แจ้งลบกระทู้ แจ้งเมื่อมีคนตอบกระทู้นี้ แนะนำกระทู้นี้ Print

 หัวข้อ 39840: อิลลูมินาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก  (จำนวนคนอ่าน 63 ครั้ง)
« เมื่อ: 11/17/23 เวลา 10:10:52 » ตอบกลับพร้อมข้อความ แก้ไขข้อความ

อิลลูมินาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก เพื่อช่วยเร่งการหาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง
 
โครงการนี้มุ่งจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการจัดลำดับจีโนมในประเทศ
 
อิลลูมินา อิงค์ (Illumina Inc.) (NASDAQ: ILMN) ผู้นำด้านเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมและการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ ประกาศเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก (Global Health Access Initiative) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือหาลำดับเบสเพื่อใช้ในวงการสาธารณสุขในประ เทศรายได้ต่ำและปานกลาง (LMIC) โดยได้พัฒนาโครงการดังกล่าวตามคำแนะนำจากลูกค้า ผู้ให้ทุนสนับสนุน และผู้อำนวยความสะดวกในตลาด รวมถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่างไฟนด์ (FIND) เพื่อนำเสนอโครงสร้างราคาที่ถูกลงสำหรับผลิตภัณฑ์หาลำดับเบสที่ร่วมโครงการจ ากอิลลูมินา ให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนบริการสุขภาพทั่วโลก พร้อมรับมือกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั่วโลก
 
"เราตระหนักว่าการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสของเชื้อโรคในท้องถิ่นได้นั้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ช่วยให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีขึ้น และให้อำนาจแก่ประเทศต่าง ๆ ในการจัดการกับภัยคุกคามด้านสุขภาพที่มีลำดับความสำคัญสูง" คุณวาเนสซา โมเดอร์ (Vanessa Moeder) หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพระดับโลกของอิลลูมินา กล่าว "นอกจากนี้ยังช่วยให้ไม่ต้องขนส่งตัวอย่างไปต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงแ ละใช้เวลานาน และทำให้ตอบกลับได้เร็วขึ้น เราจะเสียเวลาในการเตรียมตัวรับมือการแพร่ระบาดครั้งต่อไปอีกไม่ได้แล้ว โดยการเฝ้าระวังจีโนมของเชื้อโรคมาใช้ในทุกประเทศช่วยให้เราก้าวนำหน้าภัยคุ กคามจากการติดเชื้อได้"
 
ปัจจุบัน ราคาเครื่องมือวิเคราะห์หาลำดับและวัสดุสิ้นเปลืองนั้นแตกต่างกันไปตามประเท ศหรือภูมิภาค ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้ให้ทุนและผู้บริจาค และอาจเข้ามาจำกัดการใช้งานในวงกว้าง จากประสบการณ์ของทีมระดับโลกของอิลลูมินานั้น คุณโมเดอร์เปิดเผยว่า ประเทศหรือภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขในระดับที่จะได้รับประโยชน์จา กจีโนมิกส์ได้มากที่สุดนั้น มักจะขาดทรัพยากรในการนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 
เพื่อเริ่มต้นจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลกของอิลลูมินาจะมอบส่วนลดราคา เครื่องมือตรวจหาลำดับเบสต่าง ๆ รวมถึงการทำโปรไฟล์การดื้อยาในวัณโรค การหาลำดับจีโนมทั้งหมดของไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่และที่กลับมาใหม่ เพื่อติดตามวิวัฒนาการของไวรัสและสนับสนุนการตอบสนองต่อการระบาด ตรวจหาเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจในวงกว้างเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยคล้ายไ ข้หวัดใหญ่ สอดส่องน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อติดตามเชื้อโรค และการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับประชากร
 
เพื่อให้ตั้งงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้น ส่วนประกอบหลักของอิลลูมินาสำหรับการใช้งานเหล่านี้มีจำหน่ายเป็นชุดรวมโดยใ ช้หมายเลขชิ้นส่วนเดียว ครอบคลุมทั้งรีเอเจนต์สำหรับการเตรียมไลบรารี รีเอเจนต์สำหรับการจัดลำดับ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
 
การขยายขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานก ลาง ถือเป็นเป้าหมายระยะยาวของอิลลูมินา และเป็นรากฐานของความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น ไฟนด์ และกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านความสามารถในการจัด ลำดับจีโนมทั่วโลก ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2565 นั้น 84% ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถหาลำดับไวรัส SARS-COV-2 ได้ และ ณ เดือนตุลาคม 2566 มีการนำจีโนม SARS-CoV-2 กว่า 16 ล้านรายรายฝากไว้ในคลังของจีไอเอสเอไอดี (GISAID) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในเรื่องความสามารถในการติดตามเชื้อโรคนอกเหนือจาก  SARS-CoV-2 นั้น ทำให้เกิดช่องว่างที่สำคัญในการตรวจหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้ความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยง
 
อานิตา สุเรช (Anita Suresh) หัวหน้าแผนกจีโนมิกส์และตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสของไฟนด์ กล่าวว่า "ความสามารถในการหาลำดับเบสได้ปรากฏให้เห็นทั่วโลกในช่วงที่เกิดโรคระบาด เพื่อหา ติดตาม และเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่กลายพันธุ์มา ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ควรนำไปใช้เพื่อช่วยต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพ หลายประการ ความคิดริเริ่มเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยปรับปรุงความสามารถในกา รจ่ายและการเข้าถึงจีโนมิกส์ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในรูปแบบที่ปรับ ขนาดได้และยั่งยืนในการใช้งานเป็นประจำ"
 
กลยุทธ์ในการเฝ้าระวังจีโนมเชื้อโรคทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก และแนวทางการดำเนินงานระดับชาติด้านจีโนมิกส์ ต่างตระหนักดีว่าการหาลำดับเบสของเชื้อโรคเป็นเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์และจ ำเป็น ในการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และที่อุบัติใ หม่ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของการระบาดของโรค นอกจากนี้ ทางองค์กรยังได้ออกแผนสื่อสารฉบับเร่งรัดโดยเน้นย้ำว่าการหาลำดับเบสสามารถช ่วยในการจัดการโรคประจำถิ่นได้อย่างไรบ้าง รวมถึงวัณโรคดื้อยา ซึ่งเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบบจีโนมิกส์ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับไวรัสไข้เลือดออกประเภท 3 ในบราซิล ซึ่งส่งผลกระทบสำคัญต่อวงการสาธารณสุข และการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้อ้างว่าการหาลำดับจีโนมของเชื้อโรคเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับการ ระบาด เช่น ไวรัสมาร์บวร์ก ไวรัสอีโบลา และเอ็มพอกซ์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง "วัน เฮลธ์" (One Health) ในการรับมือการดื้อยาต้านจุลชีพ
 
"ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยในช่วงที่เกิดโ รคระบาด การทำให้เครื่องมือเหล่านี้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ได้เป็นเพียงเรื่ องของความเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั่วโลกด้วย" คุณโทนี วิสต์เลอร์ (Toni Whistler) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนโลกฯ กล่าว "ความสามารถในการติดตามและวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ทิ้งประชากรกลุ่มเปราะบางไว้ข้างหลัง ถือเป็นพื้นฐานของการเตรียมพร้อมร่วมกันของเราในการเผชิญกับวิกฤติด้านสุขภา พทั่วโลก โครงการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมที่พัฒนาและดำเนินการโดยอิลลูมินา จะช่วยให้ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางจำนวนมาก มีส่วนร่วมในอนาคตของจีโนมิกส์ในด้านสาธารณสุขและการเตรียมพร้อมได้"
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก
 
เกี่ยวกับอิลลูมินา อิลลูมินา (Illumina) ยกระดับสุขภาพของมนุษย์ด้วยการปลดล็อกพลังแห่งจีโนม โดยเราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาร่วม 25 ปีแล้วในปี 2566 ทำให้เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอและกา รหาลำดับอื่น ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าในตลาดด้านการวิจัย คลินิก และตลาดประยุกต์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมใช้ในด้านชีววิทยาศาสตร์ มะเร็งวิทยา อนามัยการเจริญพันธุ์ การเกษตร และวงการใหม่อื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ illumina.com และเชื่อมต่อกับเราทางเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) เฟซบุ๊ก ลิงด์อิน อินสตาแกรม ติ๊กต๊อก และยูทูบ
 
ติดต่อ
 
นักลงทุน
ซัลลิ ชวอร์ตซ์ (Salli Schwartz)
อีเมล: 858-291-6421
อีเมล: IR@illumina.com
 
สื่อมวลชน
เดวิด แม็กอัลไพน์ (David McAlpine)
โทร: 347-327-1336
อีเมล: PR@illumina.com
ส่งโดย: IQ
สถานะ: Executive Member *****
จำนวนความเห็น: 1807  
   
49.49.238.*


Page(s) : 1 
Reply this Topic reserved for registed member only. Register • ข้อความและรูปภาพที่ท่านเห็นส่วนใหญ่ ได้ถูกส่งมาจาก ทางบ้าน
  ทางเว็บไซต์ Thaiclinic.com ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของข้อความและรูปภาพที่ถูกส่งมา

 • ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชนและส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ
  เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง
  ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง

 • ถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
  หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@thaiclinic.com หรือ กดแจ้งที่ปุ่ม
  "แจ้งลบกระทู้"
  เพื่อให้ทีมงานทราบและทำการลบข้อความนั้นออกจากระบบต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ครับ

ThaiClinic.Com . All Rights Reserved. !--BEGIN WEB STAT CODE-->

Powered by