย ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ในทรัพยากรที่เรามี"
 
 
          อ.ทัศยุ มองว่า ศิริราชให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรรวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยเชื่อว่าจะส่งผลต่อการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อคนไข้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในสถาบันการแพทย์ระดับโลกอย่างเมโย สามารถนำประสบการณ์และแนวทางที่ได้รับกลับมาพัฒนาการทำงานที่ศิริราชได้  
 
 
          "กองทุนนี้ได้ช่วยสนับสนุนบุคลากรการแพทย์จำนวนมากให้ก้าวต่อไปในวิชาชีพ จากการเรียนรู้ของคนหนึ่งคน นำไปสู่การพัฒนาการแพทย์ได้ในหลายด้าน" อ.ทัศยุ กล่าว
 
 
          อีกหนึ่งตัวแทนแพทย์ที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์คืออ. ณิชมน ภาคย์ภิญโญโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเวลาที่ได้เริ่มเป็นแพทย์เฉพาะทาง โดยได้ทำวิจัยเรื่องการตรวจมะเร็งปากมดลูกในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งได้รับประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆ ในเวทีสากลมาต่อยอดการทำงาน  
 
 
          "ส่วนหนึ่งในหน้าที่ของการเป็นแพทย์ คือ การเรียนรู้ตลอดเวลา การศึกษาไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน ต้องหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ศึกษางานวิจัย ก้าวตามโลกให้ทัน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลรักษาคนไข้และหาหนทางต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เกิดป ระโยชน์ยิ่งขึ้น อยากขอเป็นตัวแทนของแพทย์ศิริราช ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมทำให้แพทย์คนหนึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้ และยังคงอยากให้แพทย์รุ่นต่อๆไป ได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาวงการแพทย์ต่อไป"
 
 
 
          เพราะโอกาสทางการศึกษาของแพทย์หนึ่งคน…จะกลายเป็นโอกาสในการรอดชีวิตของคนม ากมาย  
 
          ร่วมบริจาคเพื่อกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา โทร. 02-414-1775  
 
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
          โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลของแผ่นดิน
จากคุณ: SantaNiCo โพสเมื่อวันที่: 01/20/20 เวลา 22:48:03
โอ้โฮ้
เอาแค่เรื่องไม่อยู่เวรเกินเวลาให้ได้ก่อนเถอะจ๊ะ
จากคุณ: medimann0 โพสเมื่อวันที่: 01/22/20 เวลา 09:57:15
อย่าลืม ข้อความร่วมมือร่วมใจด้วยนะครับ จึงจะทำได้สำเร็จ
จากคุณ: 6699 โพสเมื่อวันที่: 01/22/20 เวลา 10:14:32
เห็นด้วยกับการยกระดับ วงการแพทย์ไทย
 
แต่เนื่องจากสิทธิ์บัตรทอง มีการจำกัดเขต ให้ประชาชนรักษาที่เขต หรือจังหวัด ภูมิภาค ของตัวเอง การยกระดับวงการแพทย์ไทย อาจจะเริ่มต้นที่แต่ละจังหวัดของตัวเอง ให้เข้มแข็งร่วมไปด้วย  คู่ขนานกันไป  
เหมือนกับคำว่า การกุศล เริ่มต้นที่บ้านตัวเอง


 • clinic

  ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->